O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 650 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS GENERALINIO KONSULATO CIURICHE FONDĄ NR. 650

2006-01-   Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos konsulatas Ciuriche (1929 m. sausio mėn.–1931 m. rugsėjo mėn.)

Lietuvos generalinis konsulatas Ciuriche (1931 m. rugsėjo mėn.–1946-09-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos konsulatas Ciuriche įkurtas 1929 m. sausio mėn., veikti pradėjo nuo 1929-04-22.[1] Konsulatui vadovavo garbės konsulas.

Konsulatas buvo pavaldus Užsienio reikalų ministerijai bei nepaprastajam pasiuntiniui ir įgaliotajam ministrui Šveicarijai, rezidavusiam Berlyne. Nepaprastąjį pasiuntinį ir įgaliotąjį ministrą Šveicarijai 1931-10-01 paskyrus pasiuntiniu Didžiojoje Britanijoje,konsulatas savo reikalus tvarkė per Lietuvos pasiuntinybę Londone,[2] nuo 1934-11-01 - vėl per pasiuntinybę Berlyne.[3]

Šveicarija 1931-09-18 pripažino Lietuvos garbės generalinio konsulo Šveicarijai egzekvatūrą.[4] Nuo 1931 m. rugsėjo mėnesio konsulatas dokumentuose vadinamas generaliniu konsulatu.

Sovietų Sąjungai 1940-06-15 okupavus Lietuvą, konsulatas nepakluso prosovietinės vyriausybės reikalavimui nutraukti veiklą. Konsulatas perėjo Lietuvos diplomatijos šefo žinion bei liko pavaldus nepaprastajam pasiuntiniui ir įgaliotajam ministrui Šveicarijai.

1946-08-01 garbės generaliniam konsului pasitraukus iš pareigų,[5] 1946-09-01 generalinis konsulatas nutraukė veiklą.[6]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos generalinis konsulatas Ciuriche teikė pagalbą lietuviams, gyvenantiems Šveicarijoje, rūpinosi asmenų užsienio pasų pratęsimu ir vizomis, legalizavo privačių asmenų dokumentus (aktus, įgaliojimus, testamentus, sutartis) bei firmų prekių kilmės liudijimus, ruošė pranešimus apie Šveicarijos ekonomiką ir rinką, rūpinosi Lietuvos ir Šveicarijos prekybinių ryšių plėtimu.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 1993-12-07 perdavė Lietuvos centriniam valstybės archyvui 20 dėžių ir 22 aplankus neaprašytų Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Ciuriche dokumentų.

Dokumentai buvo sutvarkyti 1995 m.: sudaryti du apyrašai, kuriuose įrašyta 719 apskaitos vienetų. Atrinkti naikinti 7325 lapai.

1999 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1996 m. apyrašo Nr. 1 bylos buvo mikrofilmuotos.

2005 m. fondo dokumentai kataloguoti ir įtraukti į teminę KATALOGO ir vardinę ASMENŲ duomenų bazes.

Iš viso fonde Nr. 650 yra 2 apyrašai, 720 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1945 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, prancūzų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Užsienio reikalų ministerijos aplinkraščiai, nurodymai konsulato veiklos, personalo klausimais, susirašinėjimo ekskursijų ar parodų organizavimo, lietuvių padėties ir veiklos Šveicarijoje ir kitais klausimais dokumentai, Šveicarijos spaudos apžvalgos, statistinės žinios apie Lietuvos ir Šveicarijos prekybinius santykius, ekonominiai pranešimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal konsulato veiklos sritis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 165 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1945 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Asmenų, legalizavusių dokumentus, gavusių užsienio pasus ar vizas, bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos asmenų, kurie kreipėsi į generalinį konsulatą dėl pasų, vizų, dokumentų legalizavimo, gydymosi, studijų Šveicarijos aukštosiose mokyklose, karinės tarnybos atidėjimo, liudijimų išdavimo, registracijos ir kitais klausimais, bylos.

Bylos susitemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso į apyrašą Nr.2 įrašyti 555 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1945 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Inga Klypšienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 650, ap. 1, b. 1, l. 8, b. 5, l. 23.
[2] LCVA, F. 650, ap. 1, b. 1, l. 139, F. 383, ap. 2, b. 283, l. 265, b. 589, l. 37.
[3] LCVA, F. 650, ap. 1, b. 1, l. 169, F. 383, ap. 2, b. 589, l. 148.
[4] LCVA, F. 650, ap. 1, b. 5, l. 26.
[5] LCVA, F. 648, ap. 2, b. 309, l. 120.
[6] LCVA, F. 648, ap. 2, b. 225, l. 2.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 10:25