O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1506 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TAURAGĖS APSKRITIES POLICIJOS TAURAGĖS NUOVADOS FONDĄ NR. 1506

2008-08- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Tauragės apskrities milicijos Tauragės nuovada (1919 m. sausio mėn.–1921 m.)

Tauragės apskrities milicijos I nuovada (1921 m.–1923-12-31)

Tauragės apskrities policijos I nuovada (1924-01-01–1932-04-30)

Tauragės apskrities policijos Tauragės nuovada (1932-05-01–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tauragės mieste ir apskrityje milicija pradėta organizuoti 1918 m. gruodžio mėn.1

Tauragės apskrities milicijos Tauragės nuovada pradėjo veiklą 1919 m. sausio mėn.2Tiksli nuovados veiklos pradžios data nenustatyta.

Tauragės apskrities milicijos Tauragės nuovada nuo 1921 m. vadinama Tauragės apskrities milicijos I nuovada. Tiksli nuovados pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5, Tauragės apskrities milicijos I nuovada nuo 1924-01-01 pavadinta Tauragės apskrities policijos I nuovada.3

Nuovados veikimo plotas – Tauragės, Gaurės, Sartininkų valsčiai ir Tauragės miestas.4Nuovados buveinė buvo Tauragėje.

Vadovaujantis Piliečių apsaugos departamento 1932-04-30 telefonograma Nr. 16 ir 1932-06-24 įsakymu Nr. 28, Tauragės apskrities policijos I nuovada nuo 1932-05-01 pertvarkyta į Tauragės apskrities policijos I eilės Tauragės nuovadą.5 Nuovados veikimo plotas – Tauragės valsčius.

Nuovada buvo pavaldi Tauragės apskrities viršininkui ir policijos vadui.Nuovados viršininką skyrė vidaus reikalų ministras.

Tauragės apskrities milicijos, vėliau policijos Tauragės nuovados veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,6 1936-07-07 Instrukcija policijai ginklui vartoti,7 kiti teisės aktai.

Tauragės apskrities policijos Tauragės nuovada 1940-07-29 veiklą nutraukė.8

 

Sudarytojo funkcijos

 

Milicijos, vėliau policijos nuovados uždavinys buvo įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymo nuovados veiklos teritorijoje priežiūra, viešosios tvarkos palaikymas, piliečių asmens ir turto apsaugos užtikrinimas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tauragės apskrities policijos Tauragės nuovados fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1958-03-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR valstybinio Kauno miesto archyvo perėmė Tauragės apskrities policijosTauragės nuovados viršininko 29 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

2003 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Tauragės apskrities policijos Tauragės nuovada.

Iš viso fonde Nr. 1506 yra 1 apyrašas, 30 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1924 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, nuovados viršininko nutarimai apie policijos tarnautojų nuobaudas, apklausų protokolai, nuovados perdavimo aktai, susirašinėjimo ieškomų asmenų, naujokų, pavogtų daiktų, mokesčių išieškojimo, komunistų sekimo, asmenų perdavimo milicijos priežiūrai, susirinkimų ir vakarų rengimo bei personalo klausimais dokumentai, milicijos tarnautojų, Tauragės, Pagramančio valsčių naujokų, gydytojų, pramonės įmonių ir įstaigų, dvarų ir jų savininkų sąrašai, Tauragės miesto gyventojų, ieškomų ir milicijos priežiūroje esančių asmenų, apklausos protokolų, kaltę įrodančių daiktų, slaptų raštų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 30 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1924 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 394, ap. 5, b. 153, l. 1.

2 Lietuvos policija 1918-1928 m., 1930 m., psl. 83.

3 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7.

4 LCVA. F. 394, ap. 5, b. 375, l. 131.

5 LCVA. F. 1021, ap. 1, b. 906, l. 136, F. 394, ap. 2, b. 926, l. 300.

6 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 m., Nr. 32-363.

7 Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 539-3752.

8 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 14:25