O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 663 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS GENERALINIO KONSULATO ČIKAGOJE FONDĄ NR. 663

2006-05-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Lietuvos konsulatas Čikagoje (1924-02-16–1961-08-10)

Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje (1961-08-11–1971-11-11)

Lietuvos garbės generalinis konsulatas Čikagoje (1971-11-12–1990 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 1923 m. gruodžio mėn. įsakymu Nr. 379 nuo 1923-12-01 paskirtas Lietuvos konsulas Čikagoje. Lietuvos konsulatas Čikagoje įsteigtas 1924-02-16, veiklą pradėjo 1924-03-01.[1]

Konsulato jurisdikcijai priklausė 32 JAV vakarų valstijos, nuo 1949 metų ir Kanada.

Nuo 1961-08-11 konsulatui suteiktas generalinio konsulato statusas ir jis pavadintas Lietuvos generaliniu konsulatu Čikagoje. Nuo 1971-11-12 konsulas veikė kaip Lietuvos garbės generalinis konsulas Čikagoje.[2] Dokumentuose konsulato pavadinimas nepasikeitė.

Iki 1940-06-15 konsulatas buvo pavaldus Lietuvos pasiuntinybei Vašingtone ir Užsienio reikalų ministerijai. Sovietų Sąjungai 1940-06-15 okupavus Lietuvą, konsulatas nepakluso prosovietinės vyriausybės reikalavimui nutraukti veiklą. Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje buvo pavaldus Lietuvos pasiuntinybei Vašingtone ir Lietuvos diplomatijos šefui.

1990-03-11 Lietuvai atkūrus nepriklausomybę Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje tapo pavaldus Lietuvos Respublikos ambasadai Vašingtone ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

Sudarytojo funkcijos

Konsulatas teikė pagalbą lietuviams JAV ir Kanadoje, gynė jų interesus, išduodavo ir pratęsdavo užsienio pasus, vizas, legalizavo dokumentus, tvarkė pilietybės, palikimų reikalus. Nuo 1971 m. palikimus ir Lietuvos užsienio pasus tvarkė Lietuvos generalinis konsulatas Niujorke.

Rūpinosi lietuviais tremtiniais ir pabėgėliais, lietuvių katalikų parapijų, mokyklų, ligoninių steigimu, palaikė ryšius su lietuvių organizacijomis.

Rengė pranešimus apie JAV ir Lietuvos vidaus padėtį, skatino ekonominių, prekybinių, kultūrinių ryšių plėtrą ir kt., konsulas dalyvavo užsienio diplomatų kolegijos veikloje, bendradarbiavo su kitų Baltijos valstybių diplomatais, dalyvavo pasiuntinių ir konsulų pasitarimuose ir kt.

Sovietų okupacijos metais svarbiausias konsulato tikslas buvo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Konsulatas palaikė ryšius su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis, politinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone ir Lietuvos archyvų departamentas 1994–1996 m. perdavė archyvui 297 dėžes neaprašytų 1919–1994 m. Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone dokumentų. Iš jų buvo 31 dėžė neaprašytų 1921–1989 m. Lietuvos konsulato Čikagoje dokumentų.

1999-05-11 dokumentai sutvarkyti, sudaryti 2 apyrašai. Atrinkta naikinti 10751 lapas dokumentų.

Iš viso fonde Nr. 663 yra 2 apyrašai, 1043 apskaitos vienetai. Apyrašo Nr. 1 dokumentai kataloguoti ir įtraukti į teminio Katalogo duomenų bazę.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1989 m. Dokumentai lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti konsulato veiklos, Lietuvos diplomatijos šefo ir kitų Lietuvos diplomatinių atstovybių dokumentai, susirašinėjimo Lietuvos ir JAV užsienio politikos, prekybos, ekonomikos ir kt. klausimais dokumentai, organizacijų veiklos dokumentai, asmenų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal konsulato veiklos sritis, dokumentų rūšis ir chronologiją. Pasų išdavimo bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 663 apyraše Nr. 1 įrašyti 193 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1988 m. Dokumentai lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų.

 

Palikimų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos palikimų bylos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.663 apyraše Nr.2 įrašyta 850 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1989 m. Dokumentai lietuvių, anglų, vokiečių ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Birutė Daračiūtė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 383, ap. 2, b. 575, l. 18; F. 663, ap. 1, b. 2, l. 63.
[2] LCVA. F. 656, ap. 1, b. 100, ap. 2, b .61; b. 122; F. 648, ap. 2, b. 36
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 08:08