O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 22 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIDURIO LIETUVOS LAIKINOSIOS VALDYMO KOMISIJOS UŽSIENIO REIKALŲ DEPARTAMENTO FONDĄ NR. 22

2005-11-      Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Užsienio reikalų departamentas (Departament Spraw Zagranicznych Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej) (1920-10-12 – 1921-01-16)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Užsienio reikalų departamentas įsteigtas Vidurio Lietuvos Vyriausiajam kariuomenės vadui 1920-10-12 dekretu Nr. 2 apie Laikinosios Valdymo Komisijos sudarymą paskyrus departamento direktorių.[1]

Departamento veiklą reglamentavo Vidurio Lietuvos Vyriausiojo kariuomenės vado 1920-11-23 dekretas Nr. 25 „Dėl Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos ir jos departamentų organizacijos ir kompetencijos“.[2]

Vidurio Lietuvos Vyriausiasis kariuomenės vadas 1921-01-16 Užsienio reikalų departamentą panaikino. Departamento veiklos sritys buvo perduotos Vidurio Lietuvos Vyriausiojo kariuomenės vado Civilinės kanceliarijos Politiniam skyriui.[3]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Departamentas atstovavo Vidurio Lietuvai kitose valstybėse, gynė jos piliečių interesus užsienyje.[4]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus vaivadijos valdyba 1938-05-06 perdavė Valstybiniam archyvui Vilniuje 45 Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Užsienio reikalų departamento dokumentų bylas. Kada dokumentai perduoti Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui, nenustatyta, perdavimo - perėmimo akto nėra.

Apskaitos dokumentuose 1949 m. buvo įrašytas Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Užsienio reikalų departamento fondo 1 apyrašas, 45 apskaitos vienetai.

1972 m. fonde buvo 4 apyrašai, 132 apskaitos vienetai. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

Fondas 1973 m. pertvarkytas - sudarytas 1 apyrašas, į kurį įrašyta 113 apskaitos vienetų.

Fondo dokumentai 1999 m. mikrofilmuoti.

Iš viso fonde Nr. 22 yra 1 apyrašas, 113 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1924 m. Dokumentai lenkų, baltarusių, prancūzų kalbomis.

Fonde yra Lenkijos Respublikos Vyriausybės delegato biuro Vilniuje 1921–1922 m. veiklos bylų, Vyriausybės delegato Vilniaus žemei įstaigos Vilniuje 1922-1924 m. veiklos bylų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vidurio Lietuvos valdžios institucijų teisės aktai, departamento tvarkomieji dokumentai, protokolai, diplomatinės notos, politinės deklaracijos, tarptautinių sutarčių projektai, tarptautinių pasitarimų protokolai, pranešimai apie krašto politinę, ekonominę padėtį, dokumentai apie Lietuvos, Lenkijos ir Vidurio Lietuvos santykių reguliavimą, bendradarbiavimą su Latvija, spaudos apžvalgos, susirašinėjimo neutralios zonos ir pasienio ruožo, Vilniaus Seimo rinkimų organizavimo, departamento likvidavimo klausimais dokumentai, personalo ir finansiniai dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka pagal metus, metų ribose - pagal svarbumą. Sudaryta dalykinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 22 apyraše Nr. 1 įrašyta 113 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1924 m. Dokumentai lenkų, baltarusių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sudarymo būdai - mašinraštis, rankraštis, yra brėžinių. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Tamara Justickaja

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laima Breslavskienė

 


[1] Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej (toliau - DU TKR), 1920, Nr. 1, psl. 2.
[2] DU TKR, 1920, Nr. 5, psl. 34.
[3] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 21, ap. 1, b. 2, l. 2.
[4] DU TKR, 1920, Nr. 5, psl. 34, dekretas Nr. 25. 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 10:32