O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-547 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR GRŪDŲ PRODUKTŲ MINISTERIJOS IR VALSTYBINĖS AKCINĖS FIRMOS „MALYBA“ FONDĄ NR. R-547

2009-04-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Lietuvos TSR paruošų ministerija (1961-03-31–1962-03-29, 1969-12-08–1985-12-15)

Lietuvos TSR grūdų produktų ministerija (1985-12-16–1988-05-27)

2. Lietuvos TSR valstybinio agropramoninio komiteto Grūdų perdirbimo įmonių gamybinis susivienijimas „Malyba“ (1988-07-15–1989-07-03)

Grūdų perdirbimo įmonių gamybinis susivienijimas „Malyba“ (1989-07-04–1989-09-28)

Lietuvos gamybinis susivienijimas „Malyba“ (1989-09-29–1990-12-31)

Susivienijimas „Malyba“ (1991-01-01–1991-06-11)

Valstybinė akcinė firma „Malyba“ (1991-06-12–[1992 m. rugsėjo mėn.])

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1961-03-31 nutarimu Nr. 182 „Dėl valstybinio žemės ūkio produktų supirkimo pertvarkymo ir to darbo organizavimo pagerinimo“ Vyriausiosios grūdų produktų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pagrindu įsteigta Lietuvos TSR paruošų ministerija.[1]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1962-03-29 nutarimu Nr. 210 „Dėl Lietuvos TSR žemės ūkio valdymo pertvarkymo“ Lietuvos TSR paruošų ministerija buvo panaikinta.[2]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1969-12-08 įsaku Nr. VII-544 Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis grūdų produktų ir kombinuotųjų pašarų pramonės komitetas buvo pertvarkytas į Lietuvos TSR paruošų ministeriją.[3]

Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1985-12-16 nutarimu Nr. 334 „Dėl agropramoninio komplekso valdymo tolesnio tobulinimo“ Lietuvos TSR paruošų ministerija buvo pertvarkyta į sąjunginę-respublikinę Lietuvos TSR grūdų produktų ministeriją.[4]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1988-05-27 įsaku Nr. XI-2353 „Dėl Lietuvos TSR valstybinio valdymo organų sistemos pakeitimų“ Lietuvos TSR grūdų produktų ministerija buvo panaikinta, jos funkcijas perėmė Lietuvos TSR valstybinis agropramoninis komitetas.[5]

2. Lietuvos TSR valstybinio agropramoninio komiteto 1988-07-15 įsakymu Nr. 282 buvo įsteigtas Grūdų perdirbimo įmonių gamybinis susivienijimas „Malyba“.[6]Susivienijimą sudarė 17 grūdų produktų kombinatų, Grūdų bazė Nr. 99, Grūdų produktų apsaugos ekspedicija su mechaninėmis dirbtuvėmis, Respublikinė gamybinė kombinuotųjų pašarų pramonės laboratorija, Respublikinis informacinis skaičiavimo centras, Statybos montavimo valdyba.

Lietuvos TSR 1989-07-04 Įstatymu „Dėl agropramoninio komplekso valdymo organų sistemos pakeitimų“ Lietuvos TSR valstybinis agropramoninis komitetas buvo panaikintas.[7] Lietuvos TSR valstybinio agropramoninio komiteto Grūdų perdirbimo įmonių gamybinis susivienijimas „Malyba“ pavadintas Grūdų perdirbimo įmonių gamybiniu susivienijimu „Malyba“.

Lietuvos TSR Ministrų Taryba 1989-09-29 nutarimu Nr. 208 įregistravo Lietuvos gamybinio susivienijimo „Malyba“ įstatus.[8] Susivienijimas tapo savarankišku gamybiniu-ūkiniu kompleksu, į kurį laisvanoriškai vienijosi įmonės, kombinatai ir kiti struktūriniai vienetai.

Valstybinių grūdų perdirbimo įmonių atstovų konferencijos 1990-12-20 nutarimu (protokolas Nr. 1) nuo 1991-01-01 Lietuvos gamybinis susivienijimas „Malyba“ buvo likviduotas ir įsteigtas Susivienijimas „Malyba“.[9] Susivienijimas „Malyba“ buvo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo sferoje.

Valstybinių grūdų perdirbimo pramonės įmonių-akcininkų steigėjų 1991-06-12 susirinkime buvo įsteigta Valstybinė akcinė firma „Malyba“.[10]

Tiksli data, kada Valstybinė akcinė firma „Malyba“ baigė veiklą, nenustatyta. Paskutinis Valstybinės akcinės firmos „Malyba“ akcininkų susirinkimas įvyko 1992-09-03.[11]

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Lietuvos TSR paruošų ministerija buvo atsakinga už grūdų, techninių kultūrų, mėsos, pieno ir kitų žemės ūkio produktų bei žaliavos supirkimą, vadovavo žemės ūkio produktų supirkimo inspekcijų veiklai.

Lietuvos TSR grūdų produktų ministerija vadovavo respublikos elevatorių, miltų, kruopų, duonos kepimo, makaronų ir kombinuotųjų pašarų pramonei. Ministerija buvo atsakinga už valstybinių grūdų išteklių naudojimą ir išsaugojimą, elevatorių, miltų, kruopų ir kombinuotųjų pašarų pramonės vystymą, gaminamos produkcijos kokybės gerinimą ir respublikos liaudies ūkio ir gyventojų poreikio grūdų produktams bei kombinuotiesiems pašarams tenkinimą.

2. Lietuvos TSR valstybinio agropramoninio komiteto Grūdų perdirbimo įmonių gamybinis susivienijimas „Malyba“, Lietuvos gamybinis susivienijimas „Malyba“organizavo valstybinį grūdų priėmimą ir jų apdorojimą, sprendė apskaitos, finansų ir žinybinės kontrolės klausimus, atsakė už valstybės grūdų ir grūdų išteklių saugojimą, rūpinosi respublikos liaudies ūkio ir specialiųjų vartotojų aprūpinimu grūdų produktais ir kombinuotaisiais pašarais.

Susivienijimas „Malyba“, Valstybinė akcinė firma „Malyba“ atstovavo valstybines grūdų perdirbimo įmones valstybės valdymo organuose formuojant, priimant ir realizuojant gamybos programą, kapitalinių įdėjimų limitus, formuojant kainas, rekonstruojant, plečiant esamus pajėgumus bei statant naujas grūdų perdirbimo įmones ir grūdų saugyklas, teikė paslaugas aprūpinant įmones grūdais ir žaliavomis, organizavo žaliavų ir produkcijos pervežimą, atsarginių dalių technologiniams įrengimams gamybą ir įmonių aprūpinimą jomis, grūdų, aliejinių kultūrų, veislinių javų ir žolės miltų sandėliavimą ir pagamintos produkcijos realizavimą, tvarkė buhalterinę atsiskaitomybę su vartotojais ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1988-07-27 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR grūdų produktų ministerijos perėmė 1604 Lietuvos TSR paruošų ministerijos 1961–1985 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1988-08-15 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR valstybinio agropramoninio komiteto Grūdų perdirbimo įmonių gamybinio susivienijimo „Malyba“ perėmė 61 Lietuvos TSR paruošų ministerijos 1961–1983 m. bylą, įrašytą apyraše Nr. 1s.

1994-06-06 apyrašas Nr. 1s buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 2.

2000-02-08 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 155 Lietuvos TSR grūdų produktų ministerijos 1986–1988 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

2001-02-01 LCVA iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 54 Lietuvos gamybinio susivienijimo „Malyba“ 1988–1990 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 1a.

2001-06-16 LCVA iš piliečio Vytauto Jono Valio perėmė Lietuvos TSR grūdų produktų ministerijos bei Valstybinės akcinės firmos „Malyba“ buvusio 1-ojo skyriaus slaptos raštvedybos 1945 m., 1974–1992 m. netvarkytus dokumentus, žemėlapius ir antspaudus.

2003-10-16 dokumentai sutvarkyti: sudaryta ir į apyrašą Nr. 2 įrašyta 91 byla, atrinkta naikinti 743 bylos, 2174 pavienių dokumentų ir 8 antspaudai.

2007-04-23 LCVA iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 18 Valstybinės akcinės firmos „Malyba“ bylų, įrašytų apyraše Nr. 1a.

2009 m. pakeistas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Lietuvos TSR grūdų produktų ministerija ir Valstybinė akcinė firma „Malyba“.

Iš viso fonde Nr. R-547 yra 3 apyrašai, 1983 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1958 m., 1961–1992 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, žemėlapiai.

Apyraše Nr. 2 yra Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos slaptos raštvedybos 1962–1965 m. dokumentų, priklausančių Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos fondui Nr. R-764 (apyrašas Nr. 51), ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinio grūdų produktų ir kombinuotųjų pašarų pramonės komiteto slaptos raštvedybos 1965–1969 m. dokumentų, priklausančių fondui Nr. R-548.

 

Lietuvos TSR grūdų produktų ministerijos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai, TSRS paruošų ministerijos tvarkomieji dokumentai, ministro įsakymai, potvarkiai ir nurodymai veiklos klausimais, ministerijos Kolegijos posėdžių protokolai ir nutarimai, techninių ir gamybinių pasitarimų protokolai, metų darbo, finansų, produkcijos savikainos, kapitalinių įdėjimų, jaunųjų specialistų paskirstymo ir kvalifikacijos kėlimo planai, supirkimo inspekcijų planai, ataskaitos apie žemės ūkio produktų supirkimą, kadrų ataskaitos, valstybinių komisijų aktai apie objektų priėmimą eksploatacijai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, racionalizacijos ir išradimų, kapitalinės statybos, naujos technikos įdiegimo, saugumo technikos dokumentai, kolektyvinės sutartys, ministerijos ir pavaldžių įmonių metų balansai, etatų sąrašai, sąmatos, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal ministerijos struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1759 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1961–1962 m., 1969–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Valstybinės akcinės firmos „Malyba“ veiklos bylų apyrašas Nr. 1a

 

Apyraše įrašyti direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, darbo kolektyvų tarybos ir direktorių tarybos posėdžių protokolai bei nutarimai, konferencijų nutarimai, „Malybos“ steigimo dokumentai, akcininkų susirinkimų protokolai, gamybos ir kvalifikacijos kėlimo planai, gamybos planų vykdymo analizės, firmos sutartys, kontraktai grūdų pirkimo ir keitimo klausimais, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, pavaldžių įmonių metų balansai, etatų sąrašai, sąmatos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal institucijos struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1a įrašyti 72 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1988–1992 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Lietuvos TSR grūdų produktų ministerijos ir ,,Malybos“ buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti TSRS paruošų ministerijos tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR paruošų ministro įsakymai ir potvarkiai veiklos klausimais, slaptų bylų priėmimo-perdavimo ir naikinimo aktai, ataskaitos apie grūdų produktų ir pašarų išdavimą specialiesiems vartotojams, metų balansai, slaptų bylų nomenklatūros, slėptuvių, grūdų produktų kombinatų, elevatorių statybų projektai, miestų topografiniai žemėlapiai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, darbuotojų, kuriems leista dirbti su slaptais dokumentais, pareigybių nomenklatūros.

Yra Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos 1962–1965 m. ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinio grūdų produktų ir kombinuotųjų pašarų pramonės komiteto buvusių įslaptintų 1965–1969 m. dokumentų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 152 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1958 m., 1961–1992 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, žemėlapiai.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 571, l. 3.

[2] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 623, l. 147.

[3] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 242, l. 14.

[4] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1488, l. 31.

[5] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 753, l. 159.

[6] LCVA. F. R-746, ap. 1, b. 95, l. 133.

[7] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 771, l. 38.

[8] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1594, l. 82.

[9] LCVA. F. R-547, ap. 1a, b. 52, l. 19.

[10] LCVA. F. R-547, ap. 1a, b. 57, l. 1.

[11] LCVA. F. R-547, ap. 1a, b. 64, l. 82.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-29 15:36