O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 448 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILKAVIŠKIO APSKRITIES POLICIJOS VILKAVIŠKIO NUOVADOS FONDĄ NR. 448

2008-09-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilkaviškio miesto milicija (1918 m. gruodžio mėn.–1920-05-19)

Vilkaviškio apskrities milicijos IV nuovada (1920-05-20–1923-12-31)

Vilkaviškio apskrities policijos IV nuovada (1924-01-01–1932-09-30)

Vilkaviškio apskrities policijos Vilkaviškio nuovada (1932-10-01–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilkaviškio miesto milicija pradėta organizuoti 1918 m. gruodžio mėn. pabaigoje.[1]

Vilkaviškio apskrities milicijos IV nuovada buvo įsteigta 1920-05-20 prie Vilkaviškio miesto milicijos prijungus aplinkinių valsčių miliciją.[2]

Nuovada buvo pavaldi Vilkaviškio apskrities viršininkui ir milicijos vadui.

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5, nuo 1924-01-01 Vilkaviškio apskrities milicijos IV nuovada buvo pavadinta Vilkaviškio apskrities policijos IV nuovada.[3]

Nuovados veikimo plotas – Alvito, Lankeliškių, Vilkaviškio, Žaliosios valsčiai ir Vilkaviškio miestas.[4] Nuovados buveinė buvo Vilkaviškyje.

Vadovaujantis Piliečių apsaugos departamento 1932-06-24 įsakymu Nr. 28 Vilkaviškio apskrities policijos IV nuovada nuo 1932-10-01 pertvarkyta į Vilkaviškio apskrities policijos I eilės Vilkaviškio nuovadą. Nuovados veikimo plotas – Vilkaviškio miestas ir Lankeliškių bei Vilkaviškio valsčiai.[5]

Nuovada buvo pavaldi Vilkaviškio apskrities viršininkui ir policijos vadui. Nuovados viršininką skyrė vidaus reikalų ministras.

Vilkaviškio apskrities policijos Vilkaviškio nuovados veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,[6] 1936-07-07 Instrukcija policijai ginklui vartoti,[7] kiti teisės aktai.

Vilkaviškio apskrities policijos Vilkaviškio nuovada veiklą nutraukė 1940-07-29.[8]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Milicijos, vėliau policijos nuovados uždavinys buvo įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymo nuovados veiklos teritorijoje priežiūra, viešosios tvarkos palaikymas, piliečių asmens bei turto apsaugos užtikrinimas.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilkaviškio apskrities policijos Vilkaviškio nuovados fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949 m. LCVA apskaitos dokumentuose buvo įrašyta, kad fonde Nr. 448 yra 22 neaprašyti saugojimo vienetai.

Sutvarkius dokumentus, 1951-01-18 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 19 apskaitos vienetų.

1965 m., 1986 m., 1988 m. ir 2000 m. į apyrašą papildomai įrašyti 7 apskaitos vienetai.

2008 m. patikslintas apskaitos vienetų skaičius fonde – jame yra 25 apskaitos vienetai.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Vilkaviškio apskrities policijos Vilkaviškio nuovada.

Iš viso fonde Nr. 448 yra 1 apyrašas, 25 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m., 1943–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys, yra asmenų nuotraukų.

Fonde yra Lietuvos generalinės srities Vilkaviškio apskrities policijos Vilkaviškio nuovados 1943–1944 m. byla ir Pasienio policijos Vilkaviškio baro policininkų asmens bylų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, kriminalinės policijos žinios, pranešimai apie vagystes, kvotų dėl pavogtų gyvulių, daiktų, įvykusių gaisrų, nelaimingų atsitikimų bylos, susirašinėjimo policijos priežiūroje esančių asmenų, vogtų daiktų paieškos, policininkų atestacijos, atostogų suteikimo klausimais dokumentai, įtariamų asmenų, Vilkaviškio apskrities vieškelių, leistų rodyti kino kronikų, uždraustų platinti knygų sąrašai, susirinkimų ir renginių, vogtų ir ieškomų daiktų registracijos knygos. Vilkaviškio apskrities policijos I nuovados tarnautojų vinjetė

Pasienio policijos Vilkaviškio baro tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 25 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m., 1943–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys, yra asmenų nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 394, ap. 2, b. 12, l. 268.
[2] LCVA. F. 394, ap. 5, b. 159, l. 62 a.p., 63, 115.
[3] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7.
[4] LCVA. F. 394, ap. 5, b. 375, l. 90. Teisininkų kalendorius, 1931 m. psl. 386.
[5] LCVA. F. 448, ap. 1, b. 4, l. 342.
[6] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 m., Nr. 32-363.
[7] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 539-3752.
[8] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 11:06