O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-755 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR VALSTYBINIO PLANO KOMITETO FONDĄ NR. R-755

2009-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR valstybinė plano komisija (1940-08-26–1941 m. birželio mėn.)

Valstybinė plano komisija prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos (1944-01-01–1946-03-24)

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinė plano komisija (1946-03-25–1963 m. spalio mėn.)

Lietuvos TSR valstybinė plano komisija (1963 m. spalio mėn.–1965-10-20)

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinė plano komisija (1965-10-21–1978-09-04)

Lietuvos TSR valstybinis plano komitetas (1978-09-05–1990-03-23)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos sesijoje 1940-08-26 buvo išrinktas Lietuvos TSR valstybinės plano komisijos pirmininkas.1 Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-09-19 nutarimu Nr. 126 buvo patvirtinta Lietuvos TSR valstybinės plano komisijos kompetencija ir struktūra.

Lietuvos TSR valstybinės plano komisijos veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-01-25 nutarimu Nr.32 „Dėl Lietuvos TSR liaudies komisariatų ir centrinių įstaigų veiklos atkūrimo bei jų komplektavimo“ nuo 1944-01-01 Valstybinė plano komisija prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos atkūrė veiklą.2

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“Valstybinė plano komisija prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pavadinta Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybine plano komisija.3

1963 m. spalio mėn. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinė plano komisija pavadinta Lietuvos TSR valstybine plano komisija. Teisės akto, kuriuo vadovaujantis buvo pakeistas pavadinimas, nenustatyta.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos priimtu 1965-10-21 Įstatymu „Dėl pramonės valdymo organų sistemos pakeitimo ir dėl kai kurių kitų valstybės valdymo organų pertvarkymo“ Lietuvos TSR valstybinė plano komisija buvo pertvarkyta į sąjunginę-respublikinę Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinę plano komisiją ir tapo pavaldi Lietuvos TSR Ministrų Tarybai bei TSRS Ministrų Tarybos valstybiniam plano komitetui (ГОСПЛАН СССР).4

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1978-09-05 įsaku Nr. IX-2908 „Dėl kai kurių Lietuvos TSR valstybinio valdymo organų pavadinimų pakeitimo ir pertvarkymo“ Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinė plano komisija pertvarkyta į Lietuvos TSR valstybinį plano komitetą.5

Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos 1990-03-23 nutarimu Nr. 76 Lietuvos TSR valstybinis plano komitetas buvo panaikintas. Komiteto pagrindu buvo įsteigta Lietuvos Respublikos ekonomikos ministerija.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR valstybinė plano komisija, Valstybinė plano komisija prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinė plano komisija, Lietuvos TSR valstybinis plano komitetas buvo valstybės institucija, kuri planavo respublikos liaudies ūkio vystymą ir kontroliavo liaudies ūkio planų vykdymą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1962-12-22 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinės plano komisijos perėmė 113 neaprašytų bylų ir 5 kg pabirų dokumentų.

1963-06-19, 1964-08-06 ir 1964-12-08 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR valstybinės plano komisijos perėmė 320 bylų, įrašytų apyraše Nr. 2.

1965-09-17 neaprašyti dokumentai sutvarkyti. Buvo sudarytos 146 bylos: į apyrašą Nr. 1 įrašyta 141, į apyrašą Nr. 2 – 5 bylos.

1965-12-28 ir 1967-03-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinės plano komisijos perėmė 1312 bylų, įrašytų apyraše Nr. 2.

1967-04-24 iš kitų fondų buvo atkeltos 23 bylos, kurios papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 1.

1967-08-21, 1967-12-27, 1968-06-20, 1968-10-17 ir 1970-10-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinės plano komisijos perėmė 2966 bylas, įrašytas apyraše Nr. 2.

1997-03-17 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos perėmė 6482 bylas, įrašytas apyraše Nr. 2.

1997-09-22 ir 2001-06-28 į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2 papildomai buvo įrašytos 3 bylos.

Iš viso fonde Nr. R-755 yra 2 apyrašai, 11221 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Dalis apyrašo Nr. 2 bylų mikrofilmuota.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybų tvarkomieji dokumentai, plano komisijos viršininko įsakymai veiklos klausimais, posėdžių protokolai, įmonių ir organizacijų finansų, darbo jėgos ir gamybos planai, 1941 m. liaudies ūkio vystymo planai, komisariatų ir jiems pavaldžių įmonių bei įstaigų paraiškos medžiagoms, žaliavoms ir gamybos įrankiams gauti, kapitalinės statybos dokumentai, žinios apie pramonės būklę, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 165 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybų (vėliau – Ministrų Tarybų) nutarimai ir potvarkiai, TSRS valstybinio plano komiteto tvarkomieji dokumentai, LTSR valstybinės plano komisijos (komiteto) nutarimai, plano komisijos vadovybės įsakymai veiklos klausimais, plano komisijos pasitarimų dokumentai ir posėdžių protokolai, Kolegijos veiklos dokumentai, plano komisijos darbų planai, komisariatų (ministerijų), įmonių ir organizacijų finansų, darbo jėgos, materialinio-techninio aprūpinimo ir gamybos planai bei darbo ataskaitos, Lietuvos TSR liaudies ūkio atkūrimo ir išvystymo valstybiniai planai, miestų, apskričių, sričių vietinio ūkio ir kultūros atkūrimo ir išvystymo planai, planų sudarymo dokumentai, žinios apie įmonių ir organizacijų planų įvykdymą, kapitalinės statybos dokumentai, plano komisijos patvirtinti kainininkai, projektai ir kiti sąjunginių bei šakinių standartų rengimo dokumentai, įmonių techniniai-ekonominiai rodikliai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, etatų sąrašai ir sąmatos, buhalterinės apyskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal institucijos struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 11056 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m., 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Dalis apyrašo bylų mikrofilmuota.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-758, ap. 2, b. 1, l. 13 a.p.

2 LCVA. F .R-754, ap. 1, b. 15, l. 13.

3 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

4 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 174, l. 139.

5 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 438, l. 11.

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-29 14:30