O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1219 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

NEUTRALINĖS ZONOS LIAUDIES MILICIJOS VYRIAUSIOJO ŠTABO FONDĄ NR. 1219

2008-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Neutralinės zonos liaudies milicijos Vyriausiasis štabas (1921 m.–1923-05-20)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1920-11-29 pasirašytu Lietuvos ir Lenkijos vyriausybių atstovų paliaubų protokolu, Tautų Sąjungos kontrolės komisija nustatė neutralios zonos, atskyrusios Lietuvos kariuomenės ir generolo L. Želigovskio būrius, ribas.1

Neutralios zonos kaimų ir miestelių gyventojai 1921 m. organizavo apsaugos būrius, kurie vadinosi Neutralinės zonos liaudies milicija. Tiksli milicijos veiklos pradžios data nenustatyta. Milicijai vadovavo Vyriausiasis štabas. Štabui vadovavo Vyriausiasisneutralinės zonos liaudies milicijos komendantas.

Neutralinės zonos liaudies milicija saugojo teritoriją nuo Merkio upės iki Latvijos sienos, kuri buvo suskirstyta į tris rajonus – Valkininkų (I), Širvintų (II) ir Giedraičių (III).2

Neutralinės zonos liaudies milicijos Vyriausiojo štabo veiklą prižiūrėjo Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamentas.

Vadovaujantis Tautų Sąjungos 1923-02-03 ir Ambasadorių konferencijos 1923-03-15nutarimais dėl demarkacinės linijos nustatymo3 ir Lietuvos kariuomenės vadovybės nurodymais, Neutralinės zonos liaudies milicija 1923-05-20 veiklą baigė.4 Teisės aktų, kuriais vadovaujantis Neutralinės zonos liaudies milicijos Vyriausiasis štabas baigė veiklą, nerasta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Neutralinės zonos liaudies milicijos Vyriausiojo štabo uždavinys buvo milicijos organizavimas ir piliečių asmens bei turto apsaugos užtikrinimas visoje neutraliojezonoje. Milicijos vyriausiasis komendantas žinias apie padėtį neutralioje zonoje teikė Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamentui ir Krašto apsaugos ministerijos Žvalgybos skyriui.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Neutralinės zonos liaudies milicijos Vyriausiojo štabo fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1965 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 6 apskaitos vienetai.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Neutralinės zonos liaudies milicijos Vyriausiasis štabas.

Iš viso fonde yra 1 apyrašas, 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1923 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo su rajonų komendantais organizaciniais, milicininkų drausmės pažeidimo, apginklavimo, finansavimo klausimais dokumentai, Valkininkų (I), Širvintų (II) ir Giedraičių (III) rajonų komendantų pranešimai apie padėtį neutralioje zonoje, ginkluotus lenkų išpuolius, žuvusius, pabėgusius milicininkus, milicininkų sąrašai, algų lapai, asmenų prašymai dėl priėmimo į tarnybą arba atleidimo iš jos.

Yra Seinų apskrities viršininko įsakymų dėl policininkų skyrimo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1923 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos ir Lenkijos santykiai 1917–1994 m., 1998 m., psl. 47, 48.

2 Lietuvos policija 1918–1928 m., 1930 m., psl. 302, 305, 312.

3 Lietuvos ir Lenkijos santykiai 1917–1994 m., 1998 m., psl. 67–72.

4 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 394, ap. 2, b. 23, l. 124.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 14:35