O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-580 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR LIAUDIES ŪKIO TARYBOS STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ PRAMONĖS VALDYBOS FONDĄ NR. R-580

2008-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Statybinių medžiagų pramonės valdyba (1957-06-06–1965-10-21)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-06-06 nutarimu Nr. 261 „Dėl Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos sudarymo“ pramonės ir statybos valdymui respublikoje buvo sudaryta Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba.1 Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybą sudarė šakinės valdybos, viena iš jų – statybinių medžiagų pramonės valdyba.

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos pirmininko 1957-06-25 potvarkiu Nr. 30 statybinių medžiagų pramonės valdybai buvo perduotos likviduotos Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministerijos įmonės ir organizacijos.2

Lietuvos TSR Aukščiausiajai Tarybai 1965-10-21 priėmus įstatymą „Dėl pramonės valdymo organų sistemos pakeitimo ir dėl kai kurių kitų valstybės valdymo organų pertvarkymo“, Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba buvo panaikinta. Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos statybinių medžiagų pramonės valdybos pagrindu įsteigta Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministerija.3

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos statybinių medžiagų pramonės valdyba baigė veiklą.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Statybinių medžiagų pramonės valdybavadovavo statybinių medžiagų pramonės įmonių ir organizacijų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1990-06-29 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos statybinių medžiagų pramonės ministerijos perėmė 423 Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Statybinių medžiagų pramonės valdybos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Statybinių medžiagų pramonės valdyba.

Iš viso fonde Nr. R-580 yra 1 apyrašas, 423 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1965 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Techninės ekonominės tarybos Statybinių medžiagų pramonės sekcijos, valdybos Techninės tarybos posėdžių protokolai, valstybinių komisijų naujų įmonių priėmimo eksploatacijai aktai, valdybos metų finansų, įmonių ir organizacijų metų gamybos, darbo jėgos ir kapitalinės statybos planai, naujosios technikos išvystymo ir įdiegimo gamyboje metų planai ir ataskaitos, mokslinio tyrimo ir projektavimo konstravimo bei eksperimentinių darbų vykdymo metų ataskaitos, žinios apie personalą, metų techniniai ekonominiai darbo rodikliai, įmonių gaminių techninės sąlygos, gamybinių technologinių procesų ir režimų aprašymai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, įmonių išdirbio normos ir įkainiai, saugumo technikos bei išradimų ir racionalizacinių pasiūlymų dokumentai, valdybos ir įmonių etatų sąrašai ir metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valdybos struktūrinius padalinius, chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 423 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1965 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 66.

2 LCVA. F. R-239, ap. 7, b. 13, l. 243.

3 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 174, l. 139; F. R-754, ap. 1, b. 812, l. 165.

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-29 14:49