O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1176 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS APSKRITIES POLICIJOS ŽEMAITKIEMIONUOVADOS FONDĄ NR. 1176

2008-07- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukmergės apskrities policijos Žemaitkiemio nuovada (1932-09-01–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Ukmergės apskrities policijos Žemaitkiemio nuovada įsteigta 1932-09-01 vadovaujantis Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamento 1932-06-24 įsakymu Nr. 28.1 Nuovados veikimo plotas – Žemaitkiemio valsčius.

Nuovada buvo pavaldi Ukmergės miesto ir apskrities, nuo 1935 m. – Ukmergės apskrities viršininkui ir policijos vadui.Nuovados viršininką skyrė vidaus reikalų ministras.

Ukmergės apskrities policijos Žemaitkiemio nuovados veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,2 1936-07-07 Instrukcija policijai ginklui vartoti,3 kiti teisės aktai

Ukmergės apskrities policijos Žemaitkiemio nuovada 1940-07-29 veiklą nutraukė.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Policijos nuovados uždavinys buvo įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymo Žemaitkiemio valsčiuje priežiūra, viešosios tvarkos palaikymas, piliečių asmens bei turto apsaugos užtikrinimas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Ukmergės apskrities policijos Žemaitkiemio nuovados fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1953-11-10 į apskaitos dokumentus įrašytas 1 apyrašas, 107 apskaitos vienetai.

1966 m. ir 1975 m. papildomai įrašyta 14 apskaitos vienetų.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Ukmergės apskrities policijos Žemaitkiemio nuovada.

Iš viso fonde Nr. 1176 yra 1 apyrašas, 121 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1920 m., 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Fonde yra Ukmergės apskrities policijos vado 1919–1920 m. byla ir Ukmergės apskrities milicijos Žemaitkiemio skyriaus 1940 m. dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pranešimai apie įvykius, nutrauktas bylas, statistinės žinios apie kriminalinius nusikaltimus ir jų išaiškinimą, svetimšalius, susirašinėjimo vogtų ginklų, gyvulių, transporto priemonių, rūbų paieškos, mokesčių išieškojimo, pilietybės suteikimo, draudžiamos spaudos platinimo, policininkų aprūpinimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, ištikimybės liudijimai ir prašymai dėl jų išdavimo, suimtų asmenų registracijos knygos, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 121 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1920 m., 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 LCVA. F. 1021, ap. 1, b. 906, l. 205.

2 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 m., Nr. 32-363.

3 Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 539-3752.

4 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 14:44