O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-773 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR MAISTO PREKIŲ PRAMONĖS MINISTERIJOS FONDĄ NR. R-773

2008-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisariatas (1940-08-26–1941 birželio mėn., 1944-01-01–1946-03-24)

Lietuvos TSR maisto pramonės ministerija (1946-03-25–1953-04-22)

Lietuvos TSR lengvosios ir maisto pramonės ministerija (1953-04-23–1953-09-15)

Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerija (1953-09-16–1957-07-23)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos sesijoje 1940-08-26 buvo išrinktas Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisaras.1

Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisariato veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-01-25 nutarimu Nr. 32 „Dėl Lietuvos TSR liaudies komisariatų ir centrinių įstaigų veiklos atkūrimo bei jų komplektavimo“ nuo 1944-01-01 Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisariatas atkūrė veiklą.2

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“ Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisariatas pertvarkytas į Lietuvos TSR maisto pramonės ministeriją.3

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1953-04-23 įsaku „Dėl Lietuvos TSR sąjunginių-respublikinių ministerijų pertvarkymo“ Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerija, Lietuvos TSR maisto pramonės ministerija, Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės ministerija ir Lietuvos TSR žuvies pramonės ministerija buvo sujungtos į vieną Lietuvos TSR lengvosios ir maisto pramonės ministeriją.4

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1953-09-16 įsaku „Dėl Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerijos įsteigimo“ Lietuvos TSR lengvosios ir maisto pramonės ministerijos žuvies, mėsos, pieno ir maisto pramonės įmonių bei organizacijų pagrindu įsteigta sąjunginė-respublikinė Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerija.5

1957-06-06 pramonės ir statybos valdymui respublikoje buvo sudaryta Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba.6

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-06-14 nutarimu Nr. 276 „Dėl priemonių Įstatymui „Dėl pramonės ir statybos valdymo organizavimo tolesnio tobulinimo Lietuvos TSR“ įvykdyti“ Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerija savo įmones ir organizacijas perdavė Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybai ir rajonų bei respublikinės priklausomybės miestų darbo žmonių deputatų tarybų vykdomiesiems komitetams.7

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-07-23 nutarimu Nr. 369 Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerijos veikla buvo nutraukta.8

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR maisto pramonės ministerija, Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerija vadovavo maisto pramonės įmonių ir organizacijų veiklai.

Lietuvos TSR lengvosios ir maisto pramonės ministerija vadovavo lengvosios ir maisto pramonės įmonių ir organizacijų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949 m. fondo apskaitos dokumentuose buvo įrašytas 1 apyrašas, 218 apskaitos vienetų.

1959-03-30 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Maisto pramonės valdybos perėmė 76 Lietuvos TSR lengvosios ir maisto pramonės ministerijos bylas, kurios buvo įrašytos į naujus fondus Nr. 814, 818, R-148 ir R-150.

1964 m. fondas Nr. R-773 buvo pertvarkytas. Buvo sudaryti 2 nauji apyrašai: į apyrašą Nr. 1 įrašyti 269, į apyrašą Nr. 2 – 25 apskaitos vienetai.

1965 m. fondai Nr. 814 ir 818 buvo prijungti prie fondo Nr. R-773. Šių fondų apyrašai buvo peršifruoti į Nr. 3 ir 4. Į apyrašą Nr. 3 buvo įrašyti 8, į apyrašą Nr. 4 – 47 apskaitos vienetai.

1967-05-26 į apyrašą Nr.1 papildomai įrašyti 5 apskaitos vienetai.

1967 m. į fondo apskaitos dokumentus buvo įrašyti apyrašas Nr. 6, 690 apskaitos vienetų, ir apyrašas Nr. 7, 50 apskaitos vienetų. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

1976-02-09 fonde buvo 6 apyrašai, 1080 apskaitos vienetų.

1976 m. kituose archyvo fonduose buvo rastos 184 Lietuvos TSR maisto pramonės ministerijos tarnautojų asmens bylos, kurios buvo įrašytos į naujai sudarytą apyrašą Nr. 5.

1978-04-04 į apyrašą Nr.6 papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

1981 m. patikslinus apskaitos duomenis, fonde buvo 7 apyrašai, 1266 apskaitos vienetai.

1986-04-03 fondai Nr. R-148 ir R-150 buvo prijungti prie fondo R-773. Šių fondų 21 byla buvo įrašyta į apyrašą Nr. 4.

1996-08-22 į apyrašą Nr. 6 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – ,,Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerija“.

Iš viso fonde Nr. R-773 yra 7 apyrašai, 1289 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1957 m., 1962–1963 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Apyraše Nr. 6 įrašytos Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Maisto pramonės valdybos 1962–1963 m. 4 bylos.

Lietuvos TSR maisto pramonės ministerijos 1965–1986 m. veiklos dokumentai yra Lietuvos TSR maisto pramonės ministerijos fonde Nr. R-202.

 

Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisariato veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybų, TSRS maisto pramonės liaudies komisariato tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisaro įsakymai veiklos ir personalo klausimais, pasitarimų protokolai, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, įmonių finansinių revizijų aktai, gamybos, finansų ir kapitalinės statybos planai, nacionalizuotų įmonių sąrašai ir nacionalizacijos aktai, maisto pramonės įmonių sąrašai bei žinios apie jų ekonominę padėtį, pavaldžių įmonių etatų sąrašai ir darbo apyskaitos, komisariato kapitalinės statybos tituliniai sąrašai, dokumentai apie įmonių aprūpinimą kuru, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai, metų balansai, išlaidų sąmatos, komisariato ir pavaldžių įmonių darbuotojų sąrašai ir algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal komisariato struktūrinius padalinius ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 273 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisariato darbuotojų anketų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos komisariato darbuotojų anketos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 25 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti TSRS maisto pramonės liaudies komisariato, Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos ir Lietuvos KP CK nutarimai, potvarkiai, įsakymai, nurodymai, ataskaitos apie personalą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1945 m. Dokumentai rusų kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti TSRS maisto pramonės ministerijos, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos KP CK nutarimai, Lietuvos TSR maisto pramonės ministro įsakymai veiklos klausimais, ataskaitos apie personalą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 68 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1957 m. Dokumentai rusų kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos ministerijos darbuotojų asmens bylos.

Dalis bylų susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, dalis – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 184 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti TSRS maisto pramonės ministerijos, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR maisto pramonės ministro įsakymai veiklos klausimais, ministerijos Kolegijos posėdžių protokolai, gamybos, kapitalinės statybos, trestų ir įmonių veiklos planai, darbo ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, žinios apie personalą išradimų ir racionalizacinių pasiūlymų dokumentai, įmonių kolektyvinės sutartys, etatų, maisto pramonės įmonių sąrašai, ministerijos ir pavaldžių įmonių bei organizacijų metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašytas 681 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Apyraše įrašytos Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos maisto pramonės valdybos 1962–1963 m. 4 bylos.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministro įsakymai personalo klausimais, atestacijos lapai, tarnautojų algų žiniaraščiai, sąskaitų kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyta 50 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-758, ap. 2, b. 1, l. 13 a.p.

2 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 15, l. 13.

3 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

4 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 51, l. 7.

5 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 53, l. 158.

LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 66.

7 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 170.

8 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 429, l. 108.

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-29 14:25