O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1253 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VETERINARIJOS DEPARTAMENTO FONDĄ NR. 1253

2009-02-          Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Veterinarijos skyrius (1918 m. lapkričio mėn.–1919 m. vasario mėn.)

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Veterinarijos departamentas (1919 m. vasario mėn.–1920-05-21)

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės ūkio departamento Veterinarijos-zootechnikos skyrius (1920-05-22–1921-05-26)

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Veterinarijos inspekcija (1921-05-27–1923-12-31)

Žemės ūkio ministerijos Veterinarijos direkcija (1924-01-01–1926-06-22)

Žemės ūkio ministerijos Veterinarijos departamentas (1926-06-23–1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Veterinarijos skyriaus įsteigimo data nenustatyta. Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras 1918 m. lapkričio mėn. (diena nenurodyta) įsakymu Nr. 11 nuo 1918-11-17 paskyrė laikinai eiti pareigas Veterinarijos skyriaus vedėją.[1]

Nuo 1919 m. vasario mėn. Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Veterinarijos skyrius pavadintas Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Veterinarijos departamentu.[2] Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Veterinarijos skyrius, vėliau departamentas buvo pavaldūs Žemės ūkio ir valstybės turtų ministrui.

Vadovaujantis 1920-05-22 Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos etatais Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Veterinarijos departamentas buvo pertvarkytas į Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės ūkio departamento Veterinarijos-zootechnikos skyrių.[3]

Veterinarijos ir zootechnikos skyrius buvo pavaldus Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės ūkio departamentui.

Vadovaujantis 1921-05-20 Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos etatais ir Žemės ūkio ir valstybės turtų ministro 1921-05-27 įsakymu Nr. 555 Žemės ūkio departamento Veterinarijos-zootechnikos skyrius nuo 1921-05-27 pertvarkytas į Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Veterinarijos inspekciją.[4] Veterinarijos inspekcija buvo pavaldi Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Bendrųjų reikalų departamentui.

Vadovaujantis 1924-05-31 Žemės ūkio ministerijos etatais Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Veterinarijos inspekcija nuo 1924-01-01 buvo pertvarkyta į Žemės ūkio ministerijos Veterinarijos direkciją.[5]

Veterinarijos direkcija turėjo departamento teises,[6] buvo pavaldi Žemės ūkio ministrui.

Veterinarijos skyriaus, Veterinarijos-zootechnikos skyriaus, Veterinarijos inspekcijos, direkcijos veiklą reglamentavo 1919-05-08 Apskrities gyvulių gydytojų pareigos,[7] 1922-05-11 Įnosiais sergančių arklių naikinimo taisyklės,[8] 1925-12-05 Mėsos eksporto kontrolės įstatymas,[9] jų papildymai bei pakeitimai, kiti teisės aktai.

Vadovaudamasis 1926-05-22 Veterinarijos įstatymu, Žemės ūkio ministras 1926-06-23 įsakymu Nr. 981 nurodė Žemės ūkio ministerijos Veterinarijos direkciją vadinti Žemės ūkio ministerijos Veterinarijos departamentu.[10]

Veterinarijos departamentas buvo pavaldus Žemės ūkio ministrui. Departamento veiklą reglamentavo 1926-05-22 Veterinarijos įstatymas, 1933-02-14 Veterinarijos gydytojų namų vaistinių įstatymas,[11] 1933-12-22 Veterinarijos praktikos teisių įstatymas,[12] jų pakeitimai bei papildymai, kiti teisės aktai.

Žemės ūkio ministerijos Veterinarijos departamentas baigė veiklą 1940-08-26.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Veterinarijos departamento, vėliau Veterinarijos-zootechnikos skyriaus, Veterinarijos inspekcijos, Veterinarijos direkcijos uždaviniai buvo veterinarinės gydomosios pagalbos valstybėje organizavimas ir teikimas, kova su gyvulių užkrečiamosiomis ligomis, bakteriologijos instituto, visuomeninių skerdyklų ir perdirbimo įmonių steigimas, veislinių naminių gyvulių apsauga ir veisimas, veterinarijos mokyklų steigimas, apskričių veterinarijos gydytojų veiklos kontrolė.

Veterinarijos departamento kompetencijoje buvo gyvulių, paukščių ir jų skerdienos veterinarinė sanitarinė priežiūra, profilaktikos ir kovos su gyvulių ir paukščių užkrečiamosiomis ligomis kontrolė, informacijos apie gyvulių ligas ir jų gydymą teikimas gyventojams, apskričių veterinarijos įstaigų organizavimas ir veiklos kontrolė, veterinarijos kadrų ruošimas.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Žemės ūkio ministerijos Veterinarijos departamento dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1966-07-01 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 708 Žemės ūkio ministerijos Veterinarijos departamento bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

1966-09-07 į apskaitos dokumentus buvo įrašytas apyrašas Nr. 1, 710 apskaitos vienetų.

1990 m. iš apskaitos buvo išbraukti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1253 yra 1 apyrašas, 708 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, prancūzų, anglų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti įstatymų, taisyklių projektai, vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Veterinarijos inspekcijos ir veterinarijos gydytojų veiklos ataskaitos, pranešimai ir statistinės žinios apie užkrečiamomis ligomis sergančius bei kritusius gyvulius, gyvulių ir mėsos produktų pervežimą per pasienio punktus, užsienio valstybių epizootijos žinios, susirašinėjimo gyvulių kilmės ir sveikatos liudijimų išdavimo, veislinių arklių įsigijimo, veterinarijos punktų-ambulatorijų steigimo, pieno pasterizacijos pieninėse, kovos su gyvulių užkrečiamosiomis ligomis, veterinarijos felčerių egzaminų ir kitais administraciniais, ūkiniais, personalo ir finansų klausimais dokumentai, raguočių apžiūrėjimo, skerdyklų, veterinarijos punktų patikrinimo, veterinarijos įstaigų turto perdavimo aktai, tarnautojų sąrašai ir algų lapai.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 708 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, prancūzų, anglų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 392, ap. 4, b. 1,l. 4.
[2] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 28, l. 342.
[3] Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau-L.V.Ž.), 1920 m. Nr. 33-378.
[4] Vyriausybės žinios (toliau-V.Ž.), 1921 m., Nr. 65-586. LCVA. F. 392, ap. 1, b. 218, l. 7.
[5] V.Ž., 1924 m., Nr. 160-1133.
[6] LCVA. F. 1253, ap. 1, b. 19, l. 158.
[7] L.V.Ž., 1919 m., Nr. 6-76.
[8] V.Ž., 1922 m., Nr. 89-753.
[9] V.Ž., 1925 m., Nr. 209-1385.
[10] V. Ž., 1926 m., Nr. 226-1474. LCVA. F. 392, ap. 4, b. 4, l. 155 a. p.
[11] V.Ž., 1933 m., Nr. 405-2797.
[12] V. Ž., 1933 m., Nr. 431-2984.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 09:44