O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1367 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ADMINISTRACIJOS DEPARTAMENTO FONDĄ NR. 1367

2008-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vidaus reikalų ministerijos Administracijos departamentas (1934-09-01–1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas 

 

Vidaus reikalų ministro 1934-10-20 įsakymu Nr. 70 nuo 1934-09-01 buvo paskirtas Vidaus reikalų ministerijos Administracijos departamento direktorius.1 Nuo 1935-01-01 įsigaliojo Administracijos departamento etatai.2

Administracijos departamentas buvo įsteigtas pertvarkius Vidaus reikalų ministerijos Bendrųjų reikalų direkciją ir prijungus ministerijos Piliečių apsaugos departamento Svetimšalių, Pilietybės3 bei Teisių referentūras.4

Administracijos departamentui vadovavo direktorius, pavaldus vidaus reikalų ministrui ir generaliniam sekretoriui.

Vidaus reikalų ministerijos Administracijos departamentas veiklą baigė 1940-08-26.5

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vidaus reikalų ministerijos Administracijos departamentas sprendė pilietybės klausimus, prižiūrėjo vidaus ir užsienio pasų bei vizų išdavimą, pavardžių ir vietovardžių lietuvinimą, išduodavo svetimšaliams apsigyvenimo ir darbo leidimus, registravo draugijas ir organizacijas, cenzūravo kino filmus, prižiūrėjo emigracijos biurų veiklą ir sprendė administracines bylas, rūpinosi ministerijos ūkiu, tvarkė etatus ir tarnautojų asmens bylas, sudarė sąmatą ir prižiūrėjo jos vykdymą, aprūpino ministerijos kitus departamentus ir jiems pavaldžias įstaigas ginklais, apranga, knygomis, blankais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Valstybės archyvų sistemoje Vidaus reikalų ministerijos Administracijos departamento dokumentai gauti 1951 m. Dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas. Perdavimo aktų fondo byloje nėra.

Į apskaitos dokumentus 1958-04-10 buvo įrašyta 10 apyrašų, 17207 apskaitos vienetai.

1959–1972 m. papildomai įrašytas 577 apskaitos vienetai.

1973-10-30 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Administracijos departamento 3 bylas, kurios buvo papildomai įrašytos į apyrašus Nr. 5 ir Nr. 10.

1975 m. patikslintas bylų skaičius, į apskaitos dokumentus papildomai įrašyti 5 apskaitos vienetai.

1977 m. papildomai į apyrašą Nr. 8 įrašyti 84 apskaitos vienetai.

1979 m. patikslintas bylų skaičius fonde – iš viso fonde buvo 17874 apskaitos vienetai.

1980 m. nurašyti ir išbraukti iš apskaitos 50 apskaitos vienetų.

Dalis dokumentų kataloguoti vardinėje ,,Asmenų“ ir teminėje ,,Katalogo“ duomenų bazėse.

Iš viso fonde Nr. 1367 yra 10 apyrašų, 17824 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, anglų, italų, prancūzų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra nuotraukų.

 

Sąjungų, organizacijų ir draugijų veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos sąjungų, draugijų ir organizacijų veiklos stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal sąjungų, draugijų ir organizacijų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Dokumentai kataloguoti teminėje ,,Katalogo“ duomenų bazėje.

Iš viso fondo apyraše Nr. 1 įrašyti 1989 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Svetimšalių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos svetimšalių asmens bylos dėl leidimo apsigyventi Lietuvoje.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka..

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 7118 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Asmenų dokumentų Lietuvos pilietybei gauti bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai Lietuvos pilietybei gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 3516 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Asmenų dokumentų dėl leidimo apsigyventi Lietuvoje ir asmenų natūralizacijos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai dėl leidimo apsigyventi Lietuvoje, asmenų natūralizacijos bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 1174 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti vidaus reikalų ministro įsakymai, aplinkraščiai, apskričių viršininkų privalomieji įsakymai, draugijų ir organizacijų įstatai, susirašinėjimo spaudos, draudimo spausdinti ir platinti knygas,pavardžių lietuvinimo, nepilnamečių emigravimo, leidimų pardavinėti alkoholinius gėrimus klausimais dokumentai, spaudos leidinių leidėjų veiklos stebėjimo bylos, emigracijos įstaigų veiklos dokumentai, svetimšalių sąrašai, prašymai ir leidimai išvykti į Vilnių, užsienį, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Dalis dokumentų kataloguoti vardinėje ,,Asmenų“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyta 513 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921 m., 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių, italų, vokiečių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudiniai. Yra emigracijos biurų nuotraukų

 

Firmų ir akcinių bendrovių veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos firmų ir akcinių bendrovių veiklos stebėjimo bylos (svetimšalių samdymo reikalu).

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įmonių pavadinimus abėcėlės tvarka..

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 137 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1935–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Asmenų dokumentų Lietuvos pilietybei gauti bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai Lietuvos pilietybei gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 1486 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m.Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų dėl leidimo apsigyventi Lietuvoje bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai dėl leidimo apsigyventi Lietuvoje.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 767 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti Lietuvos ir kitų valstybių pilietybės įgijimo įstatymai ir jų projektai, Ministrų Kabineto nutarimai,vidaus reikalų ministro, departamentų direktorių įsakymai, aplinkraščiai, Lietuvos pilietybės teisių pripažinimo komisijos protokolai, draugijų ir organizacijų įstatai, statutai, apskričių viršininkų pranešimai apie politinę ir ekonominę padėtį apskrityse, gyventojų politines nuotaikas, statistinės žinios apie Lietuvoje gyvenančius svetimšalius, emigruojančius iš Lietuvos piliečius, išduotus pasus, išvykimo bei tranzitines vizas, susirašinėjimo pavardžių keitimo, pilietybės įgijimo arba netekimo, tautybės pakeitimo, nepilnamečių emigravimo, draugijų registravimo, kreditų paskirstymo ir kitais administravimo, finansų bei ūkio klausimais dokumentai, asmenų bylos pilietybei bei pasui gauti, asmenų, kuriems draudžiama išvykti į užsienį, internuotų lenkų, svetimšalių sąrašai, prašymai leisti apsigyventi Lietuvoje, gauti pilietybę, tarnautojų algų lapai, finansų dokumentai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, pilietybės gavimo bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Dalis dokumentų kataloguoti vardinėje ,,Asmenų“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyti 755 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, anglų, prancūzų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti vidaus reikalų ministro, departamentų direktorių įsakymai, aplinkraščiai, pranešimai apie lietuvių emigravimo sąlygas, emigrantų kultūrinį gyvenimą Pietų Amerikoje, lietuviškas mokyklas Brazilijoje, statistinės žinios apie svetimšalius, emigraciją, pilietybės suteikimą, netekimą, susirašinėjimo užsienio pasų, vizų išdavimo, pavardžių keitimo, svetimšalių apsigyvenimo, jų samdymo, išsiuntimo iš šalies, Lietuvos piliečių emigravimo, sienos perėjimo ir kitais klausimais dokumentai, prašymai leidimams gauti vykti į Vilnių ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Dalis dokumentų kataloguoti vardinėje ,,Asmenų“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyti 369 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 379, ap. 1, b. 170, l. 156.

2 Vyriausybės žinios, 1934 m. Nr. 461-3218.

3 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 268, l. 43.

4 LCVA. F. 379, ap. 1, b. 170, l. 202.

5 LCVA. F. R-754, ap. 2, b. 1, l. 13 a.p. Lietuvos TSR Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1941 m., psl. 30, 31.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 10:01