O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1634 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KLAIPĖDOS KRAŠTO KRIMINALINĖS POLICIJOS ĮSTAIGOS FONDĄ NR. 1634

2008-08- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Klaipėdos krašto policijos direkcijos Kriminalinė inspekcija (Landes-Polizeidirektion des Memelgebiets Kriminal-Inspektion) (1920-04-01–1924 m. gegužės mėn.)

Kriminalinis skyrius (Kriminalabteilung) (1924–1925 m.)

Kriminalinis skyrius Klaipėdoje (Die Kriminalabteilung in Memel) (1925-11-16–1931-07-24)

Klaipėdos krašto kriminalinis skyrius (Kriminalabteilung des Memelgebiets) (1931-07-25–1932-06-30)

Klaipėdos krašto kriminalinės policijos įstaiga (Kriminalpolizeiamt des Memelgebiets) (1932-07-01–1939 m. balandžio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Klaipėdos kraštą 1920 m. atskyrus nuo Vokietijos, buvo pertvarkyta policijos įstaigų sistema. Kraštą valdžiusios prancūzų administracijos 1920-02-22 potvarkiu buvo įsteigta Krašto policijos direkcija (dar vadinta Klaipėdos krašto policijos direkcija), pradėta organizuoti krašto policija. Direkcijos žinion perėjo ir iki tol Klaipėdos miesto policijos valdybai buvusi pavaldi kriminalinė policija.

Krašto policijos direkcija 1920-04-01 nustatė Klaipėdos krašto kriminalinės policijos struktūrą ir paskyrė vadovaujančios įstaigos – Kriminalinės inspekcijos vadovą. Be inspekcijos, veikė kriminalinės policijos komisariatai ir stotys.

Dokumentuose inspekcijos pavadinimas įvairuoja. Ji vadinama Kriminaline inspekcija, Krašto policijos direkcijos Kriminaline inspekcija. Vyrauja pavadinimas „Klaipėdos krašto policijos direkcijos Kriminalinė inspekcija“.

1924 m. gegužės mėn. Kriminalinė inspekcija buvo likviduota. Vadovavimą kriminalinei policijai perėmė tiesiogiai Krašto policijos direktorius. Kriminalinės inspekcijos funkcijas iš dalies perėmė Krašto policijos direkcijos padalinys, vadintas II biuru (Büro II), tęsė veiklą Identifikavimo tarnyba, kriminalinės policijos komisariatai. Buvo organizuojamas direkcijos Kriminalinis skyrius. 1

Klaipėdos krašto direktorijos 1925-11-16 skelbime apie krašto policijos įstaigų ir pareigybių pavadinimų pakeitimą išvardintos Klaipėdos krašto policijos direkcijai pavaldžios įstaigos, tarp jų - Kriminalinis skyrius Klaipėdoje. Dokumentuose skyrius taip pat vadinamas Kriminaliniu skyriumi prie Policijos direkcijos Klaipėdoje, Kriminaliniu skyriumi.

Klaipėdos krašto direktorijos 1931-07-25 skelbime nurodyta, kad Kriminalinis skyrius Klaipėdoje pavadintas Klaipėdos krašto kriminaliniu skyriumi.

Nuo 1932-02-02, likvidavus Klaipėdos krašto policijos direkciją, Klaipėdos krašto kriminalinis skyrius buvo pavaldus Klaipėdos krašto direktorijai.

Klaipėdos krašto direktorijos 1932-07-01 nutarimu Klaipėdos krašto kriminalinis skyrius pavadintas Klaipėdos krašto kriminalinės policijos įstaiga.

Klaipėdos krašto direktorijos 1935-12-11 nutarimu ir 1936-06-22 potvarkiu prižiūrėti Klaipėdos krašto policijos, taip pat ir kriminalinės, įstaigų veiklą buvo pavesta Klaipėdos krašto policijos I komisariato viršininkui.

1937-10-02 Klaipėdos krašto direktorijos skelbime apie policijos pertvarkymą nurodyta, kad Klaipėdos krašto kriminalinės policijos įstaigoje veikia Tyrimų tarnyba Klaipėdos miestui ir Identifikavimo tarnyba – paieškos centras Klaipėdos kraštui. Ypatingai sunkius nusikaltimus įstaigos pareigūnai tyrė visame Klaipėdos krašte.2

Vokietijai 1939-03-22 prisijungus Klaipėdos kraštą, policija buvo pertvarkyta. Klaipėdos krašto kriminalinės policijos įstaiga veiklą nutraukė. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta. 1939 m. balandžio mėn. įstaiga dar veikė.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Klaipėdos krašto policijos direkcijos Kriminalinė inspekcija koordinavo krašto kriminalinės policijos įstaigų veiklą ir ją kontroliavo, jos tiesioginei kompetencijai priklausė kova su kontrabanda ir spekuliacija. Prie inspekcijos veikė registratūra, Paieškos ir identifikavimo tarnyba bei sunkių nusikaltimų tyrimo brigada.

Kriminalinis skyrius, Kriminalinis skyrius Klaipėdoje, Klaipėdos krašto kriminalinis skyrius, Klaipėdos krašto kriminalinės policijos įstaiga buvo Klaipėdos krašto autonominės policijos įstaiga, kurios kompetencijai įvairiu laiku priklausė: nusikaltimų prevencija, kriminalinių nusikaltimų, priešvalstybinės veiklos bei kitų teisės pažeidimų, nelaimingų atsitikimų, eismo įvykių, gaisrų aplinkybių tyrimas, eismo priežiūra, prekybos taisyklių, akcizų ir kitų įstatymų laikymosi, svetimšalių kontrolė, asmenų ir organizacijų politinės, visuomeninės veiklos sekimas, demonstracijų, streikų ir pan. stebėjimas, įtariamų įvykdžius nusikaltimą bei kitų asmenų paieška. 4

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1967-03-14 buvo įrašyti Klaipėdos krašto kriminalinės policijos įstaigos fondo Nr. 1634 apyrašas Nr. 1 ir 70 apskaitos vienetų.

1967-09-14 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1634 yra 1 apyrašas, 71 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis.

Fonde yra Klaipėdos krašto policijos direkcijos dokumentų, pavienių Klaipėdos miesto policijos valdybos 1919 m. dokumentų, buvusio Klaipėdos krašto valstybinės policijos, vėliau viešosios policijos Trakų apskrityje tarnautojo asmens byla, priklausanti fondui Nr. 409.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Klaipėdos krašto direktorijos, Klaipėdos krašto komendanto, Klaipėdos krašto policijos direkcijos, Kriminalinės inspekcijos tvarkomieji dokumentai, Lietuvos banko valdybos aplinkraščiai apie suklastotus pinigus, Klaipėdos krašto kriminalinės policijos įstaigos darbo taisyklės, veiklos ataskaitos, kalėjimo vidaus tvarkos taisyklės, susirašinėjimo Klaipėdos krašto autonominės policijos, kriminalinės policijos kompetencijos, veiklos organizavimo, kriminalinės policijos įstaigos darbo tvarkos nustatymo, aprūpinimo įranga, ginklais, patalpomis, nemokamais važiavimo bilietais, policijos šunų įsigijimo, policininkų apmokymo, nusikaltimų tyrimo, Identifikavimo tarnybos veiklos, kovos su dviračių vagystėmis, prekybos taisyklių, muitų, akcizų ir kitų įstatymų laikymosi, svetimšalių kontrolės, eismo priežiūros, suimtųjų laikymo tvarkos, asmenų bei organizacijų politinės veiklos stebėjimo, leidinių konfiskavimo, policijos tarnautojų premijavimo ir kitais veiklos bei personalo klausimais dokumentai,

apklausų protokolai ir kiti nusikalstamų veikų tyrimo dokumentai, policijos pranešimai apie įtarimą dėl ruošiamo ar įvykdyto nusikaltimo, apie įvykius, susirinkimus, demonstracijas, gaisrus, konfiskuotus ginklus bei leidinius, prokuratūros pranešimai apie baudžiamojo proceso užbaigimą, leidyklų ir knygynų pranešimai apie policininkams skirtus leidinius, statistinės žinios apie nusikalstamumą, kriminalinės policijos veiklą, vieši skelbimai apie nusikaltėlių paiešką, tirtų bylų, policijos tarnautojų, jiems išduotų ginklų ir darbo priemonių, suimtųjų, svetimšalių, inventoriaus sąrašai, asmenų pirštų atspaudų lapai su žiniomis apie asmenis ir jų nuotraukomis, telefoninių pokalbių registracijos knyga, buhalterijos dokumentai, policijos tarnautojų asmens, drausmės bylos,

buvusio Klaipėdos krašto valstybinės policijos tarnautojo asmens byla.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Asmens, drausmės bylos, pirštų atspaudų lapų bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1634 apyraše Nr. 1 įrašytas 71 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1634, ap. 1, b. 2, l. 4, 5, 135-137, 209, 288, 382.; F. 1636, ap. 1, b. 93, l. 71-76.

2 LCVA. F. 1636, ap. 1, b. 89, l. 115, 116, 136-138, 140, 143, 146-148, 166, 172, 183.

3 LCVA. F. 1634, ap. 1, b. 1, l. 372; b. 36.

4 LCVA. F. 1634, ap. 1, b. 2, l. 5, 383-388; b. 36. ; F. 1636, ap. 1, b. 93, l. 74; F. 394, ap. 7, b. 26.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 14:00