O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 441 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO MIESTO POLICIJOS REZERVO FONDĄ NR. 441

2008-11-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Policijos rezervas (1923 m.–1939 m. spalio mėn.)

Kauno miesto policijos rezervas (1939 m. spalio mėn.–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1923 m. iš Žemesniosios milicijos mokyklos kursantų pradėtas organizuoti policijos rezervas.[1] Tiksli policijos rezervo veiklos pradžios data nenustatyta.

Vidaus reikalų ministerijos 1924-05-31 etatų sąraše įrašyti Policijos rezervo etatai.[2]Policijos rezervui vadovavo viršininkas. Policijos rezervas buvo dislokuotas Kaune. Rezervas buvo pavaldus Kauno miesto ir apskrities viršininkui ir Kauno apskrities policijos vadui.

Vidaus reikalų ministro 1939-11-22 įsakymu Nr. 61 nuo 1939-10-17 buvo paskirtas Kauno policijos rezervo viršininkas. Nuo 1939 m. spalio mėn. pabaigos dokumentuose policijos rezervas vadinamas Kauno miesto policijos rezervu.[3]

Policijos rezervo veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,[4] 1929-01-01 patvirtintas policijos rezervo statutas,[5] kiti teisės aktai.

Kauno miesto policijos rezervas 1940-07-29 veiklą nutraukė.[6]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Policijos rezervo, vėliau – Kauno miesto policijos rezervo uždavinys buvo padėti viešajai policijai išsklaidyti draudžiamus žmonių susibūrimus, demonstracijas, užkirsti kelią ginkluotiems užpuolimams, riaušėms, įvesti tvarką stichinių nelaimių metu. Policijos rezervą sudarė raitųjų, pėstininkų ir techninis būriai, kurie budėjo dieną ir naktį. Rezervas konkrečios veiklos teritorijos neturėjo.

Policijos rezervo viršininkas buvo atsakingas už rezervo būrių pasiruošimą ypatingiems atvejams, materialinį ir ūkinį aprūpinimą, pavaldinių mokymą, ginklų, arklių ir technikos priežiūrą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Kauno miesto policijos rezervo viršininko fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1950 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 45 bylos.

1952-10-10 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas perdavė Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialui 45 Kauno miesto policijos rezervo viršininko bylas, įrašytas apyraše Nr. 1. 1958-03-20 minėtos bylos su apyrašu vėl grąžintos į Lietuvos TSR centrinį valstybinį archyvą.

1966 m. papildomai įrašyti 5 apskaitos vienetai.

1974 m. papildomai įrašyta 11 apskaitos vienetų.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Kauno miesto policijos rezervas.

Iš viso fonde Nr. 441 yra 1 apyrašas, 61 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, raportai apie ginklų naudojimą, susirašinėjimo aprūpinimo ginklais, aprangos, šaudymo pratybų pravedimo, personalo klausimais dokumentai, rezervo valgyklos ir parduotuvės patikrinimo aktai, policininkų sąrašai, tarnybos paskirstymo lapai, budėjimo, išleistų į miestą policininkų registracijos knygos, finansų dokumentai

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 61 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra asmenų nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 394, ap. 2, b. 23, l. 196.
[2] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 35.
[3] LCVA. F. 441, ap. 1, b. 42, l. 9, b. 43, l. 202.
[4] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 m., Nr. 32-363.
[5] LCVA. F. 394, ap. 2, b. 257.
[6] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 11:13