O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1508 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TAURAGĖS APSKRITIES POLICIJOS NAUMIESČIO NUOVADOS FONDĄ NR. 1508

2008-08- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Tauragės apskrities milicijos Naumiesčio nuovada (1919-04-01–1921 m.)

Tauragės apskrities milicijos IV nuovada (1921 m.–1923-12-31)

Tauragės apskrities policijos IV nuovada (1924-01-01–1932-04-30)

Tauragės apskrities policijos Naumiesčio nuovada (1932-05-01–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tauragės apskrities viršininkas 1919-04-01 paskyrė Tauragės apskrities milicijos Naumiesčio nuovados viršininką.1

Tauragės apskrities milicijos Naumiesčio nuovada nuo 1921 m. vadinama Tauragės apskrities milicijos IV nuovada. Tiksli nuovados pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5, Tauragės apskrities milicijos IV nuovada nuo 1924-01-01 pavadinta Tauragės apskrities policijos IV nuovada.2

Nuovados veikimo plotas – Naumiesčio, Švėkšnos, Vainuto valsčiai.3 Nuovados buveinė buvo Naumiestyje.

Vadovaujantis Piliečių apsaugos departamento 1932-04-30 telefonograma Nr. 16 ir 1932-06-24 įsakymu Nr. 28, Tauragės apskrities policijos IV nuovada nuo 1932-05-01 pertvarkyta į Tauragės apskrities policijos I eilės Naumiesčio nuovadą.4 Nuovados veikimo plotas – Naumiesčio valsčius.

Nuovada buvo pavaldi Tauragės apskrities viršininkui ir policijos vadui.Nuovados viršininką skyrė vidaus reikalų ministras.

Tauragės apskrities milicijos, vėliau policijos Naumiesčio nuovados veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,5 1936-07-07 Instrukcija policijai ginklui vartoti,6 kiti teisės aktai.

Tauragės apskrities policijos Naumiesčio nuovada 1940-07-29 veiklą nutraukė.7

 

Sudarytojo funkcijos

 

Milicijos, vėliau policijos nuovados uždavinys buvo įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymo nuovados veiklos teritorijoje priežiūra, viešosios tvarkos palaikymas, piliečių asmens bei turto apsaugos užtikrinimas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tauragės apskrities policijos Naumiesčio nuovados fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1958-03-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR valstybinio Kauno miesto archyvo perėmė Tauragės apskrities policijosNaumiesčio nuovados viršininko 17 bylų, įrašytų į apyrašą Nr. 1.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Tauragės apskrities policijos Tauragės nuovada.

Iš viso fonde Nr. 1508 yra 1 apyrašas, 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, rotaprintas, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Milicijos įstatymas, vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Naumiesčio taikos teisėjo sprendimai, Valstybės gynėjo pranešimai apie nutrauktas bylas, susirašinėjimo ieškomų asmenų, pavogtų arklių, kontrabandinių prekių sulaikymo, milicijos tarnautojų priėmimo bei atleidimo klausimais dokumentai, nuovados turto perdavimo aktai, Vainuto valsčiaus kaimų, vaistinių, prekybos įmonių, ieškomų asmenų, nubaustų gyventojų sąrašai, asmenų prašymai ir leidimai laikyti ginklus, rengti susirinkimus bei pasilinksminimus, ieškomų, suimtų asmenų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, rotaprintas, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 408, ap. 3, b. 185, l. 2ap., 7.

2 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7.

3 LCVA. F. 394, ap. 5, b. 375, l. 131.

4 LCVA. F. 1021, ap. 1, b. 906, l. 136, F. 394, ap. 2, b. 926, l. 300..

5 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 m., Nr. 32-363.

6 Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 539-3752.

7 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 13:35