O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 116 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠVENČIONIŲ APSKRITIES VALSTYBINĖS POLICIJOS VALDYBOS IR NUOVADŲ FONDĄ NR. 116

2005-11-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Švenčionių apskrities valstybinės policijos valdyba (Komenda Policji Państwowej powiatu Święciańskiego) (1921 m. vasario mėn. – 1939 m. rugsėjo mėn.)

2. Valstybinės policijos nuovada Kiemeliškėse (Posterunek Policji Państwowej w Kiemieliszkach) (1921 m. – 1939 m. rugsėjo mėn.)

3. Valstybinės policijos nuovada Pažeimenėje (Posterunek Policji Państwowej w Pohulance) (1927-05-16 – 1937-09-30)

4. Valstybinės policijos nuovada Pabradėje (Posterunek Policji Państwowej w Podbrodziu) (1921 m. – 1939 m. rugsėjo mėn.)

5. Valstybinės policijos nuovada Žukainiuose (Posterunek Policji Państwowej w Żukojniach) (1921 m. – 1939 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Švenčionių apskrities valstybinės policijos valdyba pradėjo veiklą 1921 m. vasario – kovo mėn. Tiksli valdybos įsteigimo ir veiklos pradžios data nenustatyta. Valdyba buvo pavaldi apskrities bendrajai administracijai ir Vidurio Lietuvos valstybinės policijos vyriausiajai valdybai [1], nuo 1922 m. gegužės mėn. - Vilniaus žemės valstybinės policijos vyriausiajai valdybai, nuo 1922-07-22 - Valstybinės policijos XI Vilniaus apygardos valdybai [2], nuo 1924-12-31 - Vilniaus apygardos valstybinės policijos komendantui [3], nuo 1926-02-01 - Vilniaus vaivadijos valstybinės policijos komendantui. [4]

Remiantis Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-03-06 potvarkiu dėl valstybinės policijos, valstybinei policijai Švenčionių apskrityje ir Švenčionių apskrities valstybinės policijos valdybai vadovavo komendantas, pavaldus apskrities bendrajai administracijai ir Vilniaus vaivadijos valstybinės policijos komendantui. [5]

Švenčionių apskrities valstybinės policijos valdyba veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

2, 4, 5. Valstybinės policijos nuovados Kiemeliškėse, Pabradėje, Žukainiuose. Tiksli nuovadų įsteigimo ir veiklos pradžios data nenustatyta. Nuovados 1921 m. sausio mėn. jau veikė, buvo pavaldžios Švenčionių apskrities policijos valdybai. [6]

Nuo 1921 m. vasario mėn. valstybinės policijos nuovados Kiemeliškėse, Pabradėje, Žukainiuose buvo pavaldžios Švenčionių apskrities valstybinės policijos valdybai.

Nuovados veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

3. Valstybinės policijos nuovada Pažeimenėje įsteigta 1927-05-16, reorganizavus Pažeimenės geležinkelio nuovadą.[7] Buvo pavaldi Švenčionių apskrities valstybinės policijos valdybai.

Valstybinės policijos nuovada Pažeimenėje buvo likviduota 1937-09-30. [8]

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Švenčionių apskrities valstybinės policijos valdyba organizavo valstybinės policijos darbą, buvo atsakinga už personalo mokymą, policijos aprūpinimą, ginklavimą, kontroliavo tarnautojų drausmę, užtikrino policijos funkcijų vykdymą jai pavestoje teritorijoje. Valstybinės policijos funkcijos buvo palaikyti saugumą bei viešąją tvarką, vykdyti teismų bei prokuratūrų pavedimus tiriant nusikaltimus, administracinės valdžios nurodymus. 1923-05-24 – 1926-03-15 policija saugojo Lenkijos Respublikos valstybės sienos rytinę dalį. [9]

2–5. Valstybinės policijos nuovados Kiemeliškėse, Pabradėje, Pažeimenėje,Žukainiuose buvo valstybinės policijos žemesnieji padaliniai. Jų funkcijos buvo viešosios tvarkos palaikymas ir gyventojų saugumo užtikrinimas, nusikaltimų tyrimas, administracinės valdžios bei teisminių įstaigų pavedimų vykdymas nustatytose teritorijose. [10]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

TSRS centrinis valstybinis ypatingasis archyvas 1947 m. perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui Švenčionių apskrities valstybinės policijos valdybos 44 neaprašytas bylas, 1951 m. – 4 neaprašytas bylas. Molodečno srities valstybinis archyvas 1948 m. perdavė Švenčionių apskrities valstybinės policijos valdybos 18 neaprašytų bylų.

Sutvarkius neaprašytus dokumentus, 1965-05-04 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytas 71 apskaitos vienetas. 1978 m. į apyrašą papildomai įrašyti 37 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 116 yra 1 apyrašas, 108 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

Fonde yra Švenčionių apskrities seniūnijos veiklos bylų viešojo saugumo užtikrinimo klausimais.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

Švenčionių apskrities valstybinės policijos valdybos dokumentai: Vilniaus vaivadijos, Švenčionių apskrities valstybinės policijos komendantų, Švenčionių apskrities komisaro, referento policijos reikalams įsakymai, policijos nuovadų patikrinimo protokolai, pranešimai apie nusikaltimus, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, patruliavimo knygos, iškeltų į Lietuvą, areštuotų, policijos priežiūroje esančių asmenų sąrašai, policininkų mokymo, daiktinių įrodymų, protokolų registracijos knygos, finansiniai dokumentai, išduoti laikinieji asmens liudijimai;

Valstybinės policijos nuovados Kiemeliškėse areštuotų asmenų registracijos knyga;

Valstybinės policijos nuovados Pažeimenėje nuovados aprašymas;

Valstybinės policijos nuovados Pabradėje dokumentai: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, nuovados patikrinimo protokolai, nuovados aprašymas, pranešimai apie ieškomus asmenis, patruliavimo knygos, teismų sprendimai, policijos tarnautojų, policijos priežiūroje esančių, laikančių ginklą asmenų sąrašai, finansiniai dokumentai;

Valstybinės policijos nuovados Žukainiuose patikrinimo protokolai, sulaikytų asmenų sąrašas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus. Kiekvieno fondo sudarytojo bylos susistemintos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 116 apyraše Nr. 1 įrašyti 108 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 89, ap. 7, b. 94, l. 69. F. 51, ap. 15, b. 24, l. 71.
[2] LCVA. F. 89, ap. 5, b. 31, l. 127, 149, 151.
[3] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU RP), 1924, Nr. 114-1014; LCVA. F. 89, ap. 7, b. 201, l. 25, 26.
[4] LCVA. F. 89, ap. 7, b. 233, l. 31.
[5] DU RP, 1928, Nr. 28-257.
[6] LCVA. F. 63, ap. 1, b. 157, l. 110, 111.
[7] LCVA. F. 89, ap. 7, b. 325, l. 198.
[8] LCVA. F. 89, ap. 7, b. 558, l. 208.
[9] Dziennik Praw  Państwa Polskiego, 1919, Nr. 94- 507; DU RP, 1928, Nr. 28- 257; LCVA. F. 89, ap. 7, b. 9, l. 36.
[10] LCVA. F. 89, ap. 7, b. 9, l. 76.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 13:38