O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1507 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TAURAGĖS APSKRITIES POLICIJOS ŠILALĖS NUOVADOS FONDĄ NR. 1507

2008-08- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Skaudvilės apskrities milicijos Šilalės nuovada (1918-12-01–1919-06-30)

Tauragės apskrities milicijos Šilalės nuovada (1919-07-01–1921 m.)

Tauragės apskrities milicijos III nuovada (1921 m.–1923-12-31)

Tauragės apskrities policijos III nuovada (1924-01-01–1932-04-30)

Tauragės apskrities policijos Šilalės nuovada (1932-05-01–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Šilalėje milicija pradėta organizuoti 1918 m. lapkričio mėn.1

Skaudvilės apskrities milicijos vadas 1918-12-01 paskyrė Šilalės nuovados viršininką.2

1919-07-01 Apskričių sienų ir jų centrų įstatymu panaikinta Skaudvilės apskritis. Šilalės nuovada nuo 1919-07-01 perėjo Tauragės apskrities viršininko ir policijos vado žinion3ir buvo pavadinta Tauragės apskrities milicijos Šilalės nuovada.

Tauragės apskrities milicijos Šilalės nuovada nuo 1921 m. vadinama Tauragės apskrities milicijos III nuovada. Tiksli nuovados pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5, Tauragės apskrities milicijos III nuovada nuo 1924-01-01 pavadinta Tauragės apskrities policijos III nuovada.4

Nuovados veikimo plotas – Kvėdarnos, Laukuvos ir Šilalės valsčiai.5 Nuovados buveinė buvo Šilalėje.

Vadovaujantis Piliečių apsaugos departamento 1932-04-30 telefonograma Nr. 16 ir 1932-06-24 įsakymu Nr. 28, Tauragės apskrities policijos III nuovada nuo 1932-05-01 pertvarkyta į Tauragės apskrities policijos I eilės Šilalės nuovadą.6 Nuovados veikimo plotas – Šilalės valsčius.

Nuovada buvo pavaldi Tauragės apskrities viršininkui ir policijos vadui.Nuovados viršininką skyrė vidaus reikalų ministras.

Tauragės apskrities milicijos, vėliau policijos Šilalės nuovados veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,7 1936-07-07 Instrukcija policijai ginklui vartoti,8 kiti teisės aktai.

Tauragės apskrities policijos Šilalės nuovada 1940-07-29 veiklą nutraukė.9

 

Sudarytojo funkcijos

 

Milicijos, vėliau policijos nuovados uždavinys buvo įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymo Šilalės nuovados veiklos teritorijoje priežiūra, viešosios tvarkos palaikymas, piliečių asmens ir turto apsaugos užtikrinimas bei Pajūrio policijos punkto veiklos kontrolė.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tauragės apskrities policijos Šilalės nuovados fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1958-03-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR valstybinio Kauno miesto archyvo perėmė Tauragės apskrities policijosŠilalės nuovados viršininko 30 bylų, įrašytų į apyrašą Nr. 1.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Tauragės apskrities policijos Šilalės nuovada.

Iš viso fonde Nr. 1507 yra 1 apyrašas, 30 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1924 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo ieškomų asmenų, pabėgusių iš kariuomenės kareivių, naujokų, milicijos priežiūroje esančių asmenų, susirinkimų ir vakarų rengimo bei personalo klausimais dokumentai, Šilalės miesto, Kvėdarnos valsčiaus gyventojų, gydytojų, dvarų ir jų savininkų, pramonės įmonių ir įstaigų, organizacijų bei draugijų, ežerų, tvenkinių, sąrašai, budėjimo dienynas, apklausos protokolų, suimtų, ieškomų bei milicijos priežiūroje laikomų asmenų, kaltę įrodančių daiktų, slaptų raštų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 30 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1924 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos policija 1918-1928 m., 1930 m., psl. 83.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA).F. 408, ap. 3, b. 185, l. 1 a.p., 2.

3 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 9. LCVA. F. 377, ap. 2, b. 244, l. 58.

4 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7.

5 LCVA. F. 394, ap. 5, b. 375, l. 131.

6 LCVA. F. 1021, ap. 1, b. 906, l. 136, F. 394, ap. 2, b. 926, l. 300.

7 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 m., Nr. 32-363.

8 Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 539-3752.

9 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 13:36