O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 451 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MAŽEIKIŲ APSKRITIES POLICIJOS AKMENĖS NUOVADOS FONDĄ NR. 451

2008-10-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Mažeikių apskrities milicijos Akmenės nuovada (1919 m. gegužės mėn.–1920-09-30)

Mažeikių apskrities milicijos II nuovados Akmenės punktas (1920-10-01–1923-12-31)

Mažeikių apskrities policijos II nuovados Akmenės punktas (1924-01-01–1932-09-30)

Mažeikių apskrities policijos Akmenės nuovada (1932-10-01–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Akmenės milicijos nuovada buvo įsteigta 1919 m. gegužės mėn.[1] Tiksli nuovados veiklos pradžios data nenustatyta. Nuovados buveinė buvo Akmenėje.

Nuovada buvo pavaldi Mažeikių apskrities viršininkui ir milicijos vadui.

1920 m. Akmenės nuovada buvo pertvarkyta, nuovados buveinė buvo perkelta į Viekšnius. Akmenėje 1920-10-01 buvo įsteigtas Mažeikių apskrities milicijos II nuovados Akmenės punktas. Punkto veikimo plotas – Akmenės valsčius. Punktas buvo pavaldus Mažeikių apskrities milicijos II (Viekšnių) nuovadai.[2]

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5, Mažeikių apskrities milicijos II nuovados Akmenės punktas nuo 1924-01-01 pavadintas Mažeikių apskrities policijos II nuovados Akmenės punktu.[3]

Vadovaujantis Piliečių apsaugos departamento 1932-06-24 įsakymu Nr. 28, nuo 1932-10-01 įsteigta Mažeikių apskrities policijos II eilės Akmenės nuovada.[4] Nuovados veikimo plotas – Akmenės valsčius.

Nuovada buvo pavaldi Mažeikių apskrities viršininkui ir policijos vadui. Nuovados viršininką skyrė vidaus reikalų ministras.

Mažeikių apskrities policijos Akmenės nuovados veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,[5] 1936-07-07 Instrukcija policijai ginklui vartoti,[6] kiti teisės aktai.

Mažeikių apskrities policijos Akmenės nuovada veiklą nutraukė 1940-07-29.[7]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Milicijos, vėliau policijos nuovados uždavinys buvo įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymo nuovados veiklos teritorijoje priežiūra, viešosios tvarkos palaikymas, piliečių asmens bei turto apsaugos užtikrinimas.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Mažeikių apskrities policijos Akmenės nuovados fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949 m. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose buvo įrašytas 1 neaprašytas saugojimo vienetas.

1951-12-26 į apskaitos dokumentus įrašytas 1 apyrašas, 3 apskaitos vienetai.

1961-02-14 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Mažeikių rajono valstybinio archyvo perėmė Mažeikių miesto policijos nuovados 8 bylas ir Mažeikių apskrities policijos Akmenės nuovados 112 bylų.

1965 m., sutvarkius dokumentus, sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyta 113 bylų.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Mažeikių apskrities policijos Akmenės nuovada.

Iš viso fonde Nr. 451 yra 2 apyrašai, 116 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Fonde yra Lietuvos generalinės srities Mažeikių apskrities policijos Akmenės punkto 1942–1944 m. dokumentų.

 

Policininkų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Akmenės, Ylakių, Mažeikių policijos nuovadų policininkų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1937–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, asmenų turto aprašymo protokolai ir varžytinių skelbimai, apklausų protokolai, pranešimai apie gyvulių, dviračių, ginklų bei kt. daiktų vagystes, pabėgusius suimtuosius, ieškomus asmenis, statistinės žinios apie svetimšalius, kvotų eigą, įvykusias varžytines, draugijų susirinkimus, renginius, susirašinėjimo vagysčių išaiškinimo, draudžiamos spaudos platinimo, mokesčių ir skolų išieškojimo klausimais dokumentai, prašymai išduoti ištikimybės liudijimus, leidimus pereiti Latvijos sieną, organizuoti susirinkimus ir renginius, neturto pažymėjimus, nuovados policininkų ir tarnautojų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 113 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 394, ap. 2 b. 12, l. 212.
[2] LCVA, F. 394, ap. 5, b. 58, l. 85,94.
[3] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7.
[4] LCVA. F. 394, ap. 2, b. 926, l. 299. F. 451, ap. 2, b. 7, l. 91.
[5] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 m., Nr. 32-363.
[6] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 539-3752.
[7] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 11:03