O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1098 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KĖDAINIŲ APSKRITIES POLICIJOS VADO FONDĄ NR. 1098

2008-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kėdainių apskrities milicijos vadas (1919 m. sausio mėn.–1923-12-31)

Kėdainių apskrities policijos vadas (1924-01-01–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kėdainių apskrities milicija veiklą pradėjo 1919-01-05.1

Vidaus reikalų ministro 1919-01-24 įsakymu Nr. 35 buvo paskirtas Kėdainių apskrities milicijos (piliečių apsaugos) vadas.2 Tiksli data, kada milicijos vadas pradėjo eiti pareigas nenurodyta.

Dokumentuose Kėdainių apskrities milicijos vadas dar vadinamas Kėdainių apskrities milicijos viršininku.

Vadovaujantis Vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5, nuo 1924-01-01 Kėdainių apskrities milicijos vadas buvo pavadintas Kėdainių apskrities policijos vadu.3

Kėdainių apskrities milicijos, vėliau policijos vadas buvo pavaldus Kėdainių apskrities viršininkui ir Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos (nuo 1935 m. Policijos) departamentui.

Kėdainių apskrities milicijos, vėliau policijos vado veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,4 1936-07-07 Instrukcija policijai ginklui vartoti,5 kiti teisės aktai.

Kėdainių apskrities policijos vado įstaiga 1940-07-29 veiklą nutraukė.6

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kėdainių apskrities milicijos, vėliau policijos vado uždavinys buvo įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymo apskrityje priežiūra, viešosios tvarkos palaikymas, piliečių asmens bei turto apsaugos užtikrinimas, Kėdainių miesto ir valsčių policijos nuovadų, punktų bei policijos tarnautojų veiklos kontrolė.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Kėdainių apskrities policijos vado fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952 m. fondo dokumentai buvo sutvarkyti: sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 283 bylos, atrinkta naikinti 112 saugojimo vienetų.

1953-11-13 į apskaitos dokumentus buvo įrašyti apyrašas Nr. 1, 283 apskaitos vienetai, ir apyrašas Nr. 2, 172 apskaitos vienetai.

1964–1966 m. ir 1976 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašyta 12 apskaitos vienetų.

2000 m., atlikus Kėdainių apskrities policijos vado fondo Nr. 1098 analizę, paaiškėjo, kad į apyrašą Nr. 2 įrašytos 172 nerastos bylos yra įrašytos į Kėdainių apskrities viršininko fondo Nr. 403 apyrašą Nr. 4. Fondo Nr. 1098 apyrašas Nr. 2 ir jame įrašytos bylos Nr. 1–172 buvo išbrauktos iš apskaitos. Patikslintas bylų skaičius fonde. Iš viso fonde buvo 1 apyrašas, 295 apskaitos vienetai.

2003 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1098 yra 1 apyrašas, 296 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m., 1934–1941 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, yra nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, milicijos vado įsakymai ir nurodymai, asmenų tardymo protokolai, pranešimai, statistinės žinios apie kriminalinius nusikaltimus, vagystes, susirašinėjimo nusikaltėlių paieškos, baudų ir mokesčių išieškojimo, nusikaltimų išaiškinimo, leidimų ginklams laikyti, susirinkimams ir vakarams rengti išdavimo, milicininkų aprūpinimo apranga, ginklais ir kitais veiklos, finansų bei ūkio klausimais dokumentai, milicininkų sąrašai, išsiunčiamų iš Lietuvos svetimšalių, karo atbėgėlių registracijos knygos, užsienio pasus gavusių asmenų bylos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir bylų svarbumą, užsienio pasus gavusių asmenų bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 296 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m., 1934–1941 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, yra nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 1098, ap. 1, b. 5, l. 27 a.p.

2 LCVA. F. 377, ap. 7, b. 1, l. 30.

3 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7.

4 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 m., Nr. 32-363.

5 Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 539-3752.

6 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 15:01