O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1265 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠIAULIŲ APSKRITIES POLICIJOS VADO IR NUOVADŲ FONDĄ NR. 1265

2008-07- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Šiaulių apskrities milicijos vadas (1919-04-08–1919-06-22)

Šiaulių miesto ir apskrities milicijos vadas (1919-06-23–1923-12-31)

Šiaulių miesto ir apskrities policijos vadas (1924-01-01–1934-12-31)

Šiaulių apskrities policijos vadas (1935-01-01–1940-07-29)

2. Kriukų policijos nuovada (1932-09-01–1940-07-29)

3. Padubysio policijos nuovada (1932-09-01–1940-07-29)

4. Pakruojo milicijos nuovada (1919 m. rugpjūčio mėn.–1921-12-31)

Pakruojo valsčiaus milicijos punktas (1922 m.–1923-11-26)

IX (Pakruojo) milicijos nuovada (1923-11-27–1923-12-31)

IX (Pakruojo) policijos nuovada (1924-01-01–1932-08-31)

Pakruojo policijos nuovada (1932-09-01–1940-07-29)

5. Pašvitinio policijos nuovada (1932-09-01–1940-07-29)

6. Šiaulėnų policijos nuovada (1932-09-01–1940-07-29)

7. Šiaulių miesto milicijos nuovada (1918 m. gruodžio mėn.–1920 m.)

Šiaulių miesto milicijos nuovados (1921 m.–1923-12-31)

Šiaulių miesto policijos nuovados (1924-01-01–1927 m. spalio mėn.)

Šiaulių miesto policijos Inuovada (1927 m. spalio mėn.–1932-08-31)

Šiaulių miesto policijos nuovada (1932-09-01–1940-07-29)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Šiaulių apskrityje milicija pradėta organizuoti 1918 m. gruodžio mėn.

Vidaus reikalų ministro 1919-04-08 įsakymu Nr. 91 nuo 1919-04-08 paskirtas Šiaulių apskrities milicijos vadas, o 1919-06-23 įsakymu Nr. 195 nuo 1919-06-23 paskirtas Šiaulių miesto ir apskrities milicijos vadas.1

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5 nuo 1924-01-01 Šiaulių miesto ir apskrities milicijos vadas pavadintas Šiaulių miesto ir apskrities policijos vadu.2

Šiaulių miesto ir apskrities milicijos vadas, vėliau policijos vadas buvo pavaldus Šiaulių miesto ir apskrities viršininkui ir Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamentui.

Vidaus reikalų ministro 1934-12-22 įsakymu Nr. 83 Šiaulių miesto ir apskrities policijos vadas nuo 1935-01-01 buvo pavadintas Šiaulių apskrities policijos vadu.3 Policijos vadas buvo pavaldus Šiaulių apskrities viršininkui ir Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentui.

Milicijos, vėliau policijos vado veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,41936-07-07 Instrukcija policijai ginklui vartoti,5 kiti teisės aktai.

Šiaulių apskrities policijos vado įstaiga 1940-07-29 veiklą nutraukė.6

2. Šiaulių miesto ir apskrities viršininko 1932-09-01 įsakymu Nr. 30 nuo 1932-09-01įsteigta II eilės Kriukų policijos nuovada. Nuovados veikimo plotas – Kriukų valsčius,7nuovados veiklą prižiūrėjo I eilės Joniškio policijos nuovados viršininkas.

3. Šiaulių miesto ir apskrities viršininko 1932-09-01 įsakymu Nr. 30 nuo 1932-09-01 įsteigta II eilės Padubysio policijos nuovada. Nuovados veikimo plotas – Padubysio valsčius.8 Nuovados viršininko buveinė buvo Bazilionų kaime. Nuovados veiklą prižiūrėjo I eilės Šiaulių apskrities policijos nuovados viršininkas (be nuovados).9

4. Šiaulių apskrities Pakruojo valsčiuje milicija sukurta 1918 m. pabaigoje. Pakruojo valsčiaus milicija iki įsteigiant nuovadą Pakruojyje buvo pavaldi Šiaulių apskrities milicijos Linkuvos nuovadai.

Tiksli data, kada buvo įsteigta Pakruojo milicijos nuovada, nenustatyta.Pakruojo milicijos nuovados viršininkas paskirtas 1919-08-15.10 Pakruojo nuovada buvo pavaldi Šiaulių miesto ir apskrities viršininkui ir milicijos vadui.

1922 m. Pakruojo milicijos nuovada buvo pertvarkyta. Tiksli pertvarkymo data nenustatyta. Pakruojyje buvo įsteigtas Pakruojo valsčiaus milicijos punktas. Punkto veikimo plotas – Pakruojo valsčius.Milicijos punktas buvo pavaldus IX (Lygumų) milicijos nuovadai.11

Piliečių apsaugos departamento 1923-11-27 įsakymu Nr. 36 IX (Lygumų) nuovados buveinė iš Lygumų buvo perkelta į Pakruojį. Nuovada pavadinta IX (Pakruojo) milicijos nuovada. Nuovados veikimo plotas – Lygumų, Pakruojo, Klovainių, Stačiūnų valsčiai.12

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5 nuo 1924-01-01 IX (Pakruojo) milicijos nuovada pavadinta IX (Pakruojo) policijos nuovada.13

Šiaulių miesto ir apskrities viršininko 1932-09-01 įsakymu Nr. 30 nuo 1932-09-01 įsteigta I eilės Pakruojo policijos nuovada. Nuovados veikimo plotas – Pakruojo valsčius.14

5. Šiaulių miesto ir apskrities viršininko 1932-09-01 įsakymu Nr. 30 nuo 1932-09-01 įsteigta II eilės Pašvitinio policijos nuovada. Nuovados veikimo plotas – Pašvitinio valsčius,15 nuovados veiklą prižiūrėjo I eilės Linkuvos policijos nuovados viršininkas.

6. Šiaulių miesto ir apskrities viršininko 1932-09-01 įsakymu Nr. 30 nuo 1932-09-01 įsteigta II eilės Šiaulėnų policijos nuovada. Nuovados veikimo plotas – Šiaulėnų valsčius,16 nuovados veiklą prižiūrėjo I eilės Radviliškio policijos nuovados viršininkas.

7. Šiaulių mieste milicija pradėta organizuoti 1918 m. gruodžio mėn. Tiksli Šiaulių miesto milicijos nuovados įsteigimo data nenustatyta.

Nuo 1921 m. Šiaulių mieste veikė 2 milicijos nuovados, kurių numeracija ir veikimo plotas kelis kartus keitėsi.17

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5 nuo 1924-01-01 Šiaulių miesto milicijos nuovados pavadintos Šiaulių miesto policijos nuovadomis.18

Nuo 1927 m. spalio mėn. Šiaulių mieste veikė Šiaulių miesto policijos I nuovada.19Teisės akto, kuriuo remiantis buvo pertvarkytos Šiaulių miesto policijos nuovados, nerasta.

Šiaulių miesto ir apskrities viršininko 1932-09-01 įsakymu Nr. 30 nuo 1932-09-01 įsteigta I eilės Šiaulių miesto policijos nuovada.20 Nuovados veikimo plotas – Šiaulių miestas su priemiesčiais.

Kriukų, Padubysio, Pakruojo, Pašvitinio, Šiaulėnų irŠiaulių miesto policijos nuovados buvo pavaldžios Šiaulių miesto ir apskrities viršininkui ir policijos vadui, nuo 1935 m. – Šiaulių apskrities viršininkui ir policijos vadui. Nuovadų viršininkus skyrė vidaus reikalų ministras.

Policijos nuovadų veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas, 1936-07-07 Instrukcija policijai ginklui vartoti, kiti teisės aktai.

Kriukų, Padubysio, Pakruojo, Pašvitinio, Šiaulėnų irŠiaulių miesto policijos nuovados 1940-07-29 veiklą nutraukė.21

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Milicijos, vėliau policijos vado uždavinys buvo įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymo Šiaulių apskrityje priežiūra, viešosios tvarkos palaikymas, piliečių asmens bei turto apsaugos užtikrinimas, Šiaulių miesto ir valsčių policijos nuovadų, punktų bei policijos tarnautojų veiklos kontrolė.

2–7. Milicijos, vėliau policijos nuovadų uždavinys buvo įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymo priežiūra, viešosios tvarkos palaikymas, piliečių asmens bei turto apsaugos užtikrinimas nuovados veiklos teritorijoje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šiaulių apskrities policijos vado ir nuovadų fondo dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas. Į valstybės archyvų sistemą dokumentai perduoti 1944 m.

1967-10-11 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių filialo perėmė Šiaulių apskrities policijos vado fondo 1762 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

1987 m. fondas pertvarkytas. Pertvarkymo metu atrinkti naikinti 549 apskaitos vienetai, prijungti prie kitų bylų 63 apskaitos vienetai, iškelta į kitus fondus 15 apskaitos vienetų, perduota į biblioteką 17 apskaitos vienetų, išformuotas 1 apskaitos vienetas, sudaryti 3 nauji apyrašai. Apyrašams Nr. 1 ir Nr. 2 sudarytos chronologinės rodyklės, apyrašui Nr. 3 – abėcėlinė rodyklė.

1988-09-23 apskaitos dokumentuose buvo įrašyti 3 apyrašai: Nr. 1 – 300 apskaitos vienetų, Nr. 2 – 179 apskaitos vienetai, Nr. 3 – 638 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1265 yra 3 apyrašai, 1117 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų, latvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Fondo apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2 yra įrašytų Lietuvos generalinės srities Šiaulių apskrities policijos vado 1941–1943 m. dokumentų.

 

Policijos vado veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, policijos vado įsakymai, Šiaulių apskrities rekvizicijos tarybos, priešlėktuvinės apsaugos komiteto posėdžių protokolai, pranešimai ir žinios apie viešosios ir pasienio policijos veiklą, dislokavimą, padėtį apskrityje, joje veikiančias politines ir visuomenines organizacijas ir jų veiklą, policijos tarnautojus, statistinės žinios apie kriminalinius nusikaltimus, svetimšalius, išieškotus mokesčius, susirašinėjimo policijos tarnautojų atestacijos, apdovanojimų, perkėlimo, baudų ir mokesčių išieškojimo, prievolių vykdymo, dezertyrų, kriminalinių nusikaltėlių paieškos ir kitais veiklos klausimais dokumentai, apskrities viešosios ir pasienio policijos tarnautojų, etatų sąrašai, asmenų prašymai dėl vidaus pasų, ištikimybės liudijimų ir kt. pažymų išdavimo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir bylų svarbumą. Apyrašui sudaryta chronologinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 300 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m., 1942–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų, latvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Policijos nuovadų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai,

Kriukų policijos nuovados pranešimai apie gyventojų nuotaikas, ieškomus, sekamus asmenis, susirinkimus, asmenų turto aprašymo protokolai, statistinės žinios apie nuovados ribose įvykdytus kriminalinius nusikaltimus, svetimšalius, išieškotus mokesčius, renginius, susirašinėjimo mokesčių išieškojimo, policijos tarnautojų perkėlimo, mokymo, policijos švenčių organizavimo klausimais dokumentai, Kriukų valsčiaus seniūnijų sąrašas, asmenų prašymai dėl ištikimybės liudijimų ir kt. pažymų išdavimo.

Padubysio policijos nuovados žinios ir dokumentai apie policininkų ginklus, aprangą ir kt.

Pakruojo policijos nuovados metų ataskaitos apie nuovados veiklą, pranešimai apie įvykius bei gyventojų nuotaikas, ieškomus asmenis, statistinės žinios apie nuovados ribose įvykdytus kriminalinius nusikaltimus, susirinkimus, svetimšalius, susirašinėjimo skolų, mokesčių išieškojimo, policijos punkto Klovainių kaime steigimo, policijos tarnautojų perkėlimo, atleidimo iš tarnybos ir kitais veiklos klausimais dokumentai, asmenų prašymai dėl ištikimybės liudijimų bei kitų pažymų išdavimo.

Pašvitinio policijos nuovados mobilizacijos, gynybos planai, metų ataskaitos apie nuovados veiklą, pranešimai apie gyventojų nuotaikas, ieškomus, sekamus asmenis, susirinkimus, asmenų turto aprašymo protokolai, statistinės žinios apie nuovados ribose įvykdytus kriminalinius nusikaltimus, svetimšalius, išieškotus mokesčius, varžytines, kultūrinius renginius, susirašinėjimo mokesčių išieškojimo, policijos tarnautojų perkėlimo, atostogų suteikimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, nuovados turto perdavimo aktai, asmenų prašymai dėl ištikimybės liudijimų bei kitų pažymų išdavimo, išduoti liudijimai ir pažymos.

Šiaulėnų policijos nuovados gynybos planas, pranešimai apie nuovados veiklą, gyventojų nuotaikas, ieškomus asmenis, susirinkimus, statistinės žinios apie nuovados ribose įvykdytus kriminalinius nusikaltimus, svetimšalius, išieškotus mokesčius, kultūrinius renginius, susirašinėjimo mokesčių išieškojimo, policijos tarnautojų perkėlimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, svetimšalių, paleistų iš internuotųjų stovyklos kareivių sąrašai, asmenų prašymai dėl ištikimybės liudijimų bei kitų pažymų išdavimo, išduoti liudijimai ir pažymos.

Šiaulių miesto milicijossusirašinėjimo vidaus pasų išdavimo klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal nuovadas abėcėlės tvarka, nuovadose – pagal chronologiją ir bylų svarbumą. Apyrašui sudaryta chronologinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 179 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Policijos tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos policijos tarnautojų asmens bylos, tarnybos lapai, algų lapai, asmens sąskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, personalo bylos – pagal dokumentų svarbumą. Apyrašui sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 638 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA). F. 377, ap. 2, b. 244, l. 7, 44.

2 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7.

3 LCVA. F. 379, ap. 1, b. 170, l. 195.

4 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 m., Nr. 32-363.

5 Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 539-3752.

6 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.

7 LCVA. F. 1265, ap. 2, b. 3, l. 2 a.p., 4 a.p.

8 LCVA. F. 1265, ap. 2, b. 3, l. 2 a.p., 4 a.p.

9 LCVA. F. 1265, ap. 1, b. 196, l. 52-53.

10 LCVA. F. 1265, ap. 3, b. 108, l. 2.

11 LCVA. F. 1265, ap. 1, b. 50, l. 267, b. 124, l. 25 a. p.

12 LCVA. F. 1265, ap. 1, b. 58, l.124.

13 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l.

14 LCVA. F. 1265, ap. 2, b. 3, l. 2 a.p., 4 a.p.

15 LCVA. F. 1265, ap. 2, b. 3, l. 2 a.p., 4 a.p.

16 LCVA. F. 1265, ap. 2, b. 3, l. 2 a.p., 4 a.p.

17 LCVA. F. 1265, ap. 1, b. 44, l. 2-4

18 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7.

19 LCVA. F. 1265, ap. 1, b. 186, l. 67-70.

20 LCVA. F. 1265, ap. 2, b. 3, l. 2 a.p.

21 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 14:34