O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1123 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TRAKŲ APSKRITIES POLICIJOS EIŠIŠKIŲNUOVADOS FONDĄ NR. 1023

2008-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valkininkų apskrities policijos Eišiškių nuovada (1939-10-29–1940-02-29)

Trakų apskrities policijos Eišiškių nuovada (1940-03-01–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Valkininkų apskrities viršininko 1939-11-04 raporte vidaus reikalų ministrui nurodyta, kad Valkininkų apskrities policijos Eišiškių nuovada pradėjo veiklą 1939-10-29.1

Vidaus reikalų ministro 1939-11-24 įsakymu Nr. 63 nuo 1939-11-01 buvo paskirtas Valkininkų apskrities policijos I eilės Eišiškių nuovados viršininkas.2Nuovados veiklos teritorija – Eišiškių valsčius.

Nuovada buvo pavaldi Valkininkų, nuo 1940-03-01 – Trakų apskrities viršininkui3 ir policijos vadui. Nuovados viršininką skyrė vidaus reikalų ministras.

Valkininkų, vėliau Trakų apskrities policijos Eišiškių nuovados veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,4 1936-07-07 Instrukcija policijai ginklui vartoti,5 kiti teisės aktai.

Trakų apskrities policijos Eišiškių nuovada 1940-07-29 veiklą nutraukė.6

 

Sudarytojo funkcijos

 

Policijos nuovados uždavinys buvo įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymo Eišiškių valsčiuje priežiūra, viešosios tvarkos palaikymas, piliečių asmens bei turto apsaugos užtikrinimas. Nuovada kontroliavo Kalesninkų punkto veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Trakų apskrities policijos Eišiškių nuovados fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1951 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 2 apskaitos vienetai.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Trakų apskrities policijos Eišiškių nuovada.

Iš viso fonde Nr. 1023 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, nuovados viršininko raportas dėl gegužinių pamaldų laikymo lenkų kalba.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 863, ap.1, b. 42, l. 3 a.p.

2 LCVA. F. 377, ao., b.314, l. 58.

3 Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.), 1940 m., Nr. 692-5236. F. 863, ap. 1, b. 41, l. 308.

4 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 m., Nr. 32-363.

V.Ž., 1936 m., Nr. 539-3752.

6 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 15:02