O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 456 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ROKIŠKIO APSKRITIES POLICIJOS NUOVADŲ IR PUNKTŲ FONDĄ NR. 456

2008-10-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Rokiškio apskrities milicijos Rokiškio nuovada (1919 m. liepos mėn.–1920 m.)

Rokiškio apskrities milicijos I nuovada (1920 m.–1923-12-31)

Rokiškio apskrities policijos I nuovada (1924-01-01–1932-08-31)

Rokiškio apskrities policijos Rokiškio nuovada (1932-09-01–1940-07-29)

2. Rokiškio apskrities milicijos Panemunėlio punktas (1920 m.–1923-12-31)

Rokiškio apskrities policijos Panemunėlio punktas (1924-01-01–1932-08-31)

Rokiškio apskrities policijos Panemunėlio nuovada (1932-09-01–1940-07-29)

3. Rokiškio apskrities milicijos Juodupės nuovada (1919 m. lapkričio mėn.–1920 m. vasario mėn.)

Rokiškio apskrities milicijos IV nuovada (1920 m. vasario mėn.–1923-12-31)

Rokiškio apskrities policijos IV nuovada (1924-01-01–nenustatyta)

Juodupės valsčiaus policijos punktas (nenustatyta–1932-08-31)

Rokiškio apskrities policijos Juodupės nuovada (1932-09-01–1940-07-29)

4. Rokiškio apskrities policijos Panemunio nuovada (1932-09-01–1940-07-29)

5. Rokiškio apskrities policijos Aleksandravėlės punktas (nenustatyta–[1937 m.])

6. Rokiškio apskrities policijos Skapiškio nuovada (1941 m. liepos mėn.–1941-09-30)

Rokiškio apskrities policijos Skapiškio punktas (1941-10-01–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Rokiškio apskrityje milicija pradėta organizuoti 1918 m. pabaigoje.[1]

1. Tiksli data, kada buvo įsteigta Rokiškio milicijos nuovada nenustatyta. Rokiškio milicijos nuovados viršininkas buvo paskirtas 1919-07-15. Nuovados veiklos teritorija buvo Rokiškio, Abelių, Aknystos, Juodupės ir Subačiaus valsčiai.[2]

Rokiškio apskrities milicijos Rokiškio nuovada nuo 1920 m. dokumentuose vadinama Rokiškio apskrities milicijos I nuovada. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta. Nuovados veiklos teritorija – Rokiškio miestas, Rokiškio ir Panemunėlio valsčiai. Nuovados būstinė buvo Rokiškyje.[3]

Nuovada buvo pavaldi Rokiškio apskrities viršininkui ir milicijos vadui.

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5, Rokiškio apskrities milicijos I nuovada nuo 1924-01-01 pavadinta Rokiškio apskrities policijos I nuovada.[4]

Nuo 1927 m. nuovados veiklos teritorija apėmė ir Juodupės valsčių.[5]

Vadovaujantis Piliečių apsaugos departamento 1932-06-24 įsakymu Nr. 28 nuo 1932-09-01 įsteigta Rokiškio apskrities policijos I eilės Rokiškio nuovada.[6] Nuovados veiklos teritorija – Rokiškio miestas ir valsčius.

2. Tiksli data, kada buvo įsteigtas Rokiškio apskrities milicijos Panemunėlio punktas nenustatyta. 1920 m. liepos mėn. Panemunėlio punktas jau veikė. Punktas buvo pavaldus Rokiškio apskrities milicijos I nuovadai.

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5, Rokiškio apskrities milicijos Panemunėlio punktas nuo 1924-01-01 pavadintas Rokiškio apskrities policijos Panemunėlio punktu.[7] Policijos punkto veiklos teritorija – Panemunėlio valsčius.[8]

Vadovaujantis Piliečių apsaugos departamento 1932-06-24 įsakymu Nr. 28 nuo 1932-09-01 įsteigta Rokiškio apskrities policijos II eilės Panemunėlio nuovada.[9] Nuovados veiklos teritorija – Panemunėlio valsčius.

3. Tiksli Rokiškio apskrities milicijos Juodupės nuovados įsteigimo data nenustatyta. Juodupės nuovados viršininkas veiklą pradėjo 1919-11-28.[10]

Dokumentuose Rokiškio apskrities milicijos Juodupės nuovada nuo 1920 m. vasario mėn. vadinama Rokiškio apskrities milicijos IV nuovada. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta. Nuovados veiklos teritorija – Juodupės ir Abelių valsčiai. Nuovados būstinė buvo Aukštadvario dvare.[11]

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5, Rokiškio apskrities milicijos IV nuovada nuo 1924-01-01 pavadinta Rokiškio apskrities policijos IV nuovada.[12]

Duomenų apie Rokiškio apskrities policijos IV nuovados būstinės perkėlimą iš Aukštadvario dvaro į Obelius ir Juodupės valsčiaus policijos punkto įsteigimą nerasta. 1926 m. Juodupės valsčiaus policijos punktas jau veikė.[13] Punkto veiklos teritorija – Juodupės valsčius. Punkto būstinė buvo Aukštadvario dvare. Punktas buvo pavaldus Rokiškio apskrities policijos IV (Obelių) nuovadai.

1927 m. Juodupės valsčių priskyrus Rokiškio apskrities policijos I nuovados veiklos teritorijai,[14] Juodupės valsčiaus policijos punktas tapo pavaldus Rokiškio apskrities policijos I nuovadai. 1929 m. Juodupės valsčiaus policijos punkto veiklos teritorija apėmė Juodupės valsčių ir Onuškio bažnytkaimį.[15]

Vadovaujantis Piliečių apsaugos departamento 1932-06-24 įsakymu Nr. 28 nuo 1932-09-01 įsteigta Rokiškio apskrities policijos II eilės Juodupės nuovada.[16] Nuovados veiklos teritorija – Juodupės valsčius.

4. Vadovaujantis Piliečių apsaugos departamento 1932-06-24 įsakymu Nr. 28 nuo 1932-09-01 įsteigta Rokiškio apskrities policijos I eilės Panemunio nuovada.[17]Nuovados veiklos teritorija – Panemunio valsčius. Nuovadai buvo pavaldus Suvainiškio policijos punktas.

5. Duomenų apie Rokiškio apskrities policijos IV nuovados Aleksandravėlės punkto įsteigimą nerasta. 1929 m. punktas jau veikė. Punkto veiklos teritorija buvo Obelių valsčiaus dalis, būstinė – Aleksandravėlės bažnytkaimyje.[18] Aleksandravėlės policijos punkto veiklą kontroliavo Rokiškio apskrities policijos IV nuovada.

Aleksandravėlės policijos punkto tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta. 1937 m. punktas dar veikė.[19]

Rokiškio, Panemunėlio, Juodupės ir Panemunio nuovados buvo pavaldžios Rokiškio apskrities viršininkui ir policijos vadui. Nuovadų viršininkus skyrė vidaus reikalų ministras.

Policijos nuovadų ir Aleksandravėlės punkto veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,[20] 1936-07-07 Instrukcija policijai ginklui vartoti,[21] kiti teisės aktai.

Rokiškio apskrities policijos Rokiškio, Panemunėlio, Juodupės, Panemunio nuovados 1940-07-29 veiklą nutraukė.[22]

6. Vadovaujantis Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-02 nutarimu dėl administracijos aparato pertvarkymo[23] ir Vidaus reikalų ministerijos Policijos valdybos 1941-07-10 aplinkraščiu Nr. 31[24] buvo atkurtos iki 1940-06-15 veikusios policijos įstaigos. Tiksli data, kada veiklą pradėjo Rokiškio apskrities policijos Skapiškio nuovada, nenustatyta. 

Vadovaujantis Lietuvių apsaugos policijos inspektoriaus 1941-12-17 aplinkraščiu Nr. 2555, Rokiškio apskrities policijos Skapiškio nuovada nuo 1941-10-01 pavadinta Rokiškio apskrities policijos Skapiškio punktu.[25]

Rokiškio apskrities policijos Skapiškio punkto veiklą reglamentavo Vidaus reikalų ministerijos Policijos valdybos 1941-07-10 aplinkraštis Nr. 31, Lietuvos generalinės srities Tvarkos policijos vadovybės Lietuvoje 1941-09-15 įsakymas Ia/Adj.-2000-Nr. 1/41 ir kiti okupacinės valdžios teisės aktai.

Rokiškio apskrities policijos Skapiškio punktas veiklą nutraukė 1944 m. liepos mėn.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Policijos nuovadų ir punktų uždavinys buvo įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymo jų veiklos teritorijoje priežiūra, viešosios tvarkos palaikymas, piliečių asmens bei turto apsaugos užtikrinimas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Rokiškio apskrities policijos nuovadų fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1962 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 406 apskaitos vienetai.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Rokiškio apskrities policijos nuovados ir punktai.

Iš viso fonde Nr. 456 yra 1 apyrašas, 406 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra nuotraukų.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai,

Rokiškio, Panemunėlio, Juodupės ir Panemunio policijos nuovadų viršininkų įsakymai, nuovadų perdavimo ir priėmimo, revizijos aktai, asmenų turto aprašymo protokolai, pranešimai apie ekonominę padėtį, gyventojų nuotaikas, komunistų ir kitų partijų veiklą, statistinės žinios apie kriminalinius įvykius, nelaimingus atsitikimus, svetimšalius, užsienio pasų išdavimą, įregistruotas draugijas ir organizacijas, mokesčių išieškojimą, nusižudymų, nelaimingų atsitikimų ir nutrauktas kvotų bylas, susirašinėjimo įkalčių saugojimo, ieškomų asmenų, kelių taisymo, draudžiamos spaudos platinimo, leidimų ginklų laikymui bei susirinkimų ir vakarų pravedimui išdavimo, policininkų aprūpinimo ginklais ir apranga, atostogų ir kitais administraciniais, personalo ir finansų klausimais dokumentai, policininkų, nuovados ribose esančių pramonės ir prekybos įmonių, draugijų ir organizacijų sąrašai, asmenų prašymai išduoti ištikimybės liudijimus, leidimus pereiti Latvijos sieną ir kt., kvotų protokolų, suimtųjų, lygtinai nuteistų asmenų, draugijų ir organizacijų registracijos knygos.

Aleksandravėlės policijos punkto vedėjo pranešimai apie nelojalius gyventojus, nelegaliai sieną perėjusių, turinčių teisę laikyti ginklą asmenų sąrašai.

Skapiškio policijos punkto vedėjo pranešimai ir žinios apie punkto veiklą, gyventojų nuotaikas, kriminalinius nusikaltimus ir kitus įvykius, surašytus protokolus, susirašinėjimo areštuotųjų persiuntimo, administraciniais ir ūkiniais klausimais dokumentai, policininkų sąrašai, asmenų prašymai išduoti ištikimybės liudijimus.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus ir chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 406 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos policija 1918-1928 m., 1930 m., psl. 43.

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 406, ap. 3, b. 114, l. 11.

[3] LCVA. F. 394, ap. 5, b. 184, l. 13.

[4] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7.

[5] LCVA. F. 394, ap. 15, b. 63, l. 76.

[6] LCVA. F. 394, ap. 2, b. 926, l. 299. F. 1021, ap. 1, b. 906, l. 213.

[7] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7.

[8] LCVA. F. 394, ap. 5, b. 375, l. 123.

[9] LCVA. F. 394, ap. 2, b. 926, l. 299, F. 1021, ap. 1, b. 906, l. 213.

[10] LCVA. F. 406, ap. 3, b.114, l. 32, 46.

[11] LCVA. F. 394, ap. 5, b. 184, l. 13.

[12] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7.

[13] LCVA. F. 394, ap. 5, b. 375, l. 123 a.p.

[14] LCVA. F. 394, ap. 15, b. 63, l. 76.

[15] Teisininkų kalendorius, 1929 m., psl.345.

[16] LCVA. F. 394, ap. 2, b. 926, l. 299, F. 1021, ap. 1, b. 906, l. 213.

[17] LCVA. F. 394, ap. 2, b. 926, l. 299. F. 1021, ap. 1, b. 906, l. 213.

[18] Teisininkų kalendorius, 1929 m. psl. 346.

[19] Ten pat, 1937 m., psl. 360.

[20] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 m., Nr. 32-363.

[21] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 539-3752.

[22] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.

[23] LCVA. F. 1075, ap. 2, b. 5, l. 5.

[24] LCVA. F. R-683, ap. 2, b. 1, l. 1.

[25] LCVA. F. R-683, ap. 2, b. 1, l. 56. 

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 11:02