O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 450 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KRETINGOS APSKRITIES POLICIJOS VADO FONDĄ NR. 450

2008-05-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kretingos apskrities milicijos vadas (1919 m. gegužės mėn.–1923-12-31)

Kretingos apskrities policijos vadas (1924-01-01–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidaus reikalų ministro 1919-05-03 įsakymu Nr. 128 paskirtas Kretingos apskrities milicijos vadas.[1] Tiksli data, kada milicijos vadas pradėjo eiti pareigas, nenustatyta.

Vadovaujantis Vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5, nuo 1924-01-01 Kretingos apskrities milicijos vadas buvo pavadintas Kretingos apskrities policijos vadu.[2]

Kretingos apskrities milicijos, vėliau policijos vadas buvo pavaldus Kretingos apskrities viršininkui ir Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos, nuo 1935 m. – Policijos departamentui.

Kretingos apskrities milicijos, vėliau policijos vado veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,[3] 1936-07-07 Instrukcija policijai ginklui vartoti,[4] kiti teisės aktai

Kretingos apskrities policijos vado įstaiga 1940-07-29 veiklą nutraukė.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kretingos apskrities milicijos, vėliau policijos vado uždavinys buvo įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymo apskrityje priežiūra, viešosios tvarkos palaikymas, piliečių asmens bei turto apsaugos užtikrinimas, Kretingos miesto ir valsčių policijos nuovadų, punktų bei policijos tarnautojų veiklos kontrolė.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Kretingos apskrities policijos vado fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949 m. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose buvo įrašyti 2 neaprašyti saugojimo vienetai.

Sutvarkius neaprašytus dokumentus, 1959-01-15 į apskaitos dokumentus buvo įrašytas apyrašas Nr. 1, 52 apskaitos vienetai.

1966 m. ir 1983 m. papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 450 yra 1 apyrašas, 54 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1929 m., 1935–1938 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, yra nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, milicijos vado įsakymai ir nurodymai, asmenų tardymo protokolai, pranešimai, statistinės žinios apie kriminalinius nusikaltimus, vagystes, kontrabandą, susirašinėjimo nusikaltimų išaiškinimo, pabėgusių kareivių, naujokų, nusikaltėlių paieškos, arklių rekvizicijos, leidimų ginklams laikyti išdavimo, policininkų atleidimo iš tarnybos ir kitais klausimais dokumentai, policininkų asmens kortelės, tarnybos knygelės, policininko Mykolo Chalecko asmens byla, policininkų ir įtariamų asmenų sąrašai, paieškomų asmenų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir bylų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 54 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1929 m., 1935–1938 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 377, ap. 2, b. 244, l. 15.
[2] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7.
[3] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 m., Nr. 32-363.
[4] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 539-3752.
[5] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 10:51