O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1729 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ALYTAUS APSKRITIES POLICIJOS NUOVADŲ FONDĄ NR. 1729

2008-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Alytaus apskrities milicijos I nuovada (1919 m. liepos mėn.–1923-12-31)

Alytaus apskrities policijos I nuovada (1924-01-01–1932-06-30)

Alytaus apskrities policijos Alytaus nuovada (1932-07-01–1940-07-29)

2. Alytaus apskrities policijos Alovės nuovada (1932-07-01–1940-07-29)

3. Alytaus apskrities policijos Jiezno nuovada (1932-07-01–1940-07-29)

4. Alytaus apskrities policijos Seirijų nuovada (1932-07-01–1940-07-29)

5. Alytaus apskrities policijos Ūdrijos nuovada (1932-07-01–1940-07-29)

6. Alytaus apskrities policijos Varėnos nuovada (1932-07-01–1940-07-29)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Alytaus apskrityje milicija pradėta organizuoti 1918 m. lapkričio mėn.1

1. Alytaus apskrities milicijos I nuovada pradėjo veiklą 1919 m. liepos mėn. Nuovados viršininkas paskirtas 1919-07-05. Nuovados veiklos teritorija – Alytaus miestas, Alytaus, Alovės, Antnemunio, Nemunaičio ir Ūdrijos valsčiai. 2 Nuovados būstinė buvo Alytuje.

Nuovada buvo pavaldi Alytaus apskrities viršininkui ir milicijos vadui.

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5, Alytaus apskrities milicijos I nuovada nuo 1924-01-01 pavadinta Alytaus apskrities policijos I nuovada.3

Vadovaujantis Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamento 1932-06-24 įsakymu Nr. 28 nuo 1932-07-01 įsteigta Alytaus apskrities policijos I eilės Alytaus nuovada.4 Nuovados veiklos teritorija – Alytaus miestas ir valsčius.

2. Vadovaujantis Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamento 1932-06-24 įsakymu Nr. 28 nuo 1932-07-01 įsteigta Alytaus apskrities policijos II eilės Alovės nuovada. Nuovados veiklos teritorija – Alovės valsčius.

3. Vadovaujantis Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamento 1932-06-24 įsakymu Nr. 28 nuo 1932-07-01 įsteigta Alytaus apskrities policijos II eilės Jiezno nuovada. Nuovados veiklos teritorija – Jiezno valsčius.

4. Vadovaujantis Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamento 1932-06-24 įsakymu Nr. 28 nuo 1932-07-01 įsteigta Alytaus apskrities policijos II eilės Seirijų nuovada. Nuovados veiklos teritorija – Seirijų valsčius.

5. Vadovaujantis Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamento 1932-06-24 įsakymu Nr. 28 nuo 1932-07-01 įsteigta Alytaus apskrities policijos II eilės Ūdrijos nuovada. Nuovados veiklos teritorija – Ūdrijos valsčius.

6. Vadovaujantis Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamento 1932-06-24 įsakymu Nr. 28 nuo 1932-07-01 įsteigta Alytaus apskrities policijos II eilės Varėnos nuovada. Nuovados veiklos teritorija – Varėnos valsčius.

Alytaus, Alovės, Jiezno, Seirijų, Ūdrijos, Varėnos nuovados buvo pavaldžios Alytaus apskrities viršininkui ir policijos vadui. Nuovadų viršininkus skyrė vidaus reikalų ministras.

Policijos nuovadų veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,5 1936-07-07 Instrukcija policijai ginklui vartoti,6 kiti teisės aktai.

Alytaus apskrities policijos Alytaus, Alovės, Jiezno, Seirijų, Ūdrijos ir Varėnos nuovados 1940-07-29 veiklą nutraukė.7

 

Sudarytojų funkcijos

 

Policijos nuovadų uždavinys buvo įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymo jų veiklos teritorijoje priežiūra, viešosios tvarkos palaikymas, piliečių asmens bei turto apsaugos užtikrinimas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Alytaus apskrities policijos nuovadų fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1965 m. į apskaitos dokumentus buvo įrašyti 87 neaprašyti saugojimo vienetai. Sutvarkius dokumentus, 1965 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 87 apskaitos vienetai.

1967 m. papildomai į apyrašą įrašyti 4 apskaitos vienetai.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Alytaus apskrities policijos nuovados.

Iš viso fonde Nr. 1729 yra 1 apyrašas, 91 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra asmenų nuotraukų.

Fonde yra Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato Alytaus apskrities milicijos skyriaus pavienių dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Alytaus policijos nuovados priežiūroje esančių asmenų bylos, žydų draugijos „Švietimas ir darbas“ veiklos sekimo byla,

Alovės policijos nuovados išduoti ištikimybės liudijimai, asmens pažymėjimai ir prašymai dėl jų išdavimo.

Jiezno policijos nuovados pažymėjimai apie organizacijų ruošiamus susirinkimus,dokumentai apie Jiezno šaulių kuopų panaudojimą apsaugos reikalams, S.Jakimavičiaus kvotos byla dėl valdininkų šmeižimo.

Seirijų policijos nuovados tarnautojų asmenims surašytų administracinių baudų protokolai.

Ūdrijos policijos nuovados tarnautojų asmenims surašytų administracinių nuobaudų protokolai.

Varėnos policijos nuovados priežiūroje esančių asmenų bylos.

Alytausapskrities policijos tarnautojų taupomosios-skolinamosios kasos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal nuovadas, asmenų sekimo bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 91 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos policija 1918-1928 m., 1930 m., psl. 43, 112.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (tolia-LCVA). F. 394, ap. 5, b. 56, l. 24, 104.

3 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7.

4 LCVA. F. 394, ap. 2, b. 926, l. 299. F. 1021, ap. 1, b. 906, l. 171.

5 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 m., Nr. 32-363.

6 Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 539-3752.

7 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 13:59