O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1472 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS LATVIJOJE FONDĄ NR. 1472

2006-03-09 Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Lietuvos atstovybė latvių ir igaunių valstybėse (1919-08-18–1919 m. lapkričio mėn.)

Lietuvos atstovybė Latvijoje (1919 m. gruodžio mėn.–1924 m.)

Lietuvos pasiuntinybė Latvijoje (1925 m.–1940-08-25)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos atstovybė latvių ir igaunių valstybėse įsteigta 1919-08-18. Veikė Rygoje.[1]Pavaldi Užsienio reikalų ministerijai.

Nuo 1919 m. lapkričio mėn. vadinama Lietuvos atstovybė Latvijoje, nuo 1925 m.–Lietuvos pasiuntinybė Latvijoje (toliau–pasiuntinybė). Tikslios pasiuntinybės pavadinimų pasikeitimų datos nenustatytos.

Užsienio reikalų ministerija 1940-08-09 informavo Lietuvos pasiuntinybę Latvijoje, kad nuo 1940-08-08 pasiuntinybė likviduojama. Pasiuntinybė savo veiklą nutraukė 1940-08-25.[2]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pasiuntinybė atstovavo Lietuvai Latvijoje, vadovavo Lietuvos konsulatų Latvijoje veiklai, dalyvavo derinant šalių karinę ir užsienio politiką kovose su bermontininkais ir bolševikais, dalyvavo derybose dėl Lietuvos ir Latvijos sienų nustatymo, tarpvalstybinių sutarčių rengimo ir kt.

Pasiuntinybė gynė Lietuvos piliečių interesus Latvijoje, išduodavo Lietuvos piliečiams pasus, vizas, rūpinosi lietuviais karo pabėgėliais ir jų grįžimu į Lietuvą, bendradarbiavo su lietuvių ir latvių organizacijomis, rengė pranešimus apie Baltijos valstybių santykius, Latvijos vidaus ir užsienio politiką, informavo Latvijos visuomenę apie padėtį Lietuvoje, skatino šalių bendradarbiavimą ir kt.

 

I. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1958-02-12 perdavė archyvui 126 Lietuvos pasiuntinybės Latvijoje fondo bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1. 1967-08-08 į apyrašą papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1472 yra 1 apyrašas, 127 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1931 m. Dokumentai lietuvių, latvių, vokiečių, rusų k.

Fondas nepilnas, nėra pasiuntinybės veiklos bylų.

Bylų apie Lietuvos pasiuntinybės Latvijoje veiklą yra Užsienio reikalų ministerijos fonde.

 

Piliečių anketų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos piliečių, prašančių Lietuvos vizų, anketos.

Apyrašas suminis, bylos įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 127 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1931 m. Dokumentai lietuvių, latvių, vokiečių, rusų k. Dokumentų sukūrimo būdas–rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Birutė Daračiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 383, ap. 9 t. 2, b. 295.
[2] LCVA. F. R-1019, ap. 1, b. 26, l. 3, 69.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 14:29