O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 426 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO POLICIJOS VI NUOVADOS FONDĄ NR. 426

2005-12-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus miesto policijos VI nuovada (1939-11-14 – 1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus miesto ir apskrities policijos vado 1939-11-13 įsakymu Nr. 1 nuo 1939-11-14 miestas suskirstytas į 10 policijos nuovadų. Tuo pačiu įsakymu policijos vadas, kol nuovados viršininkus paskirs vidaus reikalų ministras, paskyrė VI nuovados viršininką.[1]

Nuovados veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas[2] bei kiti teisės aktai. Nuovados viršininką skyrė vidaus reikalų ministras. Vilniaus miesto policijos VI nuovados viršininkas buvo pavaldus Vilniaus miesto ir apskrities policijos vadui.

Tiksli data, kada 1940 m. Vilniaus miesto policijos VI nuovada baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus miesto policijos VI nuovada buvo viešosios policijos žemesnysis padalinys.[3] Jos funkcijos buvo palaikyti viešąją tvarką ir saugumą, tirti nusikaltimus nustatytoje teritorijoje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašai, kad Vilniaus miesto policijos VI nuovados 84 neaprašytos bylos 1949-11-22 perduotos Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui, o 1950 m. – perduotos 2 bylos. Dokumentų perdavimo aktų nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Dokumentai buvo sutvarkyti ir 1950-08-29 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 86 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus 1961 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 buvo įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Tvarkant rastus neaprašytus dokumentus į apyrašą Nr.1 1966-03-08 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai, į fondą Nr. 420 perkelti 23, o į fondą Nr. 786 – 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 426 yra 1 apyrašas, 74 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vilniaus miesto ir apskrities viršininko, karo komendanto, policijos vado įsakymai; susirašinėjimo veiklos, vagysčių, susirinkimų, pramogų ir draugijų, personalo ir kt. klausimais dokumentai; protokolai ir protokolų registracijos, tarnybos paskirstymo knygos; pranešimai apie ieškomus asmenis, įvykių dienynai, kriminalinės policijos žinios, finansiniai dokumentai ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 426 apyraše Nr. 1 įrašyti 74 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. 425, ap. 1, b. 7, l. 4 - 5.
[2] Laikinosios Vyriausybės Žinios, 1920 m. Nr. 32 - 363
[3] Vyriausybės žinios, 1939 m., Nr. 671 – 4949.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 11:41