O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 443 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

GELEŽINKELIŲ POLICIJOS VIRŠININKO IR NUOVADŲ FONDĄ NR. 443

2008-10-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Geležinkelių policijos viršininkas (1924-01-01–1940-07-29)

2. Geležinkelių policijos Švenčionėlių nuovada (1939-11-01–1940-07-29)

3. Geležinkelių policijos Vievio nuovada (1938-07-01–1940-07-29)

4. Geležinkelių policijos Vilniaus nuovada (1939-11-01–1940-07-29)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. 1924-01-01 Vidaus reikalų ministerija iš Krašto apsaugos ministerijos perėmė geležinkelių apsaugą. Tvarkos palaikymui geležinkeliuose buvo organizuota geležinkelių policija ir jos nuovados. Geležinkelių policijai vadovavo viršininkas.

Vidaus reikalų ministro 1924-01-04 įsakymu Nr. 2 nuo 1924-01-01 buvo paskirtas geležinkelių policijos viršininkas.[1] Geležinkelių policijos viršininkas buvo pavaldus Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamentui. Viršininko įstaiga veikė Kaune.

2. Vidaus reikalų ministro 1939-11-24 įsakymu Nr. 63 nuo 1939-11-01 paskirtas geležinkelių policijos Švenčionėlių I eilės nuovados viršininkas.[2] Geležinkelių policijos Švenčionėlių nuovados tiksli veiklos pradžios data nenustatyta.

Nuovados būstinė buvo Švenčionėlių geležinkelio stotyje. Nuovados veiklos teritorija nenustatyta.

Geležinkelių policijos Švenčionėlių nuovada buvo pavaldi geležinkelių policijos viršininkui.

3. Vidaus reikalų ministro 1938-07-07 įsakymu Nr. 29 nuo 1938-07-01 įsteigta geležinkelių policijos I eilės Vievio nuovada ir paskirtas nuovados viršininkas.[3]

Nuovados veiklos teritorija apėmė geležinkelio zoną nuo administracinės linijos per Vievio stotį iki Palemono stoties ir nuo Kaišiadorių stoties iki Gaižiūnų stoties. Nuovados būstinė buvo Vievio stotyje.

Geležinkelių policijos Vievio nuovada buvo pavaldi geležinkelių policijos viršininkui.

4. Vidaus reikalų ministro 1939-11-24 įsakymu Nr. 63 nuo 1939-11-01 paskirtas geležinkelių policijos Vilniaus I eilės nuovados viršininkas.[4] Geležinkelių policijos Vilniaus nuovados tiksli veiklos pradžios data nenustatyta.

Nuovados būstinė buvo Vilniaus geležinkelio stotyje. Nuovados veiklos teritorija nenustatyta.

Geležinkelių policijos Vilniaus nuovada buvo pavaldi geležinkelių policijos viršininkui.

Geležinkelių policijos viršininko įstaigos, Švenčionėlių, Vievio ir Vilniaus nuovadų veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,[5] 1925-02-20 Geležinkelių policijos instrukcija, jos pakeitimai ir papildymai[6] bei kiti teisės aktai.

Geležinkelių policijos viršininko įstaiga, Švenčionėlių, Vievio ir Vilniaus nuovados 1940-07-29 veiklą nutraukė.[7]

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Geležinkelių policijos viršininko uždavinys buvo įstatymų  ir privalomų įsakymų vykdymo geležinkelių zonoje priežiūra, geležinkelių zonos apsaugos organizavimas ir geležinkelių policijos nuovadų ir punktų bei policijos tarnautojų veiklos kontrolė.

2–4. Geležinkelių policijos nuovadų uždavinys buvo geležinkelio zonai skirtų įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymo nuovados veiklos teritorijoje priežiūra, viešosios tvarkos palaikymas, geležinkelio zonoje esančių statinių, piliečių asmens bei turto apsaugos užtikrinimas, keleivių ir krovinių kontrolė ir apsauga.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Geležinkelių policijos viršininko ir nuovadų fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949 m. į apskaitos dokumentus buvo įrašyta Geležinkelių policijos valdybos 40 neaprašytų saugojimo vienetų.

1956 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 44 bylos.

1961 m. papildomai įrašyta 14 apskaitos vienetų.

1965 m., sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus ir prie Geležinkelių policijos valdybos fondo Nr. 443 prijungus Šiaulių apskrities geležinkelių policijos fondą Nr. 467 ir Vilniaus apskrities geležinkelių policijos fondą Nr. 433, sudarytas jungtinis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos geležinkelių policijos valdybos ir jos nuovadų fondas Nr. 443, 6 apyrašai, 102 apskaitos vienetai.

1991 m. į apyrašą Nr. 5 papildomai įrašyti 5 apskaitos vienetai, 1996 m. į apyrašą Nr. 1 – 17 apskaitos vienetų.

2000 m. buvo pakeistas fondo pavadinimas, fondas pavadintas ,,Geležinkelių policijos viršininkas ir nuovados“.

Iš viso fonde Nr. 443 yra 6 apyrašai, 124 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra asmenų nuotraukų.

Fonde yra Vidaus reikalų ministerijos Saugumo departamento kvotų bylų ir Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato geležinkelių milicijos viršininko pavienių dokumentų.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vidaus reikalų ministro ir geležinkelių direktoriaus įsakymai personalo klausimais, policijos tarnautojų tarnybos atestacijos lapai ir asmens bylos, tarnautojų sąrašai ir algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka ir pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 59 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra nuotraukų.

 

Policijos tarnautojų atestacijos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti geležinkelių policijos Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Virbalio nuovadose dirbusių vyresniųjų policininkų atestacijos lapai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 23 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1935 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, spaudinys.

 

Policijos tarnautojų atestacijos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti geležinkelių policijos Klaipėdos nuovadoje dirbusių vyresniųjų policininkų atestacijos lapai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1935 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, spaudinys.

 

Policijos tarnautojų atestacijos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti geležinkelių policijos Panevėžio nuovadoje dirbusių vyresniųjų policininkų atestacijos lapai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1935 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, spaudinys.

 

Policijos tarnautojų atestacijos ir asmens bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti geležinkelių policijos Šiaulių nuovadoje dirbusių vyresniųjų policininkų atestacijos lapai ir asmens bylos.

Saugumo departamento asmenų kvotų bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra asmenų nuotraukų.

 

Nuovadų veiklos ir policijos tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti:

Švenčionėlių nuovados susirašinėjimo sienos perėjimo, atbėgėlių sulaikymo, administraciniais ir personalo klausimais dokumentai.

Vievio nuovados susirašinėjimo asmenų sekimo, Lenkijos piliečių registravimo, valiutos įvežimo klausimais dokumentai.

Vilniaus nuovados veiklos planas ištikus pavojui, susirašinėjimo Lenkijos atbėgėlių registravimo ir kt. klausimais dokumentai, policijos tarnautojų asmens bylos. 

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos: asmenų bylos pagal pavardes abėcėlės tvarka, veiklos bylos – pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra asmenų nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 377, ap. 5, b. 45, l. 4.
[2] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 314, l. 59.
[3] LCVA. F. 394, ap. 6, b. 411, l. 44.
[4] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 314, l. 59.
[5] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 m., Nr. 32-363.
[6] LCVA. F. 394, ap. 15, b. 194.
[7] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

GELEŽINKELIŲ POLICIJOS VIRŠININKO IR NUOVADŲ FONDO NR. 443 PERTVARKYMĄ (APYRAŠO NR. 1 PAPILDYMĄ)

2023-07-25 Nr. SA-33

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Geležinkelių policijos viršininko ir nuovadų fondo Nr. 443 sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2008-10-31 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-432.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2022 m. tobulinant Karo atbėgėliams tvarkyti komisariato fondo Nr. 757 apyrašą Nr. 1, buvo rasti dokumentai, priklausantys Geležinkelių policijos viršininko ir nuovadų fondui Nr. 443.

2023 m. dokumentai sutvarkyti ir aprašyti, sudarytas fondo Nr. 443 apyrašo Nr. 1 tęsinys, į kurį įrašytas 1 apskaitos vienetas (byla Nr. 60).

Iš viso fonde Nr. 443 yra 6 apyrašai, 125 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyta baudų už išvykimą į Latviją be vizų išieškojimo byla.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1935 m.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 60 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2023-08-30 13:01