O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo f101 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILEIKOS APSKRITIES VALSTYBINĖS POLICIJOS VALDYBOS FONDĄ NR. 101

2005-11-        Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vileikos apskrities valstybinės policijos valdyba (Komenda Policji Państwowej powiatu Wilejskiego) (1921 m. sausio mėn. – 1939 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Pagal Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ministro potvarkį Volynės, Polesės ir Naugarduko administracinių apygardų teritorijose nuo 1921-01-08 įsigaliojo 1919-07-24 „Įstatymas dėl valstybinės policijos“, pradėtos organizuoti valstybinės policijos apygardų valdybos ir kitos policijos įstaigos.[1] Vileikos apskrities valstybinės policijos valdybos įsteigimo data nenustatyta. Ji buvo pavaldi Valstybinės policijos XV Naugarduko apygardos valdybai. [2]

Pagal vidaus reikalų ministro potvarkį 1922 m. liepos mėn. Vileikos apskritis buvo išskirta iš Valstybinės policijos apygardos valdybos Naugarduke kompetencijos ir priskirta Valstybinės policijos XI Vilniaus apygardos valdybai. [3] Nuo 1924-12-31 Vileikos apskrities valstybinės policijos valdyba buvo pavaldi Vilniaus apygardos valstybinės policijos komendantui [4], nuo 1926-02-01 - Vilniaus vaivadijos valstybinės policijos komendantui. [5]

Remiantis Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-03-06 potvarkiu dėl valstybinės policijos, valstybinei policijai Vileikos apskrityje ir Vileikos apskrities valstybinės policijos valdybai vadovavo komendantas, pavaldus apskrities bendrajai administracijai, Vilniaus vaivadijos valstybinės policijos komendantui. [6]

Vileikos apskrities valstybinės policijos valdyba veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vileikos apskrities valstybinės policijos valdyba organizavo valstybinės policijos darbą, buvo atsakinga už personalo mokymą, policijos aprūpinimą, ginklavimą, kontroliavo tarnautojų drausmę, užtikrino policijos funkcijų vykdymą jai pavestoje teritorijoje. Valstybinės policijos funkcijos buvo palaikyti saugumą bei viešąją tvarką, vykdyti teismų bei prokuratūrų pavedimus tiriant nusikaltimus, administracinės valdžios nurodymus. 1923-05-24 – 1926-03-15 policija saugojo Lenkijos Respublikos valstybės sienos rytinę dalį. [7]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vileikos apskrities valstybinės policijos valdybos fondo dokumentų perdavimo į Lietuvos TSR centrinį valstybinį archyvą data nenustatyta. Dokumentų perdavimo-perėmimo akto fondo byloje nėra.

Tvarkant neaprašytus dokumentus, 1964 m. buvo rasta Vileikos apskrities valstybinės policijos valdybos 4 bylos, 3 kg pabirų. 1965-05-31 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 101 yra 1 apyrašas, 8 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1937 m. Dokumentai lenkų kalba.

Fondas nepilnas, jame yra pavienės veiklos bylos.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti valstybinės policijos nuovados Vaistome veiklos ataskaita, policijos tarnautojų, areštuotų asmenų sąrašai, budėjimų knyga, policininkų mokymo registracijos knygos, inventoriaus knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 101 apyraše Nr. 1 įrašyti 8 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1937 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Dziennik Ustaw Rzecypospolitej Polskiej (toliau – DU RP), 1921, Nr. 3-15.
[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 89, ap. 7, b. 89, l. 61. F. 89, ap. 7, b. 74, l. 2.
[3] LCVA. F. 89, ap. 7, b. 110, l. 24. F. 89, ap. 5, b. 31, l. 127.
[4] DU RP, 1924, Nr. 114-1014; LCVA. F. 89, ap. 7, b. 201, l. 25, 26.
[5] LCVA. F. 89, ap. 7, b. 233, l. 31.
[6] DU RP, 1928, Nr. 28-257.
[7] Dziennik Praw Państwa Polskiego, 1919, Nr. 94-507, DU RP, 1928, Nr. 28-257; LCVA. F. 89, ap. 7, b. 9, l. 36. 
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 13:42