O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 100 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS - TRAKŲ APSKRITIES VALSTYBINĖS POLICIJOS VALDYBOS FONDĄ NR. 100

2005-11-     Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Vilniaus ir Trakų apskričių valstybinės policijos valdyba (Komenda Policji Państwowej na pow. Wileński i Trocki) (1921 m. vasario mėn. – 1924 m.)

Vilniaus-Trakų apskrities valstybinės policijos valdyba (Komenda Policji Państwowej powiatu Wileńsko-Trockiego) (1924 m. – 1939 m. rugsėjo mėn.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Vilniaus ir Trakų apskričių valstybinės policijos valdyba pradėjo veiklą 1921 m. vasario – kovo mėn. Tiksli įsteigimo ir veiklos pradžios data nenustatyta. Valdyba buvo pavaldi apskrities bendrajai administracijai, Vidurio Lietuvos valstybinės policijos vyriausiajai valdybai [1], nuo 1922 m. gegužės mėn. - Vilniaus žemės valstybinės policijos vyriausiajai valdybai, nuo 1922-07-22 - Valstybinės policijos XI Vilniaus apygardos valdybai [2], nuo 1924-12-31 - Vilniaus apygardos valstybinės policijos komendantui[3], nuo 1926-02-01 - Vilniaus vaivadijos valstybinės policijos komendantui. [4]

1922–1923 m. dokumentuose valdybos pavadinimas įvairuoja: ji vadinama Vilniaus ir Trakų apskričių valstybinės policijos valdyba, Vilniaus-Trakų apskrities valstybinės policijos valdyba.  Nuo 1924 m. vartojamas pavadinimas - Vilniaus-Trakų apskrities valstybinės policijos valdyba. Tiksli pavadinimo pasikeitimo data nenustatyta.

Remiantis Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-03-06 potvarkiu dėl valstybinės policijos, valstybinei policijai Vilniaus-Trakų apskrityje ir Vilniaus-Trakų apskrities valstybinės policijos valdybai vadovavo komendantas, pavaldus apskrities bendrajai administracijai, Vilniaus vaivadijos valstybinės policijos komendantui. [5]

Vilniaus-Trakų apskrities valstybinės policijos valdyba veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

Sudarytojo funkcijos

Vilniaus-Trakų apskrities valstybinės policijos valdyba organizavo valstybinės policijos darbą, buvo atsakinga už personalo mokymą, policijos aprūpinimą, ginklavimą, kontroliavo tarnautojų drausmę, užtikrino policijos funkcijų vykdymą jai pavestoje teritorijoje. Valstybinės policijos funkcijos buvo palaikyti saugumą bei viešąją tvarką, vykdyti teismų bei prokuratūrų pavedimus tiriant nusikaltimus, administracinės valdžios nurodymus. 1923-05-24 – 1926-03-15 policija saugojo Lenkijos Respublikos valstybės sienos rytinę dalį. [6]

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Molodečno srities valstybinis archyvas 1948-09-23 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 19 neaprašytų Vilniaus-Trakų apskrities valstybinės policijos valdybos bylų. Į apskaitos dokumentus 1949-11-18 buvo įrašyti Vilniaus-Trakų apskrities valstybinės policijos valdybos 47 neaprašyti saugojimo vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965-05-31 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 7 apskaitos vienetai. 1978 m., 1980 m. į apyrašą papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai

Iš viso fonde Nr. 100 yra 1 apyrašas, 11 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1925 m., 1934–1938 m. Dokumentai lenkų kalba.

Fondas nepilnas, jame yra pavienės veiklos bylos. Fonde yra Vilniaus apskrities seniūnijos 1919–1920 m. veiklos bylų.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Vilniaus-Trakų apskrities valstybinės policijos komendanto įsakymai, Vilniaus apygardos viršininko aplinkraščiai, policijos nuovadų, pasienio postų patikrinimo protokolai, susirašinėjimo organizacijos „Stronnictwo ludowe“ veiklos, asmenų paieškos, policijos, žandarmerijos tarnautojų drausmės klausimais dokumentai, vietovių, organizacijos „Stronnictwo ludowe“ narių sąrašai, policijos pareigūnų straipsniai profesinei spaudai apie nusikaltimų tyrimą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 100 apyraše Nr. 1 įrašyta 11 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1925 m., 1934–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 89, ap. 7, b. 94, l. 69. F. 51, ap. 15, b. 24, l. 71.
[2] LCVA. F. 89, ap. 5, b. 31, l. 127, 149, 151.
[3] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU RP), 1924, Nr. 114-1014; LCVA. F. 89, ap. 7, b. 201, l. 25, 26.
[4] LCVA. F. 89, ap. 7, b. 233, l. 31.
[5] DU RP, 1928, Nr. 28-257.
[6] Dziennik Praw Państwa Polskiego, 1919, Nr. 94- 507; DU RP, 1928, Nr. 28- 257; LCVA. F. 89, ap. 7, b. 9, l. 36. 
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-13 15:04