O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-247 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS IR BALTARUSIJOS TSR AUKŠČIAUSIOSIOS LIAUDIES ŪKIO TARYBOS FONDĄ NR. R-247

2009-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos revoliucinės darbininkų ir valstiečių vyriausybės Aukščiausioji liaudies ūkio taryba (1919-01-21–1919 m. vasario mėn.)

Lietuvos ir Baltarusijos TSR Aukščiausioji liaudies ūkio taryba (1919 m. vasario mėn.–1919-07-17)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1919-01-21 Lietuvos revoliucinė darbininkų ir valstiečių vyriausybė priėmė nutarimą steigti Aukščiausiąją liaudies ūkio tarybą (toliau – ALŪT). Tarybą sudarė pramonės ir prekybos, žemės ūkio, maisto, darbo bei susisiekimo liaudies komisarai.

Baltarusijoje Aukščiausioji liaudies ūkio taryba buvo įsteigta 1919-01-01.

1919 m. vasario mėn. Lietuvos TSR ir Baltarusijos TSR susijungė. 1919-02-27 Lietuvos ir Baltarusijos TSR centro vykdomųjų komitetų posėdyje buvo sudaryta Lietuvos ir Baltarusijos TSR Liaudies Komisarų Taryba, kuri veikė Vilniuje.

Tiksli data, kada susijungė Lietuvos ALŪT ir Baltarusijos ALŪT, nenustatyta.

Lietuvos ir Baltarusijos TSR ALŪT buvo pavaldi Lietuvos ir Baltarusijos TSR Liaudies Komisarų Tarybai.

1919 m. balandžio mėn. Lietuvos ir Baltarusijos TSR vyriausybė ir vyriausybės įstaigos buvo evakuotos į Minską. Lietuvos ir Baltarusijos TSR ALŪT tapo pavaldi Lietuvos ir Baltarusijos TSR Gynybos tarybai.

1919-07-17 Lietuvos ir Baltarusijos TSR Gynybos taryba nutraukė veiklą. Lietuvos ir Baltarusijos TSR Aukščiausioji liaudies ūkio taryba perėjo Minsko gubernijos revoliucinio komiteto žinion ir toliau veikė kaip Minsko gubernijos liaudies ūkio skyrius.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos ir Baltarusijos TSR Aukščiausioji liaudies ūkio taryba buvo atsakinga už socialistinės ekonomikos sukūrimą respublikoje, pramonės atkūrimą ir išvystymą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1965 m. archyve rastos 4 netvarkytos Lietuvos ir Baltarusijos TSR ALŪT bylos.

1966-06-02 iš Lietuvos ir Baltarusijos TSR darbo liaudies komisariato fondo Nr. R-12 buvo atkeltos 2 bylos.

1966-06-02 į apyrašą Nr. 1 buvo įrašyti 6 apskaitos vienetai. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

2009 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Lietuvos ir Baltarusijos TSR Aukščiausioji liaudies ūkio taryba“.

Iš viso fonde Nr. R-247 yra 1 apyrašas, 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai rusų kalba.

Fondo bylos mikrofilmuotos.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos ir Baltarusijos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, Aukščiausiosios liaudies ūkio tarybos dekretas ir nutarimas, susirašinėjimo turto evakavimo klausimais dokumentai, turto sąrašai ir išdavimo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-29 15:13