O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1633 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KLAIPĖDOS POLICIJOS DIREKCIJOS FONDĄ NR. 1633

2008-08- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Klaipėdos policijos direkcija (Polizeidirektion Memel) (1939–[1944] m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Klaipėdos policijos direkcijos tiksli veiklos pradžios data nenustatyta. 1939 m. gegužės mėn. direkcija jau veikė.

Dokumentuose įstaiga taip pat vadinama „Valstybinis policijos valdytojas“ (Der staatliche Polizeiverwalter), „Klaipėdos policijos direktorius“ (Der Polizeidirektor Memel), Valstybinė policijos valdyba Klaipėdoje (Die staatliche Polizeiverwaltung in Memel), Klaipėdos valstybinė policijos direkcija (Die staatliche Polizeidirektion Memel).

Klaipėdos policijos direkcija veikė Klaipėdos mieste ir apskrityje.1

Tiksli Klaipėdos policijos direkcijos veiklos pabaigos data nenustatyta. 1944 m. direkcija dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Klaipėdos policijos direkcija buvo Vokietijos reicho valstybinės policijos įstaiga, kuri vadovavo viešosios ir kriminalinės policijos veiklai ir ją kontroliavo, organizavo policijos aprūpinimą. Policijos direktorius suteikdavo leidimus apsigyventi, pereiti sieną, naudotis automobiliais ar juos vairuoti, verstis verslu, rengti pramoginius renginius ir kt.

Direkcijos vadovaujama policija prižiūrėjo, kad gyventojai vykdytų valdymo ir policijos institucijų nurodymus, jos kompetencijai priklausė viešosios tvarkos palaikymas, nusikaltimų prevencija ir tyrimas, eismo tvarkymas, objektų apsauga, priešlėktuvinė apsauga, kainų, prekybos įstaigų darbo laiko priežiūra, gyventojų, transporto priemonių registracija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose nurodyta fondo gavimo data – 1958 m.

1962 m. fonde buvo 11265 apskaitos vienetai, įrašyti į apyrašus Nr. 1–7.

1967 m. fondas pertvarkytas. Sudaryti ir 1967-01-01 į apskaitos dokumentus įrašyti apyrašai Nr. 1–5, 4747 apskaitos vienetai.

1967-10-19 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1633 yra 5 apyrašai, 4749 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1944 m. Fonde esančiose policijos tarnautojų asmens bylose yra 1920–1938 m. dokumentų.

Dokumentai vokiečių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vokietijos reicho valdymo, karinių institucijų, SS reichsfiurerio ir vokiečių saugumo policijos vado, Klaipėdos policijos direktoriaus tvarkomieji dokumentai, policijos nuovadų, apsaugos policijos pareigūnų pranešimai apie padėtį ir įvykius Klaipėdos mieste,

susirašinėjimo policijos finansavimo, aprūpinimo transporto priemonėmis, apranga, biuro ir kitais reikmenimis, leidinių įsigijimo, kariuomenės ir policijos reikmėms tinkamų šunų, arklių suregistravimo, kainų nustatymo ir kontrolės, konfiskuotų daiktų pardavimo, informacijos apie asmenų buvimo vietą, pilietybę, patikimumą ir pan. rinkimo ir teikimo, leidimo jaunimui lankyti vakarinius šokių renginius, organizacijos „Klaipėdos valdininkų ir tarnautojų klubas“ išbraukimo iš draugijų registro, išsikėlusių lietuvių turto perėmimo, leidimų naudotis automobiliais išdavimo, transporto priemonių registravimo, finansų, ūkio, personalo klausimais dokumentai,

leidimų vairuoti automobilius, verstis verslu, medžioklės leidimų išdavimo, administracinių baudų skyrimo dokumentai, bylos apie uždraudimą girtaujantiems asmenims lankytis maitinimo įstaigose, prekiaujančiose alkoholiniais gėrimais, radiogramos apie pamestus ir negaliojančius pasus, gyventojų registracijos lapai, policininkų, maisto produktų kainų sąrašai, buhalterijos dokumentai, policijos tarnautojo asmens byla.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 102 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1944 m. Policijos tarnautojo asmens byloje yra 1920–1938 m. dokumentų.

Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Leidimų apsigyventi ir vizų išdavimo dokumentų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti:

leidimų apsigyventi Klaipėdos mieste ir apskrityje išdavimo Lietuvos, Latvijos, Estijos piliečiams bei asmenims, iki 1940 m. turėjusiems šių šalių pilietybę, dokumentai,

leidimų (vizų) išvykti iš Vokietijos reicho teritorijos bei į ją atvykti išdavimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 2374 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Leidimų apsigyventi darbams atvežtiems asmenims išdavimo dokumentų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti leidimų apsigyventi Klaipėdos mieste ir apskrityje darbams iš okupuotų šalių: Belgijos, Čekoslovakijos, Italijos, Lenkijos, Olandijos, Prancūzijos, Sovietų Sąjungos atvežtiems asmenims bei prancūzų karo belaisviams išdavimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal šalių pavadinimus ir pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 1268 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Leidimų apsigyventi išdavimo dokumentų bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti leidimų nuolat ar laikinai apsigyventi Klaipėdos mieste ir apskrityje vokiečių persikelėliams bei kitiems iš Lietuvos ir kitų šalių atvykusiems asmenims išdavimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, šalių pavadinimus ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 999 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Kriminalinio skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti Kriminalinio skyriaus veiklos dokumentai: Vokietijos reicho vidaus reikalų ir teisingumo ministrų, vadovaujančių policijos įstaigų tvarkomieji dokumentai, skyriaus pranešimai apie dienos įvykius, mokymo priemonių rinkinio komplektavimo dokumentai, apklausos protokolų ir kitų dokumentų surašymo ir įforminimo pavyzdžiai, ginklų, prietaisų sąrašai, kriminalinės policijos tarnautojo asmens dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1943 m. Tarnautojo asmens dokumentų byloje yra 1938 m. dokumentų.

Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 1633, ap. 1, b. 14.

 

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 14:02