O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 449 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE ZARASŲ APSKRITIES POLICIJOS NUOVADŲ IR PASIENIO POLICIJOS ZARASŲ BARO FONDĄ NR. 449

2008-11-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Zarasų apskrities policijos Antazavės nuovada (1932-08-01–1940-07-29)

2. Ežerėnų apskrities milicijos Degučių punktas (1919 m. rugsėjo mėn.–1923-12-31)

Ežerėnų apskrities policijos Degučių punktas (1924-01-01–1929-01-28)

Zarasų apskrities policijos Degučių punktas (1929-01-29–1932-07-31)

Zarasų apskrities policijos Degučių nuovada (1932-08-01–1940-07-29)

3. Ežerėnų apskrities milicijos Imbrado punktas (1919 m. rugsėjo mėn.–1923-12-31)

Ežerėnų apskrities policijos Imbrado punktas (1924-01-01–1929-01-28)

Zarasų apskrities policijos Imbrado punktas (1929-01-29–1932-07-31)

Zarasų apskrities policijos Imbrado nuovada (1932-08-01–1940-07-29)

4. Ežerėnų apskrities milicijos III nuovada (1919 m. rugsėjo mėn.–1923-12-31)

Ežerėnų apskrities policijos III nuovada (1924-01-01–1929-01-28)

Zarasų apskrities policijos III nuovada (1929-01-29–1932-07-31)

Zarasų apskrities policijos Salako nuovada (1932-08-01–1940-07-29)

5. Ežerėnų apskrities milicijos I nuovada (1919 m. rugsėjo mėn.–1923-12-31)

Ežerėnų apskrities policijos I nuovada (1924-01-01–1929-01-28)

Zarasų apskrities policijos I nuovada (1929-01-29–1932-07-31)

Zarasų apskrities policijos Zarasų nuovada (1932-08-01–1940-07-29)

6. Ežerėnų apskrities pasienio policijos baras (1924-01-01–1929-01-28)

Zarasų apskrities pasienio policijos baras (1929-01-29–1929 m.)

Pasienio policijos Zarasų baras (1929 m.–1940-07-29)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Ežerėnų apskrities milicija pradėta organizuoti 1918 m. lapkričio mėn.[1]

1. Vadovaujantis Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamento 1932-06-24 įsakymu Nr. 28, nuo 1932-08-01 buvo įsteigta Zarasų apskrities policijos II eilės Antazavės nuovada.[2] Nuovados veiklos teritorija – Antazavės valsčius.

2. Ežerėnų apskrities milicijos Degučių punktas buvo įsteigtas 1919 m. rugsėjo mėn.[3]Tiksli punkto įsteigimo data nenustatyta.

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5, Ežerėnų apskrities milicijos Degučių punktas nuo 1924-01-01 pavadintas Ežerėnų apskrities policijos Degučių punktu.[4] Punkto veiklos teritorija – Degučių valsčius. Punktas buvo pavaldus Ežerėnų apskrities milicijos (policijos) III (Salako) nuovadai.

Ministrų Kabineto 1929-01-29 nutarimu Ežerėnus pavadinus Zarasais,[5] Ežerėnų apskrities policijos Degučių punktas buvo pavadintas Zarasų apskrities policijos Degučių punktu.

Vadovaujantis Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamento 1932-06-24 įsakymu Nr. 28, nuo 1932-08-01 buvo įsteigta Zarasų apskrities policijos II eilės Degučių nuovada. Nuovados veiklos teritorija – Degučių valsčius.

3. Ežerėnų apskrities milicijos Imbrado punktas buvo įsteigtas 1919 m. rugsėjo mėn. Tiksli punkto įsteigimo data nenustatyta.

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5, nuo 1924-01-01 Ežerėnų apskrities milicijos Imbrado punktas pavadintas Ežerėnų apskrities policijos Imbrado punktu. Punkto veiklos teritorija – Imbrado valsčius. Punktas buvo pavaldus Ežerėnų apskrities milicijos (policijos) I (Ežerėnų) nuovadai.

Ministrų Kabineto 1929-01-29 nutarimu Ežerėnus pavadinus Zarasais, Ežerėnų apskrities policijos Imbrado punktas buvo pavadintas Zarasų apskrities policijos Imbrado punktu.

Vadovaujantis Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamento 1932-06-24 įsakymu Nr. 28, nuo 1932-08-01 buvo įsteigta Zarasų apskrities policijos II eilės Imbrado nuovada. Nuovados veikimo plotas – Imbrado valsčius.

4. Ežerėnų apskrities milicijos III (Salako) nuovada buvo įsteigta 1919 m. rugsėjo mėn. Tiksli nuovados įsteigimo data nenustatyta.

Nuovada buvo pavaldi Ežerėnų apskrities viršininkui ir milicijos vadui.

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5, nuo 1924-01-01 Ežerėnų apskrities milicijos III nuovada buvo pavadinta Ežerėnų apskrities policijos III nuovada.

Ministrų Kabineto 1929-01-29 nutarimu Ežerėnus pavadinus Zarasais, Ežerėnų apskrities policijos III nuovada pavadinta Zarasų apskrities policijos III nuovada.

Nuovados veiklos teritorija – Degučių, Salako, Smalvų valsčiai. Nuovados būstinė buvo Salake. Nuovada kontroliavo policijos Degučių ir Smalvų punktų veiklą.

Vadovaujantis Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamento 1932-06-24 įsakymu Nr. 28, Zarasų apskrities policijos III nuovada nuo 1932-08-01 pertvarkyta į Zarasų apskrities policijos I eilės Salako nuovadą. Nuovados veiklos teritorija – Salako valsčius.[6] Nuovada kontroliavo policijos Švedriškės punkto veiklą.

5. Ežerėnų apskrities milicijos I nuovada buvo įsteigta 1919 m. rugsėjo mėn. Tiksli nuovados įsteigimo data nenustatyta.

Nuovada buvo pavaldi Ežerėnų apskrities viršininkui ir milicijos vadui.

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5, nuo 1924-01-01 Ežerėnų apskrities milicijos I nuovada buvo pavadinta Ežerėnų apskrities policijos I nuovada.

Ministrų Kabineto 1929-01-29 nutarimu Ežerėnus pavadinus Zarasais, Ežerėnų apskrities policijos I nuovada pavadinta Zarasų apskrities policijos I nuovada.

Nuovados veiklos teritorija – Ežerėnų (Zarasų), Imbrado ir Paupinės valsčiai. Nuovados būstinė buvo Ežerėnuose (Zarasuose). Nuovada kontroliavo policijos Imbrado ir Paupinės punktų veiklą.

Vadovaujantis Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamento 1932-06-24 įsakymu Nr. 28, Zarasų apskrities policijos I nuovada nuo 1932-08-01 pertvarkyta į Zarasų apskrities policijos I eilės Zarasų nuovadą. Nuovados veiklos teritorija – Zarasų miestas ir Smalvų valsčius.[7] Nuovados būstinė buvo Zarasuose.

Zarasų apskrities policijos Antazavės, Degučių, Imbrado, Salako, Zarasų nuovados buvo pavaldžios Zarasų apskrities viršininkui ir policijos vadui. Nuovadų viršininkus skyrė vidaus reikalų ministras.

Policijos nuovadų veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,[8] 1936-07-07 Instrukcija policijai ginklui vartoti,[9] kiti teisės aktai.

Zarasų apskrities policijos Antazavės, Degučių, Imbrado, Salako ir Zarasų nuovados veiklą nutraukė 1940-07-29.[10]

6. 1924-01-01 Vidaus reikalų ministerija iš Krašto apsaugos ministerijos perėmė Lietuvos valstybės sienų su Vokietija ir Latvija bei demarkacinės linijos su Lenkija apsaugą. Valstybės sienos su Latvija apsaugos perėmimas Ežerėnų apskrityje pradėtas 1923 m. lapkričio mėn.

Valstybės sienos ir demarkacinės (nuo 1929 m. administracinės) linijos apsauga buvo pavesta pasienio policijai, kuri buvo suskirstyta į barus, barai – į rajonus ir sargybas.

Vidaus reikalų ministro 1924-01-04 įsakymu Nr. 2 nuo 1924-01-01 paskirtas Ežerėnų apskrities pasienio policijos baro viršininkas.[11] Baro viršininko įstaiga buvo Ežerėnuose.

Ministrų Kabineto 1929-01-29 nutarimu Ežerėnus pavadinus Zarasais, Ežerėnų apskrities pasienio policijos baras pavadintas Zarasų apskrities pasienio policijos baru.

Dokumentuose vartojami Ežerėnų apskrities pasienio policijos baro viršininko, Zarasų apskrities pasienio policijos baro viršininko pavadinimai. Nuo 1929 m. dokumentuose vyrauja Pasienio policijos Zarasų baro pavadinimas.

Zarasų apskrities pasienio policijos baro viršininkas, Pasienio policijos Zarasų baro viršininkas buvo pavaldus Zarasų apskrities viršininkui ir Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentui.

Pasienio policijos Zarasų baro veiklą reglamentavo 1924 m. Pasienio policijos instrukcija,[12] 1929-10-28 Provizorinis susitarimas tarp Lietuvos ir Lenkijos dėl lengvatų administracinės linijos gyventojams,[13] 1939-11-27 Valstybės sienos apsaugos įstatymas,[14] kiti teisės aktai.

1939-12-11 Pasienio policijos Zarasų baras iš kariuomenės perėmė sienos su SSRS atkarpos, sutapusios su Zarasų apskrities administracine riba, apsaugą. Baro viršininko būstinė perkelta į Dūkštą.[15]

Pasienio policijos Zarasų baras nutraukė veiklą 1940-07-29.[16]

 

Sudarytojų funkcijos

 

1–5. Milicijos, vėliau policijos nuovadų ir punktų uždavinys buvo įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymo nuovados, punkto veiklos teritorijoje priežiūra, viešosios tvarkos palaikymas, piliečių asmens bei turto apsaugos užtikrinimas.

6. Pasienio policijos baro uždavinys buvo politinė ir ekonominė valstybės sienos apsauga. Pasienio sargyba turėjo užkirsti kelią sienos pažeidimams ir įvairios rūšies kontrabandos gabenimui.

Pasienio policijos Zarasų baras saugojo demarkacinės, vėliau administracinės linijos su Lenkija ir sienos su Latvija atkarpas, sutapusias su Zarasų apskrities administracine riba, nuo 1939-12-11 – sienos su SSRS atkarpą, sutapusią su Zarasų apskrities administracine riba.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Zarasų apskrities policijos Zarasų nuovados fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949 m. fondo apskaitos dokumentuose buvo įrašyti 9 neaprašyti saugojimo vienetai.

1951 m., sutvarkius dokumentus, į fondo apskaitos dokumentus įrašytas 1 apyrašas, 11 apskaitos vienetų.

1952-11-10 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR Zarasų rajono valstybinio archyvo perėmė Zarasų apskrities policijos I nuovados viršininko fondo 450 bylų, įrašytų į apyrašą Nr. 1. LCVA apyrašas buvo peršifruotas į Nr. 2.

1952-11-02 į fondo apskaitos dokumentus buvo įrašyti apyrašas Nr. 3, 1515 apskaitos vienetų, ir apyrašas Nr. 4, 922 apskaitos vienetai.

1990 m. tikslintas į apyrašus įrašytų apskaitos vienetų skaičius: apyraše Nr. 2 įrašyti 452, apyraše Nr. 3 – 1514 apskaitos vienetų.

2008 m. pakeistas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Zarasų apskrities policijos nuovados ir pasienio policijos Zarasų baras“.

Iš viso fonde Nr. 449 yra 4 apyrašai, 2899 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m., 1943–1944 m. Dokumentai lietuvių, latvių, lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

Pasienio policijos Zarasų baro dokumentų yra Pasienio policijos Zarasų baro fonde Nr. 958.

 

Policijos tarnautojų ir svetimšalių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos viešosios ir pasienio policijos tarnautojų, svetimšalių asmens bylos, Zarasų apskrities viršininko įstaigos 1932 m. išlaidų sąmata ir apyskaita.

Asmens bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra asmenų nuotraukų.

 

Nuovadų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyta:

Antazavės policijos nuovados priežiūroje esančių asmenų bylos, įvykių protokolų ir kvotų registracijos knygos.

Degučių policijos nuovadai vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, asmenų turto aprašymo protokolai ir skelbimai apie turto varžytines, nelaimingų atsitikimų žemės ūkyje protokolai,  nedarbingumo liudijimai, statistinės žinios apie kriminalinius įvykius, svetimšalius, įvykusius susirinkimus, susirašinėjimo ieškomų asmenų, svetimšalių apgyvendinimo ir įdarbinimo klausimais dokumentai, nuovados priežiūroje esančių asmenų bylos.

Imbrado policijos punktui vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Imbrado policijos nuovados įvykių protokolų, gautų raštų registracijos knygos.

Salako policijos nuovados kvotų knyga.

Zarasų policijos nuovadai vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, asmenų turto aprašymo protokolai, pranešimai apie kriminalinius įvykius, nelaimingus atsitikimus, ieškomus kareivius, dingusius asmenis, policijos priežiūroje esamus asmenis ir jų bylos, statistinės žinios apie kriminalinius įvykius, registruotus ginklus, draugijas ir organizacijas, surengtus susirinkimus ir pasilinksminimus, varžytines, nutrauktas bylas, susirašinėjimo ieškomų asmenų, dezertyrų, vogtų daiktų, svetimšalių apgyvendinimo ir įdarbinimo, mokesčių išieškojimo, kelių taisymo, policininkų perkėlimo, komandiruočių, personalo, finansų ir kitais klausimais dokumentai, ginklų aprašymo lapai, policijos tarnautojų sąrašai, asmenų prašymai priimti į tarnybą policijoje, išduoti ištikimybės liudijimus, leidimus išvykti į užsienį, darbams į Latviją, svetimšalių,  įvykių protokolų ir kvotų, draugijų ir organizacijų, vogtų daiktų, mirties liudijimų,  1943–1944 m. gautų ir siųstų raštų  registracijos knygos, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 452 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m., 1943–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Pasienio policijos Zarasų baro veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pranešimai apie padėtį pasienyje, sulaikytus asmenis, kriminalinės policijos žinios, susirašinėjimo pasienio apsaugos organizavimo,  kontrabandos, leidimų pereiti sieną išdavimo, ieškomų asmenų, policininkų mokymo, atestacijos, aprūpinimo ginklais, rūbais, personalo ir kitais klausimais dokumentai, pasienio policijos tarnautojų, kontrabandininkų, pasienyje apgyventų vietovių sąrašai, asmenų prašymai išduoti leidimus pereiti sieną lauko darbams ir leidimai, sargybų dienynai, sulaikytų, ištremtų, perėjusių valstybinę sieną asmenų registracijos knygos, pasienio policininkų tarnybos knygelės.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, policininkų tarnybos knygelės – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 1514 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sudarymo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra nuotraukų.

 

Pasienio policijos Zarasų baro veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pranešimai apie padėtį pasienyje, sulaikytus asmenis, kriminalinės policijos žinios, susirašinėjimo pasienio apsaugos organizavimo, kontrabandos, leidimų pereiti sieną išdavimo, ieškomų asmenų, policininkų mokymo, atestacijos, aprūpinimo ginklais, rūbais, personalo ir kitais klausimais dokumentai, pasienio policijos tarnautojų, kontrabandininkų, pasienyje apgyventų vietovių sąrašai, asmenų prašymai išduoti leidimus pereiti sieną lauko darbams ir leidimai, sargybų dienynai, sulaikytų, ištremtų, perėjusių valstybinę sieną asmenų registracijos knygos, pasienio policininkų tarnybos knygelės, asmenų, kilusių iš atitekusių Vokietijai sričių, anketos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, policininkų tarnybos knygelės ir asmenų, kilusių iš atitekusių Vokietijai sričių, anketos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 922 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sudarymo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos policija 1918–1928 m., 1930 m., psl. 44.
[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 394, ap. 2, b. 926, l. 300, F. 1021, ap. 1, b. 906, l. 183.
[3] LCVA. F. 394, ap. 2, b. 12, l. 283.
[4] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7.
[5] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 595, l. 18.
[6] Teisininkų kalendorius, 1933 m. psl.375.
[7] Teisininkų kalendorius, 1933 m. psl.375.
[8] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 m., Nr. 32-363.
[9] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 539-3752.
[10] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.
[11] LCVA. F. 394, ap. 2, b. 497, l. 47.
[12] Č. Mančinskas. Policija Lietuvoje 1918–1940 m., 1998 m., psl. 98.
[13] Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.), 1929 m., Nr. 311-2096.
[14] V.Ž., 1939 m., Nr. 680-5034.
[15] LCVA. F. 394, ap. 7, b. 32, l. 22, 36.
[16] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ZARASŲ APSKRITIES POLICIJOS NUOVADŲ IR PASIENIO POLICIJOS ZARASŲ BARO FONDO NR. 449 PAPILDYMĄ

2014- 06 -23 Nr. SA-42

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Zarasų apskrities policijos nuovadų ir pasienio policijos Zarasų baro fondą Nr. 449 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2008-11-26 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA - 466.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2014 m. kovo mėn. saugyklose rasta 41 (keturiasdešimt viena) neaprašyta pasienio policijos Zarasų baro sargybos policininkų tarnybos knygutė. Dokumentai priklauso Zarasų apskrities policijos nuovadų ir pasienio policijos Zarasų baro fondui Nr. 449.

Sudaryta 41 byla ir įrašyta į fondo Nr. 449 apyrašo Nr. 4 tęsinį (bylų Nr. 923 – Nr. 963). Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m.

Iš viso fonde Nr. 449 yra 4 (keturi) apyrašai, 2940 (du tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt) apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m., 1943–1944 m. Dokumentai lietuvių, latvių, lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų skiriamosios ypatybės – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

Pasienio policijos Zarasų baro dokumentų yra Pasienio policijos Zarasų baro fonde Nr. 958.

 

Pasienio policijos Zarasų baro veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Į apyrašo tęsinį įrašyta 41 (keturiasdešimt viena) pasienio policijos Zarasų (Ežerėnų) baro I ir II rajonų 1–os, 2–os, 3–ios ir 4–os sargybų, III rajono 3–ios sargybos, IV rajono 1–os ir Zatokų sargybų bei VIII pasienio 1–os kuopos 2–o būrio 4–o skyriaus sargybos policininkų tarnybos knygutė.

Sudaryta 41 byla ir įrašyta į fondo Nr. 449 apyrašo Nr. 4 tęsinį (bylų Nr. 923 – Nr. 963). Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 41 apskaitos vienetas.

Iš viso fondo Nr. 449 apyraše Nr. 4 įrašyti 963 (devyni šimtai šešiasdešimt trys) apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės - rankraštis, mašinraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Nijolė Juodzevičiūtė

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 11:05