O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-544 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR VALSTYBINIO DUJOFIKACIJOS KOMITETO FONDĄ NR. R-544

2009-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vyriausioji gazifikacijos ir komunalinio ūkio valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1960-09-29–1966-04-27)

Lietuvos TSR komunalinio ūkio ministerijos Vyriausioji gazifikacijos valdyba (1966-05-16–1968-11-17)

Vyriausioji gazifikacijos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1968-11-18–1982-03-30)

Lietuvos TSR valstybinis dujofikacijos komitetas (1982-03-31–1988-05-27)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1960-09-29 nutarimu Nr. 529 „Dėl vietinio ūkio valdymo pertvarkymo“ Gazifikacijos valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų ir Vietinio ūkio reikalų komiteto prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pagrindu įsteigta Vyriausioji gazifikacijos ir komunalinio ūkio valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.1

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1966-04-28 įsaku „Dėl Lietuvos TSR komunalinio ūkio ministerijos įsteigimo“ Vyriausiosios gazifikacijos ir komunalinio ūkio valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pagrindu įsteigta respublikinė Lietuvos TSR komunalinio ūkio ministerija.2 Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1966-05-16 nutarimu Nr. 207 „Dėl komunalinio ūkio ministerijos centrinio aparato struktūros ir etatų“ buvo įsteigta Lietuvos TSR komunalinio ūkio ministerijos Vyriausioji gazifikacijos valdyba.3

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1968-11-18 nutarimu Nr. 376 „Dėl Vyriausiosios gazifikacijos valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos įsteigimo“ panaikinus Lietuvos TSR komunalinio ūkio ministerijos Vyriausiąją gazifikacijos valdybą buvo įsteigta Vyriausioji gazifikacijos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.4

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1982-03-31 įsaku Nr. X-2033 Vyriausioji gazifikacijos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos buvo pertvarkyta į Lietuvos TSR valstybinį dujofikacijos komitetą.5

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1988-05-27 įsaku Nr. XI-2353 „Dėl Lietuvos TSR valstybinio valdymo organų sistemos pakeitimų“ Lietuvos TSR valstybinis dujofikacijos komitetas buvo panaikintas.6 Komiteto funkcijas perėmė įsteigtas Lietuvos TSR valstybinis kuro komitetas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vyriausioji gazifikacijos ir komunalinio ūkio valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos vadovavo gazifikacijos, komunalinio ir butų ūkio įmonių bei remonto statybos organizacijų veiklai.

Lietuvos TSR komunalinio ūkio ministerijos Vyriausioji gazifikacijos valdyba, Vyriausioji gazifikacijos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Lietuvos TSR valstybinis dujofikacijos komitetas vadovavo miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių, pramonės ir žemės ūkio dujofikavimui, organizavo gamtinių ir suskystintų dujų naudojimo liaudies ūkyje plėtojimą, rūpinosi dujų tiekimu vartotojams ir dujotiekių bei dujų įrengimų techniniu lygiu, jų eksploatavimo kokybe.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1988-07-13 ir 1988-08-15 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR valstybinio dujofikacijos komiteto perėmė 943 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 1s.

1994-04-29 apyrašas Nr. 1s buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 2.

2002-05-03 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš AB „Lietuvos dujos“ perėmė 241 Lietuvos TSR valstybinio dujofikacijos komiteto bylą, įrašytą apyrašo Nr. 1 tęsinyje.

Iš viso fonde Nr. R-544 yra 2 apyrašai, 1184 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1964–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Vyriausiosios gazifikacijos ir komunalinio ūkio valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1960–1966 m. dokumentų yra Vyriausiosios gazifikacijos ir komunalinio ūkio valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos fonde Nr. R-272.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko, komiteto pirmininko įsakymai veiklos klausimais, valdybos (komiteto) Kolegijos posėdžių protokolai ir nutarimai, Mokslinės-techninės tarybos veiklos dokumentai, valdybos ir skyrių nuostatai, metų finansų, butų gazifikavimo, darbo jėgos, personalo ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo planai ir ataskaitos, racionalizacijos pasiūlymų ir naujos technikos įdiegimo ataskaitos, avarijų tyrimo komisijų protokolai ir aktai, kapitalinės statybos ir dujotiekių apsaugos nuo korozijos dokumentai, techninės sąlygos objektų gazifikavimui, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, etatų sąrašai, sąmatos, metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal komiteto struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1145 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1964–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, slaptų dokumentų naikinimo aktai, žinios apie darbuotojus, kuriems leista dirbti su slaptais dokumentais, slaptų dokumentų ir topografinių žemėlapių apskaitos žurnalai, bylų nomenklatūros.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 39 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1969–1988 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-272, ap. 1, b. 1, l. 4.

2 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 191, l. 70 a.p.

3 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 852, l. 1.

4 LCVA. F. R-544, ap. 1, b. 80, l. 8.

5 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 552, l. 165.

6 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 753, l. 159.

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-29 14:54