O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-887 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINĖS VETERINARIJOS LABORATORIJOS FONDĄ NR. R-887

2009-10-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Respublikinė veterinarijos bakteriologinė laboratorija (1946-07-12–1963-12-05)

Respublikinė veterinarinė laboratorija (1963-12-06–1979-09-23)

Respublikinė veterinarijos laboratorija (1979-09-24–1990-03-22)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1946-07-12 nutarimu Nr. 408 buvo įsteigta Lietuvos TSR gyvulininkystės ministerija, kuriai buvo perduota likviduotos Lietuvos TSR tarybinių ūkių ministerijos Respublikinė veterinarijos bakteriologinė laboratorija. Laboratorija tapo pavaldi Lietuvos TSR gyvulininkystės ministerijos Veterinarijos valdybai.[1]

Nuo 1947-03-08 Respublikinė veterinarijos bakteriologinė laboratorija buvo pavaldi Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Veterinarijos valdybai, nuo 1953-04-23 – Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos Vyriausiosios gyvulininkystės valdybos Veterinarijos valdybai, nuo 1954-01-04 – Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Vyriausiajai gyvulininkystės ir veterinarijos valdybai.

1962-03-29 Respublikinė veterinarijos bakteriologinė laboratorija tapo pavaldi Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos Veterinarijos valdybai.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1963-12-06 nutarimu Nr. 701 „Dėl veterinarinio darbo pagerinimo ir valstybinės veterinarinės kontrolės sustiprinimo respublikoje“ Respublikinė veterinarijos bakteriologinė laboratorija pavadinta Respublikine veterinarine laboratorija.[2]

1965-04-04 Respublikinė veterinarinė laboratorija tapo pavaldi Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijai.

Nuo 1979-09-24 Respublikinė veterinarinė laboratorija pavadinta Respublikine veterinarijos laboratorija.[3]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1985-12-16 įsaku Nr. XI-554 „Dėl agropramoninio komplekso valdymo organų sistemos pakeitimų“ bei Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1985-12-16 nutarimu Nr. 334 Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos ir kitų ministerijų pagrindu buvo įsteigtas sąjunginis-respublikinis Lietuvos TSR valstybinis agropramoninis komitetas.[4]Respublikinė veterinarijos laboratorija tapo pavaldi Lietuvos TSR valstybiniam agropramoniniam komitetui.

Lietuvos TSR 1989-07-04 įstatymu „Dėl agropramoninio komplekso valdymo organų sistemos pakeitimų“ Lietuvos TSR valstybinis agropramoninis komitetas buvo panaikintas, jo pagrindu buvo įsteigta respublikinė Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija.[5] Respublikinė veterinarijos laboratorija perėjo Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos žinion.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990-03-22 įstatymu Lietuvoje pradėjo veikti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.[6] Respublikinė veterinarijos laboratorija tęsė veiklą.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Respublikinė veterinarijos bakteriologinė laboratorija, Respublikinė veterinarijos laboratorija atliko veterinarijos diagnostikos bakteriologinius, serologinius, histologinius, parazitologinius, cheminius, sanitarinius tyrimus, gamino naujus veterinarijos biopreparatus, vadovavo rajonų veterinarijos laboratorijų veiklai, konsultavo įstaigas ir organizacijas veterinarijos klausimais, ruošė metodinę literatūrą gyvulių gydymo klausimais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2001-03-19 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Nacionalinės veterinarijos laboratorijos perėmė 226 Respublikinės veterinarijos laboratorijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-887 yra 1 apyrašas, 226 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos įsakymai veiklos klausimais, laboratorijos direktoriaus įsakymai (nuo 1975 m.) veiklos klausimais, gamybinių pasitarimų protokolai, respublikinės laboratorijos ir pavaldžių veterinarijos laboratorijų darbo planai ir metų darbo ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, metų balansai, etatų sąrašai ir sąmatos, finansų apyskaitos, liaudies kontrolės aktai, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 226 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-132, ap. 1, b. 2, l. 96.
[2] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 708, l. 7.
[3] LCVA. F. R-887, ap. 1, b. 125a, l. 29.
[4] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 677, l. 71; F. R-754, ap. 1, b. 1488, l. 31.
[5] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 771, l. 38.
[6] Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990-04-20, Nr. 11, psl. 386.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 09:40