O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 422 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO POLICIJOS II NUOVADOS FONDĄ NR. 422

2005-12-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus miesto policijos II nuovada (1939-11-14 – 1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus miesto ir apskrities policijos vado 1939-11-13 įsakymu Nr. 1 nuo 1939-11-14 miestas suskirstytas į 10 policijos nuovadų. Tuo pačiu įsakymu policijos vadas, kol nuovados viršininkus paskirs vidaus reikalų ministras, paskyrė II nuovados viršininką.[1]

Nuovados veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas[2] bei kiti teisės aktai. Nuovados viršininką skyrė vidaus reikalų ministras. Vilniaus miesto policijos II nuovados viršininkas buvo pavaldus Vilniaus miesto ir apskrities policijos vadui.

Tiksli data, kada 1940 m. Vilniaus miesto policijos II nuovada baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus miesto policijos II nuovada buvo viešosios policijos žemesnysis padalinys.[3] Jos funkcijos buvo palaikyti viešąją tvarką ir saugumą, tirti nusikaltimus nustatytoje teritorijoje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad 232 Vilniaus miesto policijos II nuovados neaprašytos bylos 1949-11-22 perduotos Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui. Dokumentų perdavimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Dokumentai buvo sutvarkyti ir 1950-08-21 sudarytas apyrašas Nr.1, į kurį įrašyta 112 apskaitos vienetų.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus 1961 m. ir 1966 m. papildomai į apyrašą Nr.1 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 422 yra 1 apyrašas, 117 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1939-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vidaus reikalų ministro, Vilniaus miesto ir apskrities viršininko bei policijos vado, karo komendanto įsakymai; susirašinėjimo pilietybės suteikimo, susirinkimų, pramogų ir draugijų, personalo ir kt. veiklos klausimais dokumentai; pranešimai apie įvykius ir ieškomus asmenis, karo atbėgėlių liudijimų nuorašai; tarnybos paskirstymo knygos, svetimšalių, karo atbėgėlių, suimtų asmenų, protokolų ir kt. registracijos knygos; nutrauktos baudžiamosios bylos ir pranešimai apie jų nutraukimą; pabėgėlių iš Vokietijos okupuotų teritorijų sąrašas, policininkų žinių lapai, kriminalinės policijos žinios ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 422 apyraše Nr. 1 įrašyta 117 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. 425, ap. 1, b. 7, l. 4 - 5.
[2] Laikinosios Vyriausybės Žinios, 1920 m. Nr. 32 - 363
[3] Vyriausybės žinios, 1939 m., Nr. 671 – 4949.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 13:29