O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 457 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SEINŲ APSKRITIES POLICIJOS VADO IR SEINŲ APSKRITIES POLICIJOS LAZDIJŲ NUOVADOS FONDĄ NR. 457

2008-07-25 Nr. SA-330

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Seinų apskrities milicijos vadas (1919-01-11–1923-12-31)

Seinų apskrities policijos vadas (1924-01-01–1940-07-29)

2. Seinų apskrities milicijos Lazdijų nuovada (1919-04-15–1921 m.)

Seinų apskrities II milicijos nuovada (1922 m.–1923-12-31)

Seinų apskrities II policijos nuovada (1924-01-01–1932-07-31)

Seinų apskrities policijos Lazdijų nuovada (1932-08-01–1940-07-29)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Milicija Seinų apskrityje pradėta organizuoti 1918 m. lapkričio mėn.[1]

Vidaus reikalų ministro 1919-01-11 įsakymu Nr. 23 nuo 1919-01-11 paskirtas Seinų apskrities milicijos (piliečių apsaugos) vadas.[2] Milicijos (piliečių apsaugos) vado buveinė buvo Lazdijų mieste.

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5 Seinų apskrities milicijos vadas nuo 1924-01-01 pavadintas Seinų apskrities policijos vadu.[3]

Seinų apskrities milicijos, vėliau policijos vadas buvo pavaldus Seinų apskrities viršininkui ir Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos, nuo 1935 m. – Policijos departamentui.

Seinų apskrities milicijos, vėliau policijos vado veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,[4] 1936-07-07 Instrukcija policijai ginklui vartoti,[5] kiti teisės aktai.

Seinų apskrities policijos vado įstaiga 1940-07-29 veiklą nutraukė.[6]

2. Seinų apskrities milicijos Lazdijų nuovada įsteigta 1919-04-15.[7]

1921 m. pabaigoje Seinų apskrities milicijos Lazdijų nuovada pavadinta Seinų apskrities II milicijos nuovada. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta. Nuovados buveinė buvo Lazdijų mieste.

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5 Seinų apskrities II milicijos nuovada nuo 1924-01-01 pavadinta Seinų apskrities II policijos nuovada.[8]Nuovados veikimo plotas 1929–1932 m. liepos mėn. – Lazdijų, Šventežerio, Kučiūnų valsčiai.[9]

Vadovaujantis Piliečių apsaugos departamento 1932-06-24 įsakymu Nr. 28 Seinų apskrities I policijos nuovada nuo 1932-08-01 pertvarkyta į I eilės Seinų apskrities policijos Lazdijų nuovadą.[10] Nuovados veikimo plotas – Lazdijų valsčius.

Nuovada buvo pavaldi Seinų apskrities viršininkui ir policijos vadui. Nuovados viršininką skyrė vidaus reikalų ministras.

Seinų apskrities policijos Lazdijų nuovados veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas, 1936-07-07 Instrukcija policijai ginklui vartoti, kiti teisės aktai.

Seinų apskrities policijos Lazdijų nuovada 1940-07-29 veiklą nutraukė.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Milicijos, vėliau policijos vado uždavinys buvo įstatymų  ir privalomų įsakymų vykdymo Seinų apskrityje priežiūra, viešosios tvarkos palaikymas, piliečių asmens bei turto apsaugos užtikrinimas, policijos nuovadų ir punktų bei policijos tarnautojų veiklos kontrolė.

2. Milicijos, vėliau policijos nuovados uždavinys buvo įstatymų  ir privalomų įsakymų vykdymo nuovados veiklos teritorijoje priežiūra, viešosios tvarkos palaikymas, piliečių asmens bei turto apsaugos užtikrinimas.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Seinų apskrities policijos vado ir nuovadų fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949 m. apskaitos dokumentuose buvo įrašyti 4 neaprašyti saugojimo vienetai.

1951-01-29 į apskaitos dokumentus įrašytas 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai.

1960 m. ir 1961 m. papildomai įrašyti 7 apskaitos vienetai.

1965 m. sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, papildomai buvo įrašyta 15 apskaitos vienetų.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Seinų apskrities policijos vadas ir Seinų apskrities policijos Lazdijų nuovada.

Iš viso fonde yra 1 apyrašas, 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Veiklos ir policijos tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti apskrities policijos vado, Lazdijų, Leipalingio, Rudaminos ir Šventežerio nuovadų mobilizacijos darbų planai, susirašinėjimo su Lazdijų milicijos nuovada administracinės veiklos klausimais dokumentai;

Lazdijų milicijos nuovados pranešimai apie įvykius, milicininkų nusižengimus, susirašinėjimo su policijos sporto klubo Seinų skyriumi veiklos klausimais dokumentai, krautuvių, karčemų ir kitų įmonių, žemės mokesčio nesumokėjusių gyventojų, ieškomų asmenų, Lazdijų milicijos nuovados inventoriaus ir ginklų, taupomosios-skolinamosios kasos narių sąrašai;

Seinų apskrities policijos tarnautojų asmens bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos policija 1918–1928 m., 1930 m., psl. 113.
[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA). F. 377, ap. 7, b. 1, l. 17.
[3] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7.
[4] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 m., Nr. 32-363.
[5] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 539-3752.
[6] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.
[7] Lietuvos policija 1918–1928 m., 1930 m., psl. 115.
[8] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7.
[9] Teisininkų kalendorius, 1929 m., psl. 346, 1931 m. psl. 380.
[10] LCVA. F. 1021, ap. 1, b. 906, l. 184.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 11:01