O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1439 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO MIESTO POLICIJOS IINUOVADOS FONDĄ NR. 1439

2008-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kauno miesto milicijos II nuovada (1919-01-19–1923-12-31)

Kauno miesto policijos II nuovada (1924-01-01–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kauno miesto milicija pradėta organizuoti 1918 m. gruodžio mėn.1

Vidaus reikalų ministras 1919-01-19 įsakymu Nr. 31 patvirtino Kauno miesto milicijos II nuovados viršininką.2

Nuovada buvo pavaldi Kauno miesto ir apskrities viršininkui ir Kauno miesto milicijos vadui.

Vadovaujantis Vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5, nuo 1924-01-01 Kauno miesto milicijos II nuovada buvo pavadinta Kauno miesto policijos II nuovada.3Nuovados veiklos teritorija buvo dalis Kauno miesto.4

Nuovada buvo pavaldi Kauno miesto ir apskrities viršininkui ir Kauno miesto, nuo 1932-10-30 – Kauno miesto ir apskrities policijos vadui,5 o nuo 1935 m. – Kauno apskrities viršininkui ir policijos vadui. Nuovados viršininką skyrė vidaus reikalų ministras.

Kauno miesto milicijos, vėliau policijos II nuovados veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,6 1936-07-07 Instrukcija policijai ginklui vartoti,7 kiti teisės aktai.

Kauno miesto policijos II nuovada 1940-07-29 veiklą nutraukė.8

 

Sudarytojo funkcijos

 

Policijos nuovados uždavinys buvo įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymo nuovados veiklos teritorijoje priežiūra, viešosios tvarkos palaikymas, piliečių asmens bei turto apsaugos užtikrinimas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Kauno miesto policijos II nuovados fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1957-09-30 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR valstybinio Kauno miesto archyvo perėmė Kauno miesto policijos II nuovados viršininko 489 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

1959-11-16 į apskaitos dokumentus buvo įrašytas 1 apyrašas, 536 apskaitos vienetai.

1966–1967 m. ir 1975 m. papildomai įrašyti 7 apskaitos vienetai.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Kauno miesto policijos II nuovada.

Iš viso fonde Nr. 1439 yra 1 apyrašas, 543 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m., 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, rotaprintas, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, nuovados viršininko nutarimai personalo klausimais, įvykių bei liudytojų apklausų protokolai, pranešimai ir statistinės žinios apie įvykius, rengiamus susirinkimus, pramogas, susirašinėjimo mokesčių išieškojimo, kriminalinių nusikaltimų ištyrimo, tvarkos palaikymo, ieškomų asmenų, draudžiamos spaudos platinimo, susirinkimų rengimo, personalo ir kitais klausimais dokumentai, policijos tarnautojų sąrašai, asmenų prašymai leisti apsigyventi Kaune, rengti susirinkimus ir vakarus, suteikti Lietuvos pilietybę, išduoti užsienio pasus ir neturtingumo liudijimus, asmenims išduoti liudijimai bei leidimai, svetimšalių, nuovados teritorijos gyventojų, karo atbėgėlių, suimtų bei policijos priežiūroje esančių asmenų, kvotų protokolų, pavogtų gyvulių ir daiktų, nuovados inventoriaus registracijos knygos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 543 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m., 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, rotaprintas, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos policija 1918-1928 m., 1930 m., psl. 33.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 377, ap. 7, b. 1, l. 26.

3 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7.

4 LCVA. F. 394, ap. 6, b. 203, l. 28.

5 LCVA. F. 394, ap. 6, b. 203, l.62.

6 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 m., Nr. 32-363.

7 Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 539-3752.

8 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 14:32