O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1094 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UTENOS APSKRITIES POLICIJOS VADO IR NUOVADŲ FONDĄ NR. 1094

2008-07- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Utenos apskrities milicijos vadas (1919-06-20–1923-12-31)

Utenos apskrities policijos vadas (1924-01-01–1940-07-29)

2. Daugailių policijos nuovada (1932-09-01–1940-07-29)

3. Debeikių policijos nuovada (1932-09-01–1940-07-29)

4. Joniškio policijos nuovada (1932-09-01–1940-07-29)

5. Leliūnų policijos nuovada (1932-09-01–1940-07-29)

6. Utenos milicijos nuovada ([1919 m.]–1921-12-13)

Utenos apskrities I milicijos nuovada (1921-12-14–1923-12-31)

Utenos apskrities I policijos nuovada (1924-01-01–1932-08-31)

Utenos policijos nuovada (1932-09-01–1940-07-29)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Milicija Utenos apskrityje pradėta organizuoti 1918 m. gruodžio mėn.1

Vidaus reikalų ministro 1919-06-21 įsakymu Nr. 188 nuo 1919-06-20 paskirtas Utenos apskrities viršininko padėjėjas, kuriam pavesta laikinai eiti milicijos vado pareigas.2

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5 Utenos apskrities milicijos vadas nuo 1924-01-01 pavadintas Utenos apskrities policijos vadu.3

Utenos apskrities milicijos, vėliau policijos vadas buvo pavaldus Utenos apskrities viršininkui ir Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos, nuo 1935 m. – Policijos departamentui.

Utenos apskrities milicijos, vėliau policijos vado veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,4 1936-07-07 Instrukcija policijai ginklui vartoti,5 kiti teisės aktai.

Utenos apskrities policijos vado įstaiga 1940-07-29 veiklą nutraukė.6

2. Vadovaujantis Piliečių apsaugos departamento 1932-06-24 įsakymu Nr. 28 nuo 1932-09-01 įsteigta II eilės Daugailių policijos nuovada. Nuovados veikimo plotas – Daugailių valsčius.7

3. Vadovaujantis Piliečių apsaugos departamento 1932-06-24 įsakymu Nr. 28 nuo 1932-09-01 įsteigta II eilės Debeikių policijos nuovada. Nuovados veikimo plotas – Debeikių valsčius.

4. Vadovaujantis Piliečių apsaugos departamento 1932-06-24 įsakymu Nr. 28 nuo 1932-09-01 įsteigta II eilės Joniškio policijos nuovada. Nuovados veikimo plotas – Joniškio valsčius.

5. Vadovaujantis Piliečių apsaugos departamento 1932-06-24 įsakymu Nr. 28 nuo 1932-09-01 įsteigta II eilės Leliūnų policijos nuovada. Nuovados veikimo plotas – Leliūnų valsčius.

6. Utenos milicijos nuovada pradėta organizuoti 1918 m. gruodžio mėn. Nuovados veiklos pradžios data nenustatyta.

Utenos apskrities viršininko 1921-12-14 įsakymu Nr. 206 Utenos milicijos nuovada nuo 1921-12-14 pavadinta Utenos apskrities I milicijos nuovada.8

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5 Utenos apskrities I milicijos nuovada nuo 1924-01-01 pavadinta Utenos apskrities I policijos nuovada.9Nuovados veikimo plotas – Utenos miestas, Utenos, Leliūnų ir Tauragnų valsčiai.

Vadovaujantis Piliečių apsaugos departamento 1932-06-24 įsakymu Nr. 28 nuo 1932-09-01 įsteigta I eilės Utenos policijos nuovada.10 Nuovados veikimo plotas – Utenos miestas ir valsčius.

Daugailių, Debeikių, Joniškio, Leliūnų, Utenos policijos nuovados buvo pavaldžios Utenos apskrities viršininkui ir policijos vadui.Nuovadų viršininkus skyrė vidaus reikalų ministras.

Utenos apskrities policijos nuovadų veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas, 1936-07-07 Instrukcija policijai ginklui vartoti, kiti teisės aktai.

Daugailių, Debeikių, Joniškio, Leliūnų, Utenos policijos nuovados 1940-07-29 veiklą nutraukė.11

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Milicijos, vėliau policijos vado uždavinys buvo įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymo Utenos apskrityje priežiūra, viešosios tvarkos palaikymas, piliečių asmens bei turto apsaugos užtikrinimas, policijos nuovadų ir punktų bei policijos tarnautojų veiklos kontrolė.

2–6. Milicijos, vėliau policijos nuovadų uždavinys buvo įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymo nuovados veiklos teritorijoje priežiūra, viešosios tvarkos palaikymas, piliečių asmens bei turto apsaugos užtikrinimas.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Utenos apskrities policijos vado ir nuovadų fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. 1951 m. buvo sudaryti apyrašai Nr. 1, 3, 4.

1965-01-01 fonde buvo apyrašai Nr. 1, 3 ir 4, 801 apskaitos vienetas.

1965 m. lapkričio mėn., sutvarkius neaprašytus dokumentus, buvo sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyta 21 byla.

1974 m. papildomai į apyrašą Nr. 4 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1976 m. patikslintas fondo apskaitos vienetų skaičius. Fonde buvo 4 apyrašai, 821 apskaitos vienetas.

1986 m. fondas pertvarkytas. Pertvarkymo metu į kitus fondus iškeltos 277 bylos, atrinktos naikinti 276 bylos, sudaryti nauji apyrašai – Nr. 1, į kurį įrašyta 81 byla, Nr. 2 – 228 bylos, Nr. 3 – 9 bylos.

Iš viso fonde Nr. 1094 yra 3 apyrašai, 318 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, apskrities policijos vado įsakymai, policijos nuovadų protokolai dėl pasienio prekybos taisyklių pažeidimų, mobilizacijos planai,pranešimai ir statistinės žinios apie įvykius, nusikaltimus, prekių eksportą, komunistine veikla įtariamus bei ieškomus asmenis, išplatintus atsišaukimus, svetimšalius, sulaikytus dezertyrus, nuovadose esančius ginklus, susirašinėjimo dezertyrų, kriminalinių nusikaltėlių paieškos, piliečių mobilizacijos, naminės degtinės gamybos uždraudimo, leidimų išdavimo ginklams ir dviračiams laikyti, įstaigų aprūpinimo kuru bei kitais veiklos klausimais dokumentai, nuovadų turto perdavimo aktai, milicijos tarnautojų, žuvusių karių, įtariamų asmenų, naujokų, sodžių, vienkiemių, dvarų, ežerų sąrašai, piliečiams surašytų protokolų, įtariamų asmenų, personalo registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Apyrašui sudaryta chronologinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 81 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Policijos nuovadų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Daugailių, Debeikių,Joniškio, Leliūnų, Utenos policijos nuovadų statistinės žinios ir pranešimai apie kriminalinius įvykius, ieškomus asmenis, turinčius teisę laikyti ginklus asmenis, mokesčių išieškojimą, asmenų turto aprašymo protokolai ir varžytinių skelbimai, susirašinėjimo policininkų apginklavimo, aprūpinimo apranga, atostogų suteikimo, leidimų rengti vakarus ir susirinkimus bei ištikimybės liudijimų išdavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, įkalčių, nuovadų turto perdavimo aktai, milicininkų, policininkų, ieškomų asmenų sąrašai, karo pabėgėlių, nusikaltimų, susirinkimų registracijos knygos, budėjimo žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal nuovadų pavadinimus abėcėlės tvarka, nuovadose – pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą. Apyrašui sudaryta chronologinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 228 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų įsakymai personalo klausimais, milicijos tarnautojų sąrašai, algų lapai, asmenų prašymai tarnybai gauti, policijos tarnautojų registracijos žurnalas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos policija 1918–1928 m., 1930 m., psl. 60.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 377, ap. 2, b. 244, psl. 42.

3 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7.

4 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 m., Nr. 32-363.

5 Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 539-3752.

6 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.

7 LCVA. F. 1021, ap. 1, b. 906, l. 193.

8 LCVA. F. 1094, ap. 1, b. 36, l. 31 a.p.

9 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7.

10 LCVA. F. 1021, ap. 1, b. 906, l. 193.

11 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 15:03