O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 429 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO POLICIJOS IX NUOVADOS FONDĄ NR. 429

2005-12-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus miesto policijos IX nuovada (1939-11-14 – 1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus miesto ir apskrities policijos vado 1939-11-13 įsakymu Nr. 1 nuo 1939-11-14 miestas suskirstytas į 10 policijos nuovadų. Tuo pačiu įsakymu policijos vadas, kol nuovados viršininkus paskirs vidaus reikalų ministras, paskyrė IX nuovados viršininką.[1]

Nuovados veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas[2] bei kiti teisės aktai. Nuovados viršininką skyrė vidaus reikalų ministras. Vilniaus miesto policijos IX nuovados viršininkas buvo pavaldus Vilniaus miesto ir apskrities policijos vadui.

Tiksli data, kada 1940 m. Vilniaus miesto policijos IX nuovada baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus miesto policijos IX nuovada buvo viešosios policijos žemesnysis padalinys.[3] Jos funkcijos buvo palaikyti viešąją tvarką ir saugumą, tirti nusikaltimus nustatytoje teritorijoje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašai, kad 17 Vilniaus miesto policijos IX nuovados neaprašytų bylų 1949-11-22 perduota Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui, o 1950 m. – perduotos 82 bylos. Dokumentų perdavimo aktų nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Dokumentai sutvarkyti ir 1950-12-21 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį buvo įrašyti 99 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus 1965 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 buvo įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 429 yra 1 apyrašas, 100 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1939-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Veiklos dokumentų bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti vidaus reikalų ministro, Policijos departamento direktoriaus, Vilniaus miesto ir apskrities viršininko, policijos vado, nuovados viršininko įsakymai; susirašinėjimo veiklos, karo atbėgėlių, susirinkimų, pramogų ir draugijų, personalo ir kt. klausimais dokumentai; protokolai, pranešimai apie ieškomus asmenis, nutrauktos baudžiamosios bylos ir pranešimai apie jų nutraukimą; mobilizacijos planai, tarnybos paskirstymo knygos, įvykių dienynai; protokolų, karo pabėgėlių, policijos priežiūroje esančių bei mirusių asmenų registracijos knygos, finansiniai dokumentai, kriminalinės policijos žinios ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 429 apyraše Nr. 1 įrašytas 100 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. 425, ap. 1, b. 7, l. 4 - 5.
[2] Laikinosios Vyriausybės Žinios, 1920 m. Nr. 32 - 363
[3] Vyriausybės žinios, 1939 m., Nr. 671 – 4949.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 11:37