O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-975 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINIO ZOOTECHNINIO VETERINARINIO TIEKIMO ORGANIZACIJŲ SUSIVIENIJIMO FONDĄ NR. R-975

2008-12-       Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Fondo sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Veterinarijos tiekimo kontora „Vettiekimas“ (1944-12-01–1948-02-27)

Respublikinė zooveterinarijos tiekimo kontora „Zoovettiekimas“ (1948-02-28–1953-05-29)

Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos Zooveterinarijos tiekimo respublikinė kontora „Zoovettiekimas“ (1953-05-30–1954-01-18)

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Respublikinė kontora „Zoovettiekimas“ (1954-01-19–1962-03-28 )

Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos Respublikinė kontora „Zoovettiekimas“ (1962-03-29–1965-05-06)

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Respublikinė kontora „Zoovettiekimas“ (1965-05-07–1965-12-12)

Respublikinis zootechninio veterinarinio tiekimo organizacijų susivienijimas (1965-12-13–1990-12-20)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Taryba 1944-12-01 nutarimu Nr.205 įsteigė Veterinarijos tiekimo kontorą „Vettiekimas“, pavaldžią Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato Veterinarijos valdybai.[1]

Veterinarijos tiekimo kontora „Vettiekimas“ 1944-12-01–1946-03-25 buvo pavaldi Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariatui, 1946-03-25–1946-05-10 - Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijai, 1946-05-11–1947-03-13 - Lietuvos TSR žemdirbystės ministerijai.

Respublikinė zooveterinarijos tiekimo kontora „Zoovettiekimas“ 1947-03-14–1953-04-22 buvo pavaldi Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijai.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-05-30 nutarimu Nr. 352 ir Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos 1953-06-05 įsakymu Nr. 93 Respublikinė zooveterinarijos tiekimo kontora „Zoovettiekimas“ tapo pavaldi Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijai ir buvo pavadinta Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos Zooveterinarijos tiekimo respublikine kontora „Zoovettiekimas“.[2]

Vadovaujantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-05-30 nutarimu Nr. 352 ir Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos 1954-01-19 įsakymu Nr. 60 Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos Zooveterinarijos tiekimo respublikinė kontora „Zoovettiekimas“ tapo pavaldi Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijai[3] ir buvo pavadinta Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Respublikine kontora „Zoovettiekimas“.

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Respublikinė kontora „Zoovettiekimas“ nuo 1962-03-29 tapo pavaldi Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijai.

Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos Respublikinė kontora „Zoovettiekimas“ nuo 1965-05-07 tapo pavaldi Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijai.

Vadovaudamasi TSRS žemės ūkio ministerijos 1965-06-16 įsakymu Nr. 132 ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1965-12-13 potvarkiu Nr. 1765-p Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija 1966-01-05 įsakymu Nr. 7/k Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Respublikinę kontorą „Zoovettiekimas“ reorganizavo į Respublikinį zootechninio veterinarinio tiekimo organizacijų susivienijimą.[4]

Respublikinis zootechninio veterinarinio tiekimo organizacijų susivienijimas savo veikloje vadovavosi TSRS ir Lietuvos TSR įstatymais, TSRS ir Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijų įsakymais, savo įstatais ir kitais taisės aktais.

Respublikinis zootechninio veterinarinio tiekimo organizacijų susivienijimas nuo 1985-12-16 tapo pavaldus Lietuvos TSR valstybiniam agropramoniniam komitetui.[5]

Vadovaujantis Lietuvos TSR 1989-07-04 įstatymu[6] Respublikinis zootechninio veterinarinio tiekimo organizacijų susivienijimas tapo pavaldus Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijai.[7]

Vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990-11-26 nutarimą Nr. 358 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 1990-12-2 įsakymu Nr. 234 nuo 1990-12-20[8] likvidavo Respublikinį zootechninio veterinarinio tiekimo organizacijų susivienijimą, jam pavaldžias organizacijas ir įsteigė Lietuvos valstybinę firmą „Vettiekimas“ bei Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus valstybines firmas „Vettiekimas“ .

 

Sudarytojo funkcijos ir struktūra

 

Veterinarijos tiekimo kontora „Vettiekimas“, Respublikinė zooveterinarijos tiekimo kontora „Zoovettiekimas“ , Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos Zooveterinarijos tiekimo respublikinė kontora „Zoovettiekimas“, Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Respublikinė kontora „Zoovettiekimas“, Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos Respublikinė kontora „Zoovettiekimas“, Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Respublikinė kontora „Zoovettiekimas“, Respublikinis zootechninio veterinarinio tiekimo organizacijų susivienijimas vadovavo apskričių kontoroms, skyriams, veterinarijos vaistinėms, Kėdainių ir Ukmergės biofabrikams, Kaišiadorių ir Rietavo tarprajoninėms veterinarijos sanitarinėms utilizacinėms gamykloms, juos kontroliavo, steigė naujus padalinius, aprūpino veterinarijos įstaigas, įmones ir pavienius veterinarijos specialistus biopreparatais, dezinfekavimo priemonėmis, medikamentais, veterinarijos ir chirurgijos instrumentais, tvarsliava, dirbtinio gyvulių apvaisinimo priemonėmis ir kt., organizavo veterinarinių priemonių ir instrumentų gamybą, remontą, prekybą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2007-12-22 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė Respublikinio zootechninio veterinarinio tiekimo organizacijų susivienijimo 1945–1990 m. bylas, įrašytas apraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-975 yra 1 apyrašas, 463 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių organizacijų tvarkomieji dokumentai, Respublikinės kontoros „Zoovettiekimas“ ir skyrių, Rietavo utilizacijos gamyklos įstatai, susivienijimo įsakymai veiklos klausimais, gamybinių pasitarimų protokolai, susivienijimo, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių tarprajoninių skyrių, Kėdainių biofabriko, Ukmergės biofabriko, Kaišiadorių utilizacijos įmonės metų gamybiniai finansiniai bei realizacijos planai, apyskaitos, sąmatos, balansai, kapitalinės statybos planai, revizijų dokumentai, statistinės kadrų ataskaitos, etatų sąrašai, kolektyvinės sutartys, profsąjungos vietos komiteto, liaudies kontrolės grupės veiklos bei socialistinio lenktyniavimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. R-975 apyraše Nr. 1 įrašyti 463 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 16, l. 87.

[2] LCVA. F. R-975, ap. 1, b. 17, l. 1 - 9

[3] LCVA. F. R-975, ap. 1, b. 23, l. 1 - 9.

[4] LCVA. F. R-975, ap. 1, b. 110, l. 1.

[5] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1488, l. 31 - 42.

[6] LCVA. F. R-764, ap. 52, b. 4, l. 120-124.

[7] Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos archyvas. F. 60, ap. 1, b. 213, l. 150 - 157.

[8] Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos archyvas. F. 60, ap. 1, b. 214, l. 199 - 203.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 09:43