O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1505 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO APSKRITIES POLICIJOS VADO FONDĄ NR. 1505

2008-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Panevėžio apskrities milicijos vadas (1919-05-01-1921-09-30)

Panevėžio miesto ir apskrities milicijos vadas (1921-10-01-1923-12-31)

Panevėžio miesto ir apskrities policijos vadas (1924-01-01-1934-12-31)

Panevėžio apskrities policijos vadas (1935-01-01-1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Panevėžio apskrities milicijos vadas pradėjo veiklą 1919-05-01.1 Milicijos vadas buvo pavaldus Panevėžio apskrities viršininkui ir Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamentui.

Vidaus reikalų ministro 1921-09-29 įsakymu Nr. 1574 nuo 1921-10-01 buvo paskirtas Panevėžio miesto ir apskrities milicijos vadas.2

Vadovaujantis Vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5, nuo 1924-01-01 Panevėžio miesto ir apskrities milicijos vadas buvo pavadintas Panevėžio miesto ir apskrities policijos vadu.3

Panevėžio miesto ir apskrities milicijos, vėliau policijos vadas buvo pavaldus Panevėžio miesto ir apskrities viršininkui ir Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamentui.

Vidaus reikalų ministro 1934-12-22 įsakymu Nr. 83 Panevėžio miesto ir apskrities policijos vadas nuo 1935-01-01 vadinamas Panevėžio apskrities policijos vadu.4Policijos vadas buvo pavaldus Panevėžio apskrities viršininkui ir Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentui.

Milicijos, vėliau policijos vado veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,51936-07-07 Instrukcija policijai ginklui vartoti,6 kiti teisės aktai

Panevėžio apskrities policijos vado įstaiga 1940-07-29 veiklą nutraukė.7

 

Sudarytojo funkcijos

 

Milicijos, vėliau policijos vado uždavinys buvo įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymo Panevėžio apskrityje priežiūra, viešosios tvarkos palaikymas, piliečių asmens bei turto apsaugos užtikrinimas, Panevėžio miesto ir valsčių policijos nuovadų, punktų bei policijos tarnautojų veiklos kontrolė.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Panevėžio apskrities policijos vado fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1958-02-12 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Panevėžio apskrities policijos vado fondo 74 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

1958 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyta 20 bylų. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

Iš viso fonde Nr. 1505 yra 2 apyrašai, 94 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1924 m., 1926–1929 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

Fondas nepilnas, nėra 1925 m., 1930–1940 m. veiklos dokumentų. Panevėžio miesto ir apskrities policininkų asmens bylos yra įrašytos Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento fondo Nr. 394 apyraše Nr. 2.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, milicijos vado įsakymai ir nurodymai, asmenų tardymo, kratų protokolai, pranešimai ir statistinės žinios apie kriminalinius nusikaltimus, vagystes, komunistų veiklą, susirašinėjimo nusikaltėlių paieškos, nusikaltimų išaiškinimo, komunistų sulaikymo, mokesčių išieškojimo, ginklams laikyti, susirinkimams rengti leidimų, liudijimų išdavimo, asmenų iš Lietuvos išsiuntimo, policininkų aprūpinimo apranga, ginklais, transportu, perkėlimo į kitą tarnybos vietą, atleidimo iš tarnybos ir kitais klausimais dokumentai, įtariamų priešvalstybine veikla asmenų, milicininkų sąrašai, sulaikytų, paieškomų asmenų, svetimšalių registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 74 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pranešimai ir statistinės žinios apie kriminalinius nusikaltimus, vagystes, muštynes, suimtus asmenis, susirašinėjimo nusikaltėlių paieškos, aprūpinimo apranga, ginklais, butais, tiltų ir kelių tvarkymo, mokesčių išieškojimo klausimais dokumentai, asmenų prašymai dėl liudijimų išdavimo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1924 m., 1926–1929 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos policija, I t., 1930 m., psl. 469.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 377, ap. 5, b. 4, psl. 75.

3 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7.

4 LCVA. F. 379, ap. 1, b. 170, l. 195.

5 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 m., Nr. 32-363.

6 Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 539-3752.

7 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 14:26