O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 425 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO POLICIJOS V NUOVADOS FONDĄ NR. 425

2005-12-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus miesto policijos V nuovada (1939-11-14–1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus miesto ir apskrities policijos vado 1939-11-13 įsakymu Nr. 1 nuo 1939-11-14 miestas suskirstytas į 10 policijos nuovadų. Tuo pačiu įsakymu policijos vadas, kol nuovados viršininkus paskirs vidaus reikalų ministras, paskyrė V nuovados viršininką.[1]

Nuovados veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas[2] bei kiti teisės aktai. Nuovados viršininką skyrė vidaus reikalų ministras. Vilniaus miesto policijos V nuovados viršininkas buvo pavaldus Vilniaus miesto ir apskrities policijos vadui.

Tiksli data, kada 1940 m. Vilniaus miesto policijos V nuovada baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus miesto policijos V nuovada buvo viešosios policijos žemesnysis padalinys.[3] Jos funkcijos buvo palaikyti viešąją tvarką ir saugumą, tirti nusikaltimus nustatytoje teritorijoje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad 41 Vilniaus miesto policijos V nuovados neaprašyta byla ir 2 kg dokumentų 1949-11-22 perduoti Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui. Dokumentų perdavimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Dokumentai buvo sutvarkyti ir 1950-08-26 sudarytas apyrašas Nr.1, į kurį įrašyti 68 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus 1961 m., 1963 m. ir 1965 m. papildomai į apyrašą Nr.1 buvo įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 425 yra 1 apyrašas, 80 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1939-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vidaus reikalų ministro, Policijos departamento direktoriaus, Vilniaus miesto ir apskrities policijos vado, nuovados viršininko įsakymai; susirašinėjimo veiklos, susirinkimų, pramogų ir draugijų ir kt. klausimais dokumentai; patrulio schemos ir instrukcijos, sargybos tikrinimo knygelės, ginklų, turto ir medžiagų patikrinimo dokumentai, nutrauktos baudžiamosios bylos ir pranešimai apie jų nutraukimą; asmenų kratos protokolai; protokolų, suimtų asmenų registracijos knygos, įvykių dienynai ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 425 apyraše Nr. 1 įrašyta 80 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. 425, ap. 1, b. 7, l. 4 - 5.
[2] Laikinosios Vyriausybės Žinios, 1920 m. Nr. 32 - 363
[3] Vyriausybės žinios, 1939 m., Nr. 671 – 4949.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 13:18