O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 460 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS APSKRITIES POLICIJOS SIESIKŲ NUOVADOS FONDĄ NR. 460

2008-08-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukmergės apskrities milicijos Siesikų nuovada (1919 m. birželio mėn.–1921 m. birželio mėn.)

Ukmergės apskrities milicijos III nuovada (1921 m. birželio mėn.–1923-12-31)

Ukmergės apskrities policijos III nuovada (1924-01-01–1932-08-31)

Ukmergės apskrities policijos Siesikų nuovada (1932-09-01–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Ukmergės apskrities milicijos Siesikų nuovada veiklą pradėjo 1919 m. birželio mėn.[1]Tiksli veiklos pradžios data nenustatyta.

Ukmergės apskrities milicijos Siesikų nuovada nuo 1921 m. birželio mėn. pavadinta Ukmergės apskrities milicijos III nuovada.[2] Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5, Ukmergės apskrities milicijos III nuovada nuo 1924-01-01 pavadinta Ukmergės apskrities policijos III nuovada.[3] Nuovados veikimo plotas 1921–1932 m. rugpjūčio mėn. – Siesikų, Pagirių, Panoterių, Veprių valsčiai.[4]

Vadovaujantis Piliečių apsaugos departamento 1932-06-24 įsakymu Nr. 28, Ukmergės miesto ir apskrities policijos III nuovada nuo 1932-09-01 pertvarkyta į Ukmergės apskrities policijos II eilės Siesikų nuovadą.[5] Nuovados veikimo plotas – Siesikų valsčius.

Nuovada buvo pavaldi Ukmergės apskrities (Ukmergės miesto ir apskrities) viršininkui ir policijos vadui. Nuovados viršininką skyrė vidaus reikalų ministras.

Ukmergės apskrities milicijos, vėliau policijos Siesikų nuovados veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,[6] 1936-07-07 Instrukcija policijai ginklui vartoti,[7]kiti teisės aktai.

Ukmergės apskrities policijos Siesikų nuovada 1940-07-29 veiklą nutraukė.[8]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Milicijos, vėliau policijos nuovados uždavinys buvo įstatymų  ir privalomų įsakymų vykdymo nuovados veiklos teritorijoje priežiūra, viešosios tvarkos palaikymas, piliečių asmens bei turto apsaugos užtikrinimas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Ukmergės apskrities policijos Siesikų nuovados fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1953-10-14 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR Ukmergės rajoninio valstybinio archyvo perėmė Ukmergės apskrities policijos Siesikų nuovados 65 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Ukmergės apskrities policijos Siesikų nuovada.

Iš viso fonde Nr. 460 yra 1 apyrašas, 65 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1935 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, nuovados viršininko pranešimai apie įvykius, nutrauktas bylas, susirašinėjimo vogtų ginklų, gyvulių, transporto priemonių, rūbų paieškos, mokesčių išieškojimo, pilietybės suteikimo, svetimšalių apgyvendinimo, draudžiamos spaudos platinimo, policininkų aprūpinimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, statistinės žinios apie kriminalinius nusikaltimus ir jų išaiškinimus, svetimšalius, kriminalinės žinios, uždraustų leidinių sąrašai, ištikimybės liudijimai ir prašymai dėl jų išdavimo, suimtų asmenų registracijos knygos, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 65 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1935 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos policija 1918-1928 m., 1930 m., psl. 68.
[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 462, ap. 1, b. 67, l. 61.
[3] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7.
[4] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 375, l. 135.
[5] LCVA. F. 1021, ap. 1, b. 906, l. 184.
[6] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 m., Nr. 32-363.
[7] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 539-3752.
[8] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 10:56