O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 119 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINĖS POLICIJOS VAIVADIJOS VALDYBOS NAUGARDUKE FONDĄ NR. 119

2005-10-        Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinės policijos XV Naugarduko apygardos valdyba (Komenda Policji Państwowej Okręgu XV Nowogródzkiego) (1921 m. sausio mėn. – 1924-12-30)

Naugarduko vaivadijos valstybinės policijos komendantas (Województwo Nowogródzkie, Komendant Wojewódzki Policji Państwowej) (1924-12-31 – 1928 m. kovo mėn.)

Valstybinės policijos vaivadijos valdyba Naugarduke (Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Nowogródku) (1928 m. kovo mėn. – 1939 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Pagal Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ministro potvarkį Volynės, Polesės ir Naugarduko administracinių apygardų teritorijose nuo 1921-01-08 įsigaliojo Lenkijos Respublikos 1919-07-24 „Įstatymas dėl valstybinės policijos“. Pritaikant valstybinės policijos struktūrą prie teritorinio-administracinio padalinimo, sudarytos valstybinės policijos apygardos, pradėtos organizuoti valstybinės policijos apygardų valdybos.[1] Į valstybinės policijos Naugarduko apygardą įėjo Baranovičių, Dunilovo, Dysnos, Lydos, Nesvyžiaus, Naugarduko, Slanimo, Stolpcų, Vileikos, Valažino, Breslaujos apskritys.[2]Valstybinės policijos vyriausiojo komendanto įsakymu valstybinės policijos Naugarduko apygardai nuo 1921-01-26 buvo suteiktas XV numeris.[3] Valstybinės policijos XV Naugarduko apygardos valdybai vadovavo apygardos policijos komendantas, tiesiogiai pavaldus Valstybinės policijos vyriausiajam komendantui. [4]

Pagal vidaus reikalų ministro potvarkį Breslaujos, Dysnos, Dunilovo ir Vileikos apskritys 1922 m. liepos mėn. buvo išskirtos iš Valstybinės policijos Naugarduko apygardos valdybos kompetencijos ir priskirtos steigiamai Valstybinės policijos apygardos valdybai Vilniuje. [5]

Lenkijos Respublikos Prezidento 1924-12-27 potvarkiu valstybinės policijos apygardų valdybos nuo 1924-12-31 buvo likviduotos. Valstybinei policijai Naugarduko vaivadijos teritorijoje vadovavo Naugarduko vaivadijos valstybinės policijos komendantas, kuris vykdė Naugarduko vaivadijos bendrosios administracijos nurodymus, o policijos aprūpinimo, apginklavimo, personalo valdymo srityse buvo pavaldus Valstybinės policijos vyriausiajam komendantui.[6]

Remiantis Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-03-06 potvarkiu dėl valstybinės policijos, įsteigta Valstybinės policijos vaivadijos valdyba Naugarduke.[7] Tiksli įsteigimo data nenustatyta. Valstybinė policija buvo pavaldi bendrosios administracijos institucijoms, vidaus reikalų ministrui, pavedimus jai galėjo duoti teismai bei prokuratūros. Valstybinei policijai Naugarduko vaivadijoje ir Valstybinės policijos vaivadijos valdybai Naugarduke vadovavo Naugarduko vaivadijos  policijos komendantas, kuris buvo pavaldus Valstybinės policijos vyriausiajam komendantui, vykdė Naugarduko vaivados nurodymus.

Valstybinės policijos vaivadijos valdyba Naugarduke veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinės policijos vaivadijos valdyba Naugarduke organizavo valstybinės policijos darbą, atsakė už personalo mokymą, policijos aprūpinimą, ginklavimą, kontroliavo tarnautojų drausmę, tarnybą ir užtikrino policijos funkcijų vykdymą jai pavestoje teritorijoje. Valstybinės policijos funkcijos buvo palaikyti saugumą bei viešąją tvarką, vykdyti teismų bei prokuratūros organų pavedimus dėl nusikaltimų tyrimo, administracinės valdžios nurodymus. 1923-05-24 – 1926-03-15 policija saugojo Lenkijos Respublikos valstybės sienos rytinę dalį. [8]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Valstybinės policijos vaivadijos valdybos Naugarduke fondo dokumentų perdavimo į archyvą data nenustatyta. Į apskaitos dokumentus 213 Valstybinės policijos vaivadijos valdybos Naugarduke neaprašytų bylų įrašyta 1949 m. Dokumentų perdavimo-perėmimo akto nėra.

1966-03-30 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 49 apskaitos vienetai. Atrinktos naikinti 97 bylos. 1967 m., 1968 m., 1980 m. į apyrašą papildomai įrašyta 104 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 119 yra 1 apyrašas, 153 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1938 m. Dokumentai lenkų kalba.

Fonde yra Valstybinės policijos XIV Polesės apygardos valdybos veiklos bylų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Naugarduko vaivadijos valstybinės policijos komendanto įsakymai, policijos nuovadų patikrinimo, sulaikytų asmenų, liudininkų apklausos protokolai, pranešimai apie nusikaltimus, komunistinių organizacijų veiklą, politinę, ekonominę padėtį, statistiniai duomenys apie nusikaltimus, dokumentai nusikaltimų tyrimo, komunistinių organizacijų veiklos, sienos apsaugos, personalo, ūkio klausimais, policijos įstaigų, tarnautojų, visuomenės, politinių veikėjų, komunistų, policijos priežiūroje esančių asmenų sąrašai, budėjimų, patruliavimo knygos, policijos išduoti asmens liudijimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 119 apyraše Nr. 1 įrašyti 153 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU RP), 1921, Nr. 3-15.
[2] DU RP, 1921, Nr. 16-93, Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 89, ap. 7, b. 89, l. 61.
[3] LCVA. F. 89, ap. 7, b. 74, l. 2.
[4] Dziennik Praw Państwa Polskiego (toliau – DP PP), 1919, Nr. 61- 363.
[5] LCVA. F. 89, ap. 7, b. 110, l. 24.
[6] DU RP, 1924, Nr. 114-1014.
[7] DU RP, 1928, Nr. 28-257.
[8] DP PP, 1919, Nr. 94-507, DU RP, 1928, Nr. 28-257; LCVA. F. 89, ap. 7, b. 9, l. 36. 
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 13:37