O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-774 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR MĖSOS IR PIENO PRODUKTŲ PRAMONĖS MINISTERIJOS FONDĄ NR. R-774

2008-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės liaudies komisariatas (1941-02-14–1941 m. birželio mėn., 1944-01-01–1946-03-24)

Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės ministerija (1946-03-25–1953-04-23)

Lietuvos TSR mėsos ir pieno produktų pramonės ministerija (1954-05-11–1957-07-23)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1941-02-14 įsaku „Dėl Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės liaudies komisariato įsteigimo“ buvo įsteigtas Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės liaudies komisariatas.1

Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės liaudies komisariato veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-01-25 nutarimu Nr. 32 „Dėl Lietuvos TSR liaudies komisariatų ir centrinių įstaigų veiklos atkūrimo bei jų komplektavimo“ nuo 1944-01-01 Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės liaudies komisariatas atkūrė veiklą.2

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“ Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės liaudies komisariatas pertvarkytas į Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės ministeriją.3

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1953-04-23 įsaku „Dėl Lietuvos TSR sąjunginių-respublikinių ministerijų pertvarkymo“ Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerija, Lietuvos TSR maisto pramonės ministerija, Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės ministerija ir Lietuvos TSR žuvies pramonės ministerija buvo sujungtos į vieną Lietuvos TSR lengvosios ir maisto pramonės ministeriją.4 Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės ministerija baigė veiklą.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1954-05-11 įsaku „Dėl Lietuvos TSR mėsos ir pieno produktų pramonės ministerijos įsteigimo“ Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerijos mėsos ir pieno pramonės įmonių bei organizacijų pagrindu įsteigta sąjunginė-respublikinė Lietuvos TSR mėsos ir pieno produktų pramonės ministerija.5

1957-06-06 pramonės ir statybos valdymui respublikoje buvo sudaryta Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba.6

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-06-14 nutarimu Nr. 276 „Dėl priemonių Įstatymui „Dėl pramonės ir statybos valdymo organizavimo tolesnio tobulinimo Lietuvos TSR“ įvykdyti“ Lietuvos TSR mėsos ir pieno produktų pramonės ministerija savo įmones ir organizacijas perdavė Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybai ir rajonų bei respublikinės priklausomybės miestų darbo žmonių deputatų tarybų vykdomiesiems komitetams.7

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-07-23 nutarimu Nr. 368 Lietuvos TSR mėsos ir pieno produktų pramonės ministerijos veikla buvo nutraukta.8

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės ministerija, Lietuvos TSR mėsos ir pieno produktų pramonės ministerija vadovavo mėsos ir pieno produktų pramonės įmonių ir organizacijų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949 m. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose buvo įrašytas fondas Nr. R-774, kuriame buvo 1 apyrašas, 38 apskaitos vienetai.

1959-03-28 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Mėsos ir pieno pramonės valdybos perėmė 53 Lietuvos TSR mėsos ir pieno produktų pramonės ministerijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1s.

1960 m. fondo apskaitos dokumentuose buvo įrašyti 3 apyrašai (Nr. 1, Nr. 1s, Nr. 2), 135 apskaitos vienetai.

1964 m. archyve buvo surastos 8 Lietuvos TSR mėsos ir pieno produktų pramonės ministerijos netvarkytos bylos. 1965-08-03 sutvarkius dokumentus, į apyrašą Nr. 2 papildomai buvo įrašytos 8 bylos.

1966 m. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos perėmė 1335 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6.

1978-04-03 iš kitų archyvo fondų buvo atkeltos 58 bylos: 47 bylos buvo papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 6, 11 bylų – į apyrašą Nr. 4.

1994-06-06 apyrašas Nr. 1s buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 3.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – ,,Lietuvos TSR mėsos ir pieno produktų pramonės ministerija“.

Iš viso fonde Nr. R-774 yra 6 apyrašai, 1536 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės ministerijos 1965–1986 m. veiklos dokumentai yra Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės ministerijos fonde Nr. R-290.

 

Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės liaudies komisariato veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, TSRS mėsos ir pieno pramonės liaudies komisariato nutarimai, Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės liaudies komisaro įsakymai veiklos ir personalo klausimais, trestų bei įmonių darbo planai ir ataskaitos, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, įmonių priėmimo-perdavimo bei sanitarinės būklės patikrinimo aktai, įmonių produkcijos realizavimo balansai, mėsos ir pieno pramonės plano įvykdymo pagrindiniai rodikliai, žinios apie personalą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 38 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės liaudies komisariato veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, TSRS prekybos, maisto pramonės, mėsos ir pieno pramonės liaudies komisariatų tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės liaudies komisaro įsakymai veiklos klausimais, metų ir ketvirčių gamybos planai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, nacionalizuotų mėsos perdirbimo įmonių sąrašai, žinios apie komisariato ir pavaldžių įmonių personalą, mėsos ir pieno produktų kainas, tarnautojų algų išmokėjimo lapai, buhalteriniai pateisinamieji dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 52 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1945 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybų, TSRS mėsos ir pieno pramonės ministerijos tvarkomieji dokumentai, ministro įsakymai ir potvarkiai veiklos klausimais, naujos technikos įdiegimo planai, paruošų plano įvykdymo ataskaitos, pavaldžių įmonių etatų sąrašai, slaptų dokumentų naikinimo aktai, produktų saugojimo patikrinimo aktai, žinios apie valstybės rezervus, kadrų atskaitos, statinių techniniai projektai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 53 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1957 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos nutarimai, ministro, Vyriausiosios mėsos pramonės valdybos „Maistas“ viršininko įsakymai veiklos klausimais, pavaldžių įmonių ir organizacijų nuostatai, ministerijos Kolegijos posėdžių ir Techninės tarybos pasitarimų protokolai, mėsos ir pieno pramonės darbuotojų pasitarimų, suvažiavimų ir konferencijų dokumentai, gamybos, finansų ir kapitalinės statybos planai, darbo ataskaitos, mėsos ir pieno pramonės įmonių nacionalizacijos aktai, produkcijos kokybės aktai, įmonių techniniai-ekonominiai rodikliai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, mėsos kombinatų statybos ir rekonstrukcijos techniniai dokumentai, išradimų ir racionalizacijos dokumentai, ministerijos bei įmonių etatų sąrašai ir metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 712 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 m., 1944–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti ministro įsakymai personalo klausimais, darbuotojų atestacijos dokumentai, tarnautojų sąrašai, asmens sąskaitų kortelės, algų žiniaraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 57 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1956 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos ministerijos darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 624 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-758, ap. 1, b. 44, l. 29.

2 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 15, l. 13.

3 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

4 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 51, l. 7.

5 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 57, l. 114.

LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 66.

7 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 170.

8 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 429, l. 106.

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-29 14:23