O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 108 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINĖS POLICIJOS NUOVADOS MARCINKONYSE FONDĄ NR. 108

2005-12-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinės policijos nuovada Marcinkonyse (Posterunek Policji Państwowej w Marcinkańcach) (1922 m. – 1939 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Prijungus Gardino apskritį prie Lenkijos Respublikos Baltstogės vaivadijos [1], Valstybinės policijos vyriausiojo komendanto 1921-03-14 įsakymu Gardino apskrities policijos įstaigos buvo įtrauktos į valstybinės policijos Baltstogės apygardos struktūrą.[2]

Tiksli Valstybinės policijos nuovados Marcinkonyse veiklos pradžios data nenustatyta, fonde yra dokumentai nuo 1922 m. pradžios. Nuovada buvo pavaldi Gardino apskrities valstybinės policijos valdybai. [3]

Valstybinės policijos nuovada Marcinkonyse veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinės policijos nuovada Marcinkonyse buvo valstybinės policijos žemesnysis padalinys. Jos funkcijos buvo palaikyti viešąją tvarką ir saugumą palaikymas, tirti nusikaltimus, vykdyti administracinės valdžios bei teismo įstaigų pavedimus nustatytoje teritorijoje. [4]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Valstybinės policijos nuovados Marcinkonyse fondo dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra. Apskaitos dokumentuose nurodyta, kad fondas gautas archyve 1948-10-05, gautų bylų skaičius nenurodytas.

Pagal bylų šifrus nustatyta, kad bylos gautos iš Gardino srities valstybinio archyvo. Apyrašas Nr. 1 buvo sudarytas 1948-08-20 Gardino srities valstybiniame archyve.

Į apskaitos dokumentus fondo Nr. 108 apyrašas Nr. 1, 206 apskaitos vienetai įrašyti 1968-09-16.

Iš viso fonde Nr. 108 yra 1 apyrašas, 206 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1938 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, nuovadų komendantų pasitarimų protokolai; pranešimai apie lietuvių bei komunistinių organizacijų veiklą; susirašinėjimo nusikaltimų tyrimo, komunistinių organizacijų veiklos, asmenų paieškos, veiklos ir personalo klausimais dokumentai; lietuvių Šv. Kazimiero draugijos narių, konfiskuotų ginklų sąrašai; policininkų mokymo programos; nusikaltimų, sulaikytųjų ir policijos priežiūroje esančių asmenų registracijos knygos; teismų sprendimai; policininkų tarnybinės užrašų knygutės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 108 apyraše Nr. 1 įrašyti 206 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Dziennik Ustaw Rzecypospolitej Polskiej (toliau - DU RP), 1921, Nr. 16- 93.
[2] Lietuvos valstybės centrinis archyvas (toliau – LCVA). F. 89, ap. 7, b. 89, l. 61.
[3] DU RP, 1928, Nr. 28- 257.
[4] LCVA. F. 89, ap. 7, b. 9, l. 76.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 13:39