O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1177 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS APSKRITIES POLICIJOS ŽELVOSNUOVADOS FONDĄ NR. 1177

2008-07- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukmergės apskrities milicijos Želvos nuovada (1919 m. birželio mėn.–1921 m. birželio mėn.)

Ukmergės apskrities milicijos V nuovada (1921 m. birželio mėn.–1923-12-31)

Ukmergės apskrities policijos V nuovada (1924-01-01–1932-08-31)

Ukmergės apskrities policijos Želvos nuovada (1932-09-01–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Ukmergės apskrities milicijos Želvos nuovada veiklą pradėjo 1919 m. birželio mėn.1Tiksli veiklos pradžios data nenustatyta.

Ukmergės apskrities milicijos Želvos nuovada nuo 1921 m. birželio mėn. pavadintaUkmergės apskrities milicijos V nuovada. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta. Nuovados veikimo plotas – Balninkų, Giedraičių, Joniškio, Šešuolių, Želvos, Žemaitkiemio valsčiai.2 Nuovados buveinė Želvoje. Dokumentuose nuovada dar vadinama Ukmergės apskrities V (Želvos) milicijos nuovada.

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5 nuo 1924-01-01 Ukmergės apskrities milicijos V nuovada pavadinta Ukmergės apskrities policijos V nuovada.3 Nuovados veikimo plotas – Balninkų, Giedraičių, Želvos, Žemaitkiemio valsčiai.4

Vadovaujantis Piliečių apsaugos departamento 1932-06-24 įsakymu Nr. 28 Ukmergėsapskrities policijos Vnuovada nuo 1932-09-01 pertvarkyta į Ukmergės apskrities policijos II eilės Želvos nuovadą.5 Nuovados veikimo plotas – Želvos valsčius.

Nuovada buvo pavaldi Ukmergės apskrities (Ukmergės miesto ir apskrities) viršininkui ir policijos vadui.Nuovados viršininką skyrė vidaus reikalų ministras.

Ukmergės apskrities milicijos, vėliau policijos Želvos nuovados veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,6 1936-07-07 Instrukcija policijai ginklui vartoti,7 kiti teisės aktai.

Ukmergės apskrities policijos Želvos nuovada 1940-07-29 veiklą nutraukė.8

 

Sudarytojo funkcijos

 

Milicijos, vėliau policijos nuovados uždavinys buvo įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymo Želvos valsčiaus teritorijoje priežiūra, viešosios tvarkos palaikymas, piliečių asmens bei turto apsaugos užtikrinimas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Ukmergės apskrities policijos Želvos nuovados fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1953-10-14 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR Ukmergės rajoninio valstybinio archyvo perėmė Ukmergės apskrities policijos Želvos nuovados 113 bylų, įrašytų į apyrašą Nr. 1.

1961 m. papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

1963 m. patikslinus dokumentų fondinę priklausomybę, į Ukmergės apskrities policijos Želvos nuovados fondą Nr. R-1077 buvo iškelti 4 apskaitos vienetai.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Ukmergės apskrities policijos Želvos nuovada.

Iš viso fonde Nr. 1177 yra 1 apyrašas, 112 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, nuovados viršininko pranešimai apie įvykius, nutrauktas bylas, statistinės žinios apie kriminalinius nusikaltimus ir jų išaiškinimus, svetimšalius, susirašinėjimo vogtų ginklų, gyvulių, transporto priemonių, rūbų paieškos, mokesčių išieškojimo, pilietybės suteikimo, svetimšalių apgyvendinimo, draudžiamos spaudos platinimo, policininkų aprūpinimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, kriminalinės žinios, kvotos bylos, ištikimybės liudijimai ir prašymai dėl jų išdavimo, suimtų asmenų registracijos knygos, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, kuri griežtai neišlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 112 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos policija 1918-1928 m., 1930 m., psl. 68.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 462, ap. 1, b. 67, l. 62 a.p.

3 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7.

4 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 375, l. 135.

5 LCVA. F. 1021, ap. 1, b. 906, l. 184.

6 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 m., Nr. 32-363.

7 Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 539-3752.

8 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 14:43