O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-771 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR VIETINĖS PRAMONĖS MINISTERIJOS FONDĄ NR. R-771

2009-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisariatas (1940-08-26–1941 m. birželio mėn., 1944-01-01–1946-03-24)

Lietuvos TSR vietinės pramonės ministerija (1946-03-25–1953-06-26)

Lietuvos TSR vietinės ir kuro pramonės ministerija (1953-06-27–1957-06-15)

Lietuvos TSR vietinės pramonės ministerija (1965-10-20–1990-03-23)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos sesijoje 1940-08-26 buvo išrinktas Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisaras.1

Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisariato veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-01-25 nutarimu Nr. 32 „Dėl Lietuvos TSR liaudies komisariatų ir centrinių įstaigų veiklos atkūrimo bei jų komplektavimo“ nuo 1944-01-01 Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisariatas atkūrė veiklą.2

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“ Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisariatas pertvarkytas į Lietuvos TSR vietinės pramonės ministeriją.3

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-06-27 nutarimu Nr. 459 „Dėl Lietuvos TSR vietinės ir kuro pramonės ministerijos ir jos organizacijų struktūros ir etatų“ sujungus Lietuvos TSR vietinės pramonės ministeriją ir Vyriausiąją kuro valdybą prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos buvo įsteigta Lietuvos TSR vietinės ir kuro pramonės ministerija.4

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-06-15 nutarimu Nr. 274 „Dėl vietinio ūkio valdymo Lietuvos TSR respublikinės priklausomybės rajonuose ir miestuose organizacinės struktūros“ Lietuvos TSR vietinės ir kuro pramonės ministerija buvo likviduota, jos funkcijas perėmė įsteigta Vyriausioji vietinio ūkio valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.5

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto 1965-10-20 nutarimu Nr. 466 „Dėl pramonės valdymo gerinimo“ Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Įvairių pramonės šakų valdybos pagrindu buvo įsteigta respublikinė Lietuvos TSR vietinės pramonės ministerija.6

Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos 1990-03-23 nutarimu Nr. 76 Lietuvos TSR vietinės pramonės ministerija buvo likviduota.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisariatas, Lietuvos TSR vietinės pramonės ministerija vadovavo vietinės pramonės įmonių ir organizacijų veiklai.

Lietuvos TSR vietinės ir kuro pramonės ministerija vadovavo vietinės ir kuro pramonės įmonių ir organizacijų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Archyvo apskaitos dokumentuose fondas Nr. R-771 buvo įrašytas 1949 m.

1964 m. fonde buvo 1644 bylos. 1964-12-20 fondas pertvarkytas: į apyrašą Nr. 1 buvo įrašyti 449, į apyrašą Nr. 2 –1011, į apyrašą Nr. 3 – 24 apskaitos vienetai. Nepriklausančios fondui 108 bylos buvo perkeltos į fondus Nr. R-168 ir Nr. R-773.

1967–1973 m. į apyrašus Nr. 1–3 papildomai buvo įrašytos 24 bylos.

1977-11-16 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 11 Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisariato 1940–1941 m. bylų, kurios papildomai buvo įrašytos į apyrašą Nr. 3.

1981-12-19 į apyrašą Nr. 1 papildomai buvo įrašytos 66 bylos. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

1990-05-04 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos vietinės pramonės ministerijos perėmė 2884 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 7 ir Nr. 8.

1990-05-31 prie fondo Nr. R-771 buvo prijungtas Lietuvos TSR vietinės ir kuro pramonės ministerijos fondas Nr. R-93, kurio dokumentai 1966-10-31 buvo priimti iš Lietuvos TSR komunalinio ūkio ministerijos. 1990 m. fonde Nr. R-93 buvo 3689 bylos, įrašytos apyrašuose Nr. 1 –5, Nr. 6s ir Nr. 6ls.

Buvę fondo Nr. R-771 apyrašai Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 buvo peršifruoti į apyrašus Nr. 1a, Nr. 2a ir Nr. 3a.

1994-05-24 apyrašai Nr. 6s ir Nr. 6ls buvo peršifruoti į apyrašus Nr. 6 ir Nr. 6l.

1998-10-16 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos perėmė 39 bylas, kurios papildomai buvo įrašytos į apyrašą Nr. 6.

Iš viso fonde Nr. R-771 yra 12 apyrašų, 8158 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1957 m., 1965–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS Ministrų Tarybos nutarimai, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai ir potvarkiai, ministro įsakymai veiklos ir personalo klausimais, ministerijos Kolegijos posėdžių protokolai, nutarimai ir darbo planai, žinios apie personalą, darbo ir darbo užmokesčio planai bei ataskaitos, kalnakasybos darbų planai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, kolektyvinės sutartys, kapitalinės statybos dokumentai, pavaldžių įmonių techniniai pasai, geologinių tyrimų projektai ir sąmatos, etatų sąrašai, balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal ministerijos struktūrinius padalinius, chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 588 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisariato veiklos bylų apyrašas Nr. 1a

 

Apyraše įrašyti TSRS liaudies komisariatų tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos ir Lietuvos TSR valstybinės nacionalizavimo komisijos nutarimai, Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisaro bei pavaldžių trestų valdytojų įsakymai veiklos ir personalo klausimais, komisariato nuostatai, finansų planai, darbo normos ir ataskaitos apie jų įvykdymą, žinios apie personalą, kapitalinės statybos dokumentai, komisariatui priklausančių įmonių bei nacionalizuotų įmonių sąrašai, pavaldžių įmonių priešgaisrinės apsaugos tikrinimo aktai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, žinios apie pavaldžias įmones ir jų gaminamą produkciją, smulkiųjų amatininkų prašymai leisti steigti arteles, komisariato ir pavaldžių įmonių etatų, darbuotojų sąrašai bei algų lapai, pajamų ir išlaidų balansai, buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1a įrašyti 522 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1945 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Finansų, kainų ir savikainos bei Planavimo skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti pavaldžių įmonių gamybos, finansų ir ūkinės veiklos planai, susirašinėjimo finansų klausimais dokumentai, plano vykdymo ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal ministerijos struktūrinius padalinius, chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 690 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Įmonių nacionalizacijos aktų bylų apyrašas Nr. 2a

 

Apyraše įrašyti įmonių, dirbtuvių, lentpjūvių, malūnų, spaustuvių nacionalizacijos aktai, nacionalizuotų įmonių inventoriaus, darbuotojų, debitorių ir kreditorių sąrašai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 2a įrašyti 1027 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Apyraše sudaryta geografinė rodyklė.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos ministerijos darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 1988 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 3a

 

Apyraše įrašytos komisariato darbuotojų anketos ir Tiekimo ir gaminių realizavimo valdybos darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka..

Iš viso apyraše Nr. 3a įrašyti 37 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Buhalterijos veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos įmonių buhalterinės apyskaitos, metų balansai, etatų sąrašai ir sąmatos, kasos knygos, algų žiniaraščiai, tarnautojų ir darbininkų asmens sąskaitų kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašytas 221 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Darbuotojų darbo knygelių apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos ministerijos darbuotojų darbo knygelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1956 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, spaudinys.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybų nutarimai ir potvarkiai, ministro įsakymai veiklos klausimais, žinios apie mobilizacinius rezervus, slėptuvių statybos projektinės užduotys, mobilizaciniai ir civilinės gynybos planai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, slaptų bylų perėmimo ir naikinimo aktai, slaptų bylų ir topografinių žemėlapių apskaitos knygos, bylų nomenklatūros.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 154 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1957 m., 1966–1990 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 6l

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo karo prievolininkų apskaitos, produkcijos kokybės, įmonių apsaugos ir kt. klausimais dokumentai, gaunamųjų ir siunčiamųjų raštų registracijos žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 6l įrašyti 25 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1954–1957 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti ministro įsakymai veiklos klausimais, ministerijos Kolegijos bei Meno tarybos posėdžių ir Lietuvos TSR vietinės pramonės darbuotojų aktyvo pasitarimų protokolai, vietinės pramonės vystymo planai, gamybos, finansų, darbo, produkcijos savikainos, darbo jėgos, naujų gaminių įsisavinimo planai, gamybos plano įvykdymo, naujos technikos įdiegimo, išdirbio normų ataskaitos, kapitalinės statybos, racionalizacijos ir išradimų dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, žinios apie personalą, ataskaitos apie nelaimingus atsitikimus gamyboje, kuro ir elektros energijos sunaudojimo patvirtintos normos, kolektyvinių sutarčių sudarymo ir jų vykdymo dokumentai, pavaldžių įmonių priėmimo-perdavimo aktai bei metų balansai, etatų sąrašai, gaminių parodų organizavimo dokumentai, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal ministerijos struktūrinius padalinius, chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 2793 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1965–1990 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti Tarpžinybinės meno tarybos posėdžių protokolai, Liaudies kontrolės grupės ir profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašytas 91 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1976–1990 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-758, ap. 2, b. 1, l. 13 a.p.

2 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 15, l. 13.

3 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

4 LCVA. F. R-771, ap. 1, b. 103, l. 137.

5 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 153.

6 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 812, l. 165.

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-29 14:27