O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1494 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TAURAGĖS APSKRITIES POLICIJOS SKAUDVILĖS NUOVADOS FONDĄ NR. 1494

2008-08- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Skaudvilės apskrities milicijos Skaudvilės nuovada (1919 m. sausio mėn.–1919-06-30)

Tauragės apskrities milicijos Skaudvilės nuovada (1919-07-01–1921 m.)

Tauragės apskrities milicijos II nuovada (1921 m.–1923-12-31)

Tauragės apskrities policijos II nuovada (1924-01-01–1932-04-30)

Tauragės apskrities policijos Skaudvilės nuovada (1932-05-01–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Skaudvilės apskrities milicijos Skaudvilės nuovada pradėjo veiklą 1919 m. sausio mėn.1Tiksli nuovados įsteigimo data nenustatyta.

1919-07-01 Apskričių sienų ir jų centrų įstatymu buvo panaikinta Skaudvilės apskritis.2Skaudvilės nuovada nuo 1919-07-01 perėjo Tauragės apskrities viršininko ir policijos vado žinion3 ir buvo pavadinta Tauragės apskrities milicijos Skaudvilės nuovada.

Tauragės apskrities milicijos Skaudvilės nuovada nuo 1921 m. vadinama Tauragės apskrities milicijos II nuovada. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5, Tauragės apskrities milicijos II nuovada nuo 1924-01-01 pavadinta Tauragės apskrities policijos II nuovada.4

Nuovados veikimo plotas – Skaudvilės, Eržvilko, Batakių, Kaltinėnų valsčiai.5Nuovados buveinė buvo Skaudvilėje.

Vadovaujantis Piliečių apsaugos departamento 1932-04-30 telefonograma Nr. 16 ir 1932-06-24 įsakymu Nr. 28, Tauragės apskrities policijos II nuovada nuo 1932-05-01 pertvarkyta į Tauragės apskrities policijos I eilės Skaudvilės nuovadą.6 Nuovados veikimo plotas – Skaudvilės valsčius.

Nuovada buvo pavaldi Skaudvilės apskrities, nuo 1919-07-01 – Tauragės apskrities viršininkui ir policijos vadui.Nuovados viršininką skyrė vidaus reikalų ministras.

Tauragės apskrities milicijos, vėliau policijos Skaudvilės nuovados veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,7 1936-07-07 Instrukcija policijai ginklui vartoti,8 kiti teisės aktai.

Tauragės apskrities policijos Skaudvilės nuovada 1940-07-29 veiklą nutraukė.9

 

Sudarytojo funkcijos

 

Milicijos, vėliau policijos nuovados uždavinys buvo įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymo Skaudvilės nuovados veiklos teritorijoje priežiūra, viešosios tvarkos palaikymas, piliečių asmens ir turto apsaugos užtikrinimas bei Stulgių ir Upynos policijos punktų veiklos kontrolė.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tauragės apskrities policijos Skaudvilės nuovados fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1958-03-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR valstybinio Kauno miesto archyvo perėmė Tauragės apskrities policijos Skaudvilės nuovados viršininko 64 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Tauragės apskrities policijos Skaudvilės nuovada.

Iš viso fonde Nr. 1494 yra 1 apyrašas, 64 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, apklausų protokolai, žinios apie milicijos tarnautojus, kriminalinius nusikaltimus, susirašinėjimo ieškomų asmenų, dezertyrų, naujokų, pavogtų daiktų, mokesčių išieškojimo iš asmenų, prekybos įmonių, prievolių vykdymo, susirinkimų ir vakarų rengimo klausimais dokumentai, Skaudvilės, Batakių gyventojų, milicijos priežiūroje esančių asmenų, kalinių, naujokų, pabėgusių kareivių, ginklų, pramonės ir prekybos įmonių, kaimų, dvarų ir vienkiemių sąrašai, ginklų, suimtų ir ieškomų asmenų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 64 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos policija 1918-1928 m., 1930 m., psl. 83.

2 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 9.

3 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 377, ap. 2, b. 244, l. 58.

4 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7.

5 LCVA. F. 394, ap. 5, b. 375, l. 131.

6 LCVA. F. 1021, ap. 1, b. 906, l. 136, F. 394, ap. 2, b. 926, l. 300.

7 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 m., Nr. 32-363.

8 Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 539-3752.

9 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 14:28